Historia zespołu - 1996

Drukuj

Spis treści

1996 – 24 I - w Hrubieszowie uczestnictwo w pożegnaniu Figurki Matki Bożej Fatimskiej. Sumę Pontyfikalną odprawił ks. biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej prof. J. Śrutwa

1996 – w dn. 28/30 IV zespół przebywał w Równem na Ukrainie. Odbywał się tam III Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziecięcych „Wiosenne dzwoneczki”, na którym zespół wystąpił jako gość. Opiekował się nimi ks. Władysław Czajka. W jego parafii zespół obsłużył Mszę Św. i dał recital dla tamtejszych Polaków. Odbyła się wycieczka po Równem oraz do Krzemieńca - miasta wielkiego polskiego  poety Juliusza Słowackiego.

1996 – 25/26 V - w HDK odbyły się I Nadbużańskie Spotkania Artystyczne. Prezentowały się zespoły artystyczne z Polski i Ukrainy. Występowały m.in. pary tańca towarzyskiego, zespoły tańca ludowego, zespoły rytmiki i ruchu, zespoły wokalne (m.in. „Lechitki”), zespoły muzyki jazzowej i rockowej, była wystawa dziecięcych prac plastycznych, kiermasze, było również ognisko nad Bugiem. Na placu HDK w plenerowym koncercie m.in. wystąpiły: Zespół „Salem” z Hrubieszowa, Dziecięcy Zespół Wokalny z HDK, Regionalna Orkiestra Dęta z GOK Hrubieszów, z SP z Dołhobyczowa.

1996 – 25 V - zespół śpiewał na Mszy św. prymicyjnej u ks. Piotr Hawryluka pochodzącego z Hrubieszowa.

1996 – 15 VI - występ zespołu z recitalem w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica z okazji zjazdu maturzystów – „Matura 1976”

1996 – 9 IX - występ zespołu z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Kościele Garnizonowym w Zamościu. Wystąpili: I. Szwanc, M. Nosko, B. Polak, A. Oryszczak, J. Fugiel, M. Słupna, J. Kaczkowska, M. Oryszczak, Agata Wojciechowska, M. Ciesielczuk, A. Pachla, B. Jaśniak ( z d. Kryszczuk), Leszek Skowroński, A. Brzostowska, P. Letniańczyn, Tomasz Dąbrowski, L. Opała, ks. A. Puzon.

1996 - 13 IX - występ zespołu w Chełmie na stadionie z okazji Ogólnopolskiego Zlotu 27 Dywizji AK w składzie: B. Polak, A. Wojciechowska, J. Kaczkowska, I. Szwanc, A. Oryszczak, M. Słupna, P. Zezula, A. Pachla, L. Opała, „Julik” czyli Wiesiek Puchalski włączał się do gry ze swoim saksofonem. Było również ognisko i pieczone kiełbaski.

1996 – 20 IX - występ zespołu w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie m.in. zaśpiewano: „Matka Boska”, „Ave Fatima”, „Wspomożycielko”, „Panno Pszeniczna”, „Litania”, „Jasnoniebieska”, „Psalm 148”, „Madonna Ateistów”.

1996 – w dn. 6/9 XI w HDK odbył się II Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej – Hrubieszów 96. Recital „Lechitek”: Hymn Festiwalu „Młodością Kolumbów”, „Kołysanka Matki”, „Taki Kraj”, ”Ojcze Nasz”, „Mury”, „Tu jest mój Dom”, „Kirasjerzy” (I. Szwanc), „Róża i bez”, „Sen o wolności”, „Ona jest piękna”, „Psalm 148”, skład: I. Szwanc, B. Polak, A. Oryszczak, J. Fugiel, M. Ciesielczuk, M. Nosko, M. Słupna, A. Brzostowska, B. Jaśniak, J. Kaczkowska, kier. muzyczny Leszek Opała.Koncert prowadził ks. mgr Andrzej Puzon. Oprócz występów konkursowych, wystąpili: Chór Ordynariatu Prawosławnego WP z Białegostoku, Orkiestra Koncertowa WP i soliści scen Warszawskich, Organizatorzy to: Dowództwo i Dziekanat Krakowskiego Okręgu Wojskowego, Władze Administracyjno – Samorządowe m. Hrubieszów, Dowództwo Garnizonu Hrubieszów, HDK. Patronat sprawował nad imprezą Departament Stosunków Społecznych MON.

