Historia zespołu - 2001

Drukuj

Spis treści

2001 - w dn. 2/3 II - z okazji rozstrzygnięcia II Etapu Konkursu Wiedzy Patriotycznej zespół "Lechici" gościł w Warszawie. Wśród znanych osobistości obecni byli m.in. arcyksiężna niemiecka i marszałek Sejmu p. Maciej Płużyński, którzy zostali rodzicami chrzestnymi syna rodziny państwa Rokoszów - Kuczyńskich. Chrztu udzielił Prymas Polski Kardynał J. Glemp. Pan Leszek Opała przez kilkanaście minut był ... ministrem, pomyłkowo wzięty za byłego Kuratora z Lublina p. Sprawkę. Jak twierdził było mu nawet bardzo miło, więc być może kiedyś? ..

2001 - 23 III - Chełm Lubelski - koncert zespołu w III Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej w składzie: I. Szwanc, P. Kasztelański, M. Nosko, B. Polak, M . Klimberzin, M. Sołtysiak, M. Słupna, A. Brzostowska, E. Tymecka, A. Wojciechowska, J. Kaczkowska, M. Dec, K. Załuski, L. Skowroński; w repertuarze: Młodością Kolumbów, Krakowiaki - na Wawel, Jasnoniebieska,, Psalm 129, Wiązanka melodii krakowskich, Piechota, Raduje się serce, Izrael, Jezus (I. Szwanc), Zamek, Żeby Polska, Mix rozrywkowy, To nasze święto, Marsz wojskowy.

2001 - 8 IV - zespół przedstawił opis męki Chrystusa - Pasji wg św. Mateusza.

2001 - 6 V - w Dziekanowie zespół "Lechici" po raz drugi wystąpił z recitalem podczas uroczystości zorganizowanej w 185. rocznicę założenia TRH. Za swój występ otrzymali podziękowania w postaci dyplomu i smacznego obiadku.

2001 - 6 i 12 V - występ w Parku Miejskim pod pomnikiem Bolesława Prusa podczas obchodów "Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie". Za co również były podziękowania w postaci dyplomów od pani A. Laskowskiej - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. prof. Zofii Sękowskiej w Hrubieszowie.

2001 - 19 V - Rynek Wielki w Zamościu - recital zespołu w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia kard. S. Wyszyńskiemu pod hasłem Zamojszczyzna z Radiem Maryja. Do kroniki wpisu dokonali: ks. bp. J. Śrutwa, o. Piotr Andrukiewicz z Radia Maryja i Prezydent Zamościa M. Grzelaczyk.

2001 – V - zostały zakupione nowe organy, z czego oczywiście najbardziej był zadowolony organista i jednocześnie kierownik "Lechitów"  Leszek Opała, więc pozwolił sobie zrobić kilka zdjęć z nowym sprzętem.

2001 - 20 V - na zaproszenie dowódcy JW w Hrubieszowie płk. Edwarda Bargieły zespół pojechał do Trzciańca na poligon. Tam w kaplicy polowej obsłużyli mszę św. dla żołnierzy, a później - obiad i zabawa z muzyką przygotowaną przez chłopaków -"Lechitów".

2001 - 26/27 V - w Hrubieszowie VI Nadbużańskie Spotkania Artystyczne pod patronatem Burmistrza Miasta. Za wspaniały występ zespół otrzymał podziękowania od Starosty i Burmistrza w postaci dyplomu.

2001 - 17 VI - "Lechici" uczestniczyli w uroczystościach odpustowych w parafii Świętego Brata Alberta w Przewodowie.

2001 – zespół został zaproszony do Krakowa do oprawy XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych oraz Pikniku Militarnego .

2001 - 26 VIII - "Lechici" wystąpili podczas Gminnych Dożynek w Natalinie k/ Kamienia.

2001 - w dn. 15/16 IX odbyła się Wizytacja Kanoniczna ks. bp. J. Śrutwy, która nawiązywała do Wizytacji ks. bp. Stefana Wyszyńskiego 55 lat wcześniej. Występ "Lechitów" podczas Mszy św. rozpoczęła pieśń "Abba - Ojcze", którą podjęło wojsko z 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie oraz lud. Został również poświęcony sztandar dla Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie noszące imię ks. Kard. S. Wyszyńskiego. Przy śpiewie "Nie bój się, wypłyń na głębię" oraz "My jesteśmy na ziemi światłem Twym" młodzież uniosła do góry zapalone kaganki - widok był wzruszający.

