Historia zespołu - 1999

Drukuj

Spis treści

1999 – 20 I - w tym dniu zespół wystąpił z Koncertem Kolęd i Pastorałek w Szkole Specjalnej i SP nr 1 w Hrubieszowie. W czasie recitalu w tej drugiej szkole ks. A. Puzon przekazał na ręce dyr. szkoły Romana Giergiela Błogosławieństwo Papieskie.

1999 – W czasie odbywających się Rekolekcji Wielkopostnych już po raz drugi „Lechici” wraz z dziecięcym zespołem, „Lechitki” wystąpili w Katedrze Zamojskiej z recitalem Pieśni Religijnej.

1999 – na przełomie kwietnia i maja zespół na zaproszenie dyr. szk. p. Mariana Cisło wystąpił w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie (29 IV) i na zaproszenie dyr. p. Władysława Szadowskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Hrubieszowie (17 V). Spotkanie z Pieśnią Religijną, Patriotyczną i Piosenką Ludową oraz Rozrywkową było połączone z przekazaniem szkołom Błogosławieństwa Papieskiego.

1999 – 3 V - w rocznicę Konstytucji 3- Majowej w HDK zespół wystąpił z recitalem patriotyczno – religijnym. Po raz pierwszy zespół wykonał utwór a' cappella pt. „Moja piosnka” do tekstu C. K. Norwida. Fragment „Pana Tadeusza” – „Koncert Jankiela” wspaniale przedstawiła członkini zespołu  Beata Polak.

1999 – 8 V - w Parku Strzeleckim w Krakowie odbyły się uroczystości pod nazwą „Okazowanie Sarmackie”, w którym udanie wystąpił zespół „Lechici”. „Lechitka” Martyna Sołtysiak napisała artykuł o uroczystościach w czasopiśmie KSM – Jedność.

1999 – 16 V - w HDK odbył się koncert pod hasłem „Tacy jak My”, którego organizatorem była I. Szwanc nauczyciel Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hrubieszowie. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców miasta z problematyką i twórczością artystyczną dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Uczniowie  tej szkoły przedstawili pantonimę pt. „Wśród przyjaciół”. Wspólnie odśpiewany utwór „Tacy jak My” został hymnem tej szkoły. Koncert prowadził ks. A. Puzon.

1999 – 22 V - w HDK odbył się minirecital na spotkaniu NSZZ „Solidarność” z Wojewodą Lubelskim p. Krzysztofem Michalskim.

1999 – 12 VI - występ zespołu „Lechici” podczas WIZYTY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II w ZAMOŚCIU, wystąpił również zespół „Soli Deo” z kościoła Św. Mikołaja z Hrubieszowa.

1999 – 27 VI - w macierzystej Parafii zespołu odbyła się uroczysta Msza św. Odpustowa. Msza ta odprawiana była również z okazji Jubileuszu 25 – lecia kapłaństwa ks. Biskupa Marcjana Trofimiaka oraz poświęcenia pomnika św. Wojciecha i Jana Pawła II. Obok części stałych w czasie liturgii, zespół zaśpiewał: Magnificat, Hymn Komplety, Kantata – na poświęcenie Wieżycy Jasnogórskiej, Ave Verum. Pieśni te były również wykonane w czasie wizyty Ojca Świętego w Zamościu.

1999 – 30 VI - odbyły się uroczystości związane z 15 – leciem Zespołu „Lechici”. Były również pisemne gratulacje np. od Generała Brygady – Brunona Hermanna, dowódcy Korpusu Powietrzno – Zmechanizowanego – gen. bryg. Zygmunta Sadowskiego, dyr. HDK mgr Alfreda Przybysza, Burmistrza Miasta Hrubieszowa mgr inż. Jarosława Woźniaka. Członkowie zespołu otrzymali ordery z wizerunkiem Jana Pawła II upamiętniające wizytę Ojca Świętego na Ziemi Zamojskiej. Za 15. letni trud i opiekę w imieniu wszystkich „Lechitów" dziękowali ks. A. Puzonowi najstarsi członkowie zespołu: Krystyna Wójtowicz i Edmund Brzycki, nie mniej gorące podziękowania spotkały twórcę i kierownika zespołu Leszka Opałę od delegatów zespołu Beaty Polak i Krzysztofa Załuskiego. Był szampan i przepyszny tort.

1999 – 1 VIII - zespół obsłużył Mszę św. z okazji odpustu Królowej Anielskiej w Dziekanowie.