1996 – 16 XI - Hrubieszów HDK, „Recital Solidarnościowy” w składzie: I. Szwanc, B. Polak, M. Ciesielczuk, A. Oryszczak, M. Nosko, J. Fugiel, A. Brzostowska, M. Słupna, J. Kaczkowska, M. Oryszczak, A. Wojciechowska, A. Pachla, L. Skowroński, M. Dec, K. Marciniak, skrzypce - P. Letnianczyn, flet – E. Dąbrowska.

1996 – 17 XI - Tomaszów Lub., „Recital Solidarnościowy” gdzie zespół śpiewał m.in.: „Gaude Mater”, „Skarga”, „Taki Kraj”, „Żeby Polska”, "Sumienie", „Modlitwa o pokój”, „Wezwanie”, „Mury”, „Ojcze nasz”, „… mozolny”, „Musimy siać”, „Pieśń o nienarodzonych”, „”Solidarni”, były i wiersze. Gośćmi honorowymi byli: matka ks. Popiełuszki oraz przew. NSZZ „Solidarność” p. Marian Krzaklewski.

1996 – XI - recital zespołu „Solidarni w wyborach” w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki, wystąpił również Krzysztof Krawczyk.

1996 – 13 XII - na „ręce” p. Beaty Polak wpłynęły na piśmie podziękowania za wspaniały występ młodzieży z Hrubieszowa podczas uroczystości poświęcenia Sztandaru w Nowym Sączu od przew. Ruchu Solidarni w Wyborach, posła Jerzego Gwiżdża.

1996 – Zarząd Regionu Środkowowschodniego w Lublinie zauroczony wcześniejszymi występami zaprosił zespół „Lechitki” na występ 15 XII podczas uroczystości oddania pamięci ofiar stanu wojennego w Polsce w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Tatarach w Lublinie.

1996 – 26 XII był to pracowity dzień dla zespołu: rano 9.30 obsłużył Mszę św. (jubileusze małżeńskie, tradycja parafii), Po południu p. L. Opała obsłużył 2 pogrzeby, o godz. 17.00 zaśpiewano na ślubie, a już o godz. 19.30 zespół występował w Lublinie przed Katedrą Lubelską z koncertem kolęd emitowanym na żywo przez TV Lublin !!! Zdążyliśmy, ponieważ swoimi samochodami nas powieźli: ks. A. Puzon, p. Wojciech Ciesielczuk i Szymon Nosko, a w tym dniu było ok. 30 stopni mrozu i jeden z samochodów „zamarzł” i pozostał w Chełmie. Koncert prowadzili: Anna Dąbrowska i Artur Pasik. Za działalność charytatywną zespół otrzymał w czasie programu Puchar TV Lublin 3 – „Silni dobrocią”.

1996 - zespół śpiewał w składzie: Leszek Opała - kierownik muzyczny; Iwona Szwanc, Beata Polak, Anna Oryszczak, Marta Oryszczak, Jolanta Fugiel ( Czujkowska), Marcin Ciesielczuk, Małgorzata Nosko ( Lebiedowicz), Marta Słupna, Aneta Brzostowska ( Kaczkowska), Beata Jaśniak ( Kryszczuk), Justyna Kaczkowska, Andrzej Pachla,Paweł Zezula, Paweł Letnianczyn - skrzypce i śpiew

© 2022 Zespół Wokalny "Lechici" z Hrubieszowa. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by joomla

Powered by Joomla 1.7 Templates