2001 - 19 IX w HDK odbyła się uroczystość wręczenia Patentów - Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. "Lechici" wystąpili tam z recitalem. Po występie były podziękowania i gratulacje. Jeden z uczestników spotkania p. Józef Krzyżanowski dziękując za prezentowany repertuar odczytał swój wiersz napisany na serwetce podczas recitalu:

"A może by do Hrubieszowa
Gdzie pieśnią krzepią nas "Lechici"
Melodia swojska cię zachwyci
I pamięć wróci - ta wrześniowa
I zalśni w słońcu mundur szary
Serce zabije w weteranach -
Żyje wciąż pieśń - niezapomniana
Której tak chętny młody - stary
A może by do Hrubieszowa
Co pieśń i pamięć wiernie chowa"

2001 - 17 X - Msza św. i oprawa muzyczna "Lechitów" w Horodle z okazji poświęcenia budynku Straży Granicznej.

2001 - 27 IX udział w uroczystościach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. Na ręce ks. dziekana A. Puzona wpłynęły piękne podziękowania za wspaniały występ "Lechitów".

2001 - 8/10 XI - HDK VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotyczneji Religijnej w Hrubieszowie. Wśród solistów I miejsce wyśpiewał Adam Rymarz z Krakowa, a spośród zespołów - "Yago" z Klubu Garnizonowego w Hrubieszowie, wyróżnienia specjalne: Zespół '"Nicoluas" z HDK oraz zespół "Lechici" otrzymali nagrody z rąk dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego gen. dyw. Mieczysława Stachowiaka. Była również i nagroda dla dziekana Dekanatu Hrubieszów Północ ks. mjr. A. Puzona. Nagrody te wręczono za podtrzymanie narodowych tradycji polskiej kultury płynącej z pieśni religijnej i patriotycznej, za duży wkład pracy i za organizację imprezy .

2001 - w grudniu 2004 r. zespół nagrał czwartą już kasetę pt. "Kolędujmy Panu" składającą się z: przedmowy ks. A. Puzona; repertuar: Na niebie gwiazdka lśni (sł. I. Szwanc), O Gwiazdo Betlejemska, Oj, maluśki, Przy onej górze, Nie było miejsca, Gwałtu ! Gwałtu! Pastuszkowie, Miłość w maleńkiej osobie (sł. I. Szwanc), Cztery lata, Bosy Pastuszek, Gore Gwiazda, Wołyńska pastorałka, Wigilijną cichą nocą. Aranżacja: L. Opała i T. Momot. Śpiewali: soprany: M. Klimberzin, M. Nosko, B. Polak, I. Szwanc, E. Sołtysiak, M. Sołtysiak; alty: A. Brzostowska, Katarzyna Godzisz, J. Kaczkowska, M. Słupna, E. Tymecka, A. Wojciechowska; tenory: T. Dąbrowski, M. Dec, Łukasz Warenica, K. Załuski; basy: P. Kasztelański, L. Skowroński, P. Szabat oraz dziecięcy zespół "Lechitki" z solistami: Aleksandra Opała, Karolina Suchecka, Agnieszka Szwanc, Natalia Tymecka. Nagranie zrealizowano w studio Yago, realizator Mariusz Telicki.

2001 - 13 XII - koncert w HDK z okazji Jubileuszu 10 - lecia Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego, którego "Lechici" są honorowym członkiem.

2001 - 20 XII w zimowy bardzo mroźny wieczór przed kościołem garnizonowym zespół nagrywał kolędy dla TV - 3 Lublin.

2001 - śpiewali w składzie - Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Iwona Szwanc, Małgorzata Nosko ( Lebiedowicz), Beata Polak, Martyna Sołtysiak, Emilia Sołtysiak, Marta Klimberzin; alt: Marta Słupna, Aneta Brzostowska, Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Justyna Kaczkowska; tenor: Marcin Dec, Krzysztof Załuski, Tomasz Dąbrowski, Łukasz Warenica; bas : Leszek Skowroński, Sławomir Niemczyk, Paweł Kasztelański.

© 2022 Zespół Wokalny "Lechici" z Hrubieszowa. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by joomla

Powered by Joomla 1.7 Templates