1999 – 15 VIII - z okazji Dnia Wojska Polskiego zespół śpiewał podczas Mszy św., w której udział wzięły władze naszego miasta na czele z burmistrzem p. J. Woźniakiem, vice – burmistrzem p. Zbigniewem Doleckim oraz dowództwa miejscowej Jednostki Wojskowej.

1999 – 22 VIII - zespół już po raz drugi wystąpił z recitalem dla tamtejszej ludności z okazji Gminnych Dożynek, które odbyły się w Żmudzi – Maziarni. Recital prowadził poeta z Chełma  Krzysztof Kołtun.

1999 – 29 VIII - to bardzo pracowity dzień dla zespołu. Na początek Miejskie Dożynki w Hrubieszowie, które odbyły się w Parafii M.B.N.P, po południu recital podczas Gminnych Dożynek w Łaszczowie. Występowi towarzyszył obfity deszcz, dodając animuszu występującym pod kolorowymi parasolami.

1999 – 1 IX - zespół obsłużył uroczystą Mszę Świętą inaugurującą nowy rok szkolny 1999/2000.

1999 – 5 IX - występ zespołu w Horodle podczas I Powiatowych Dożynkach, które prowadził redaktor Radia – Lublin p. Marian Sacharczuk. Mini recital prowadził ks. A. Puzon. Jako posiłek był smaczny bigos. Wieczorem jeszcze została obsłużona ślubna Msza św. (ślub polsko – włoski). Wieczorem był grill w altance u ks. dziekana.

1999 – 10 IX - w HDK odbył się II Sejmik Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego, na który obecni m.in. byli: woj. Lubelski Krzysztof Michalski, Marszałek woj. Lub. Arkadiusz Bratkowski oraz władze naszego miasta i powiatu. Zespół m.in. wykonał: Wiązankę Krakowiaków, Wiązankę Piosenek Rozrywkowych, Alleluja biją dzwony, Mosteczek, Namawiała Kasia i Marsz wojskowy.

1999 – 12 IX - w parku przy ul. Dwernickiego odbył się festyn pod hasłem „Pożegnanie lata – piknik Rodzinny”. Wspólnie z zespołem wokalno – instrumentalnym „Solero”, założonym przez trzech „Lechitów” (K. Załuskiego, S. Niemczyka i Pawła Kasztelańskiego) zapewnili oprawę muzyczną podczas festynu. Imprezie towarzyszyła przyśpiewka, która została napisana specjalnie na tę okazję przez Iwonę Szwanc.

1999 – 17 IX - w rocznicę napaści Sowietów na Polskę zespół obsłużył Mszę św., która odbyła się na Cmentarzu Wojskowym. Zespół m.in. po raz pierwszy wykonał specjalnie na tę uroczystość przygotowaną piosenkę pt. „Kresowe Dzieci” do słów Mariana Jonkajtysa i muzyki Andrzeja Płończyńskiego, Na ofiarowanie zespół wraz z ludem zaśpiewał Hymn Armii Krajowej „O Panie, który jesteś w niebie”. O uroczystościach napisał Tygodnik Katolicki - Niedziela.

1999 – 20 IX - podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu zespół wystąpił w Katedrze pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Mszę św. prowadził i wygłosił homilię ks. kan. A. Puzon – dziekan dekanatu Hrubieszów.

1999 – zespół otrzymał Dyplom – podziękowania od władz miejskich i dyrektora HDK za współpracę w IV Nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych Hrubieszów 99.

1999 – w dn. 3/10 X odbyły się XX Zamojskie Dni Muzyki. W czasie Koncertu Inauguracyjnego w Kościele O.O Franciszkanów połączone zespoły śpiewacze: Rezonans i Lechici wykonały Mszę Nelsońską Józefa Haydna z udziałem Państwowej Orkiestry Włościańskiej im. K. Namysłowskiego pod batutą Władysława Swachy. Koncert podobał się, świadczyły o tym liczne owacje i … bis, w czasie, którego wykonano ostatnią część mszy – „Dona Nobis” .

1999 – dyrygent Władysław Swacha napisał dla zespołu podziękowania m.in. „ … Współpraca z Państwem dała mi wiele powodów do satysfakcji a zaangażowanie i profesjonalne podejście Zespołu miały znaczący wpływ na wysoki poziom całego koncertu …”

1999 – w dwutygodniku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Jedność” ukazał się obszerny artykuł na temat ww. Jubileuszowych Uroczystości Zamojskich Dni Muzyki pióra członkini zespołu „Lechici”  Marty Słupnej.

1999 – w dn. 4/7 XI w HDK odbył się IV Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej. W czasie recitalu zespół „Lechici” wykonał m.in. Młodością Kolumbów, Kresowe Dzieci, O mój Rozmarynie, Czerwone Maki, Wiązankę melodii wojskowych, Raduje się serce. Gościa honorowego Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” w hali na stadionie obejrzało ok. 1200 osób. Występowali również: „Teatr Tradycyjny” z Krakowa ORAZ „Polski Teatr Ludowy” z Lwowa (Ukraina). W konkursie wystąpiło 16 solistów i 8 zespołów wokalnych. Pierwsze miejsce wśród solistów przyznano Dominikowi Samile z Koszalina, drugie Agnieszce Chomik z Olsztyna, a trzecie Agnieszce Janków z Żagania. W kat. Zesp. 1. „Camelot” z Rzeszowa, 2. „Trzy plus cztery” z Krakowa, 3. „Mirt” z Modlina. Wyróżniono zespół „Yago” z Hrubieszowa. W Jury zasiadał m.in. twórca hrubieszowskiego festiwalu ks. major dziekan dekanatu „Północ” w Hrubieszowie A. Puzon. Zespół Lechici, kpt Jerzy Baj, Janusz Bieńko oraz Leszek Opała (wszyscy z Hrubieszowa) otrzymali nagrody za przygotowanie wszystkich dotychczasowe festiwale. Koncert galowy poprowadziła jak zwykle pochodząca z Hrubieszowa Anna Dąbrowska – spikerka TV Lublin.

1999 – 10 XI - na zaproszenie Bractwa Kurkowego zespół wystąpił w Krakowie z koncertem Pieśni Patriotyczno – Religijnych w 81 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Zaśpiewano: Krakowiaki, Wiązankę mel. wojskowych, Piechota, O mój Rozmarynie, Raduje się serce, Kirasjerzy (I. Szwanc), Kresowe dzieci, Czerwone maki, Żeby Polska (I. Szwanc), Młodością Kolumbów, Alleluja, biją dzwony, Pieśń o nienarodzonych, Wiązanka mel. rozrywkowych, Występowali: Iwona Szwanc, Beata Polak, Paweł Kasztelański, Sławomir Niemczyk, Małgorzata Nosko, Martyna Sołtysiak, Marta Klimberzin, Aneta Brzostowska, Marta Słupna, Ewelina Tymecka, Agata Wojciechowska, Justyna Kaczkowska, Krzysztof Załuski, Marcin Dec, Tomasz Dąbrowski, Leszek Skowroński, światła Krzysztof Zawisza. Koncert prowadził Krzysztof Kołtun zaprzyjaźniony z zespołem poeta ludowy.

1999 – 27 XI - Warszawa występ zespołu z koncertem Pieśni Patriotycznej związanym z obchodami 10 – lecia ZCHN – u w Sali Balowej Zamku Królewskiego. Obecny był m.in. Marszałek Sejmu p. Maciej Płażyński i MON p. Szeremietiew. W godzinach wieczornych odbył się Bankiet Jubileuszowo – Andrzejkowy, w którym uczestniczyli członkowie zespołu, a muzycznie czas umilał zespół „Solero” – trzech chłopców z „Lechitów”.

1999 – podczas uroczystej pasterki obok tradycyjnych Kolęd po raz pierwszy zespół wykonał „Wołyńską Kołysankę” do słów Krzysztofa Kołtuna i muzyki Włodzimierza Dębskiego.

1999 – Dn. 27 XII zespół spotkał się na uroczystej Wieczerzy Opłatkowej, część oficjalną poprowadził ks. dziekan A. Puzon, potem były życzenia i dzielenie się opłatkiem. Spotkanie upłynęło w atmosferze radosnej zabawy i tańców.

1999 - zespół śpiewał w składzie: Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Iwona Szwanc, Małgorzata Nosko, Beata Polak, Marta Klimberzin, Martyna Sołtysiak; alt - Aneta Brzostowska, Justyna Kaczkowska, Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Marta Słupna; tenor - Krzysztof Załuski, Marcin Dec, Robert Szabat, Tomasz Dąbrowski; bas - Leszek Skowroński, Sławomir Niemczyk, Paweł Kasztelański.

© 2022 Zespół Wokalny "Lechici" z Hrubieszowa. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by joomla

Powered by Joomla 1.7 Templates