Historia zespołu

Drukuj

 


Początkowo zespół miał inne nazwy: "Juventus”, "In Te Domine Speravi”, "Redemptoris Mater", "Lechitki". Od 1997 roku zespół występuje jako "Lechici".

Kalendarium powstało na podstawie 4 opasłych kronik, w których udokumentowane są wszystkie wydarzenia z życia zespołu. Kroniki prowadzi Marta Słupna.


1982– na sugestię ówczesnego proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie ks. Stanisława Chomicza, organista p. Leszek Opała absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zamościu założył chór parafialny. Pierwsze próby odbywały się na cementowym podłożu, a pierwszymi występami były obsługi uroczystości kościelnych.

1983 – 19 marca - chór po raz pierwszy wziął udział w obsłudze mszy świętej w Dzień Świętego Józefa.

1983 – podczas Mszy Świętej rezurekcyjnej chór wykonał utwór m.in. "Alleluja” – W.A. Mozarta. Utwór ten stał się inspiracją do założenia scholi młodzieżowej, również działającej pod kierunkiem p. Leszka Opały.

1983 – 27 czerwca - decyzją ks. biskupa prof. dr. B. Pylaka został mianowany nowy proboszcz ks. mgr Andrzej Puzon.

1983 – 10 VII - podczas wprowadzenia nowego proboszcza, chór parafialny uczestniczył czynnie we Mszy Świętej.

1983 – od roku szkolnego 1983/84 w czasie Mszy Świętej w niedziele oprawę muzyczną prowadziły zespoły: dziecięcy, młodzieżowy i chór parafialny .

1983 – 14 X po raz pierwszy w tym kościele odprawiona została Msza św. w intencji nauczycieli. Z tej okazji zespół młodzieżowy w składzie: Leszek Opała – kierownik muzyczny, Dorota Szymańska, Jolanta Gęsior, Bożena Palonka, Maciej Wysocki i Antoni Migas pierwszy raz wzbogacił Liturgię Mszy Św. ze stopni ołtarza.

1984 – zespół uświetniał wszystkie uroczystości parafialne.

1984 – 28 XII w Dzień Świętej Rodziny chór zaśpiewał w czasie Mszy Św. prymicyjnej ks. mgr Józefa Perehubki w Moniatyczach. Był to pierwszy wyjazd zespołu, który odbył się samochodem marki „Żuk”.

1984 - śpiewali w składzie :
Leszek Opała – kierownik muzyczny, Dorota Szymańska, Jolanta Gęsior, Bożena Palonka, Maciej Wysocki i Antoni Migas.


1985 – 27 I odbył się w kościele „Wieczór kolęd”, w którym wystąpiły wszystkie chóry parafii oraz Reginald Kawalec i Janina Paszkowska.

1985 – 9 VI udział chórów we Mszy Św. z okazji zjazdu Kapłanów wyświęconych w 1973 r. Kapłanów z zespołu dziecięcego przywitała Marta Rozkal .

1985 – 15 VIII zespół młodzieżowy wraz z proboszczem obsługiwał Mszę Św. odpustową w Oszczowie – Choroszczycach w składzie: L. Opała – kierownik muzyczny, Dorota Szymańska, Jolanta Gęsior, Maciej Wysocki, Jolanta Czujkowska, Barbara Słupna, Marta Słupna, Leszek Serafin i Antoni Migas.

1985 – 25 XII chóry i „Juventus” ( dawna nazwa Lechitów) uczestniczyły czynnie w uroczystej Pasterce.

1985 - Leszek Opała – kierownik muzyczny; soprany - Dorota Szymańska,Jolanta Czujkowska, Barbara Słupna; alty - Jolanta Gęsior, Marta Słupna, tenor - Lech Serafin, Maciej Wysocki - gitara i Antoni Migas - gitara basowa.


1986 – odważnym przedsięwzięciem zespołu było przygotowanie Pasji wg św. Mateusza, którą wykonano w Niedzielę Palmową 23 III. W roli Chrystusa wystąpił ks. A. Puzon (opiekun duchowy zespołu), narrator – Leszek Opała, osoby inne: Reginald Kawalec (tenor), Dorota Szymańska, Barbara Słupna, Krystyna Szewczyk (sopran), Jolanta Gęsior, Jolanta Czujkowska Marta Słupna (alt), Lech Serafin, Wojciech Sołtysiak, Janusz Zielonka ( tenor), Edmund Brzycki i Antoni Migas (bas). Pasję wyśpiewał cały dwunastoosobowy skład zespołu.

1986 – 9 VIII odbył się pierwszy ślub w zespole. Za mąż wyszła Krystyna Szewczyk, m.in. zespół zaśpiewał: „Kochany bracie”, „Panie … w opr. K. Gertner, Ave Maryja (Gdy klęczę przed Tobą), Gdy się łączą, Totus Tuus.

1986 – 28 IX w Werbkowicach zespół wystąpił pod nazwą „Juventus” podczas Mszy Św. odpustowej.

1986 – IX - występ zespołu przy kościele podczas „Dożynek”.

1987 – 20 IV - następny ślub w zespole. Związek małżeński zawarli Dorota Szymańska i Maciej Wysocki.

1987 – 25 IV - kolejne „Veni Creator” (ślub) tym razem dla kierownika zespołu p. Leszka Opały. Podczas Mszy Św. za klawiaturą zasiadł p. Janusz Bogatko.

1987 – IX - występ zespołu przy kościele podczas „Dożynek”.

1987 - śpiewali w składzie: Leszek Opała – kierownik muzyczny; soprany - Dorota Szymańska, Jolanta Czujkowska, Barbara Słupna,Krystyna Szewczyk; alty - Jolanta Gęsior, Marta Słupna, tenor - Reginald Kawalec, Lech Serafin, Wojciech Sołtysiak, ; bas - Edmund Brzycki, Janusz Zielonka; Maciej Wysocki - gitara i Antoni Migas - gitara basowa.

1988 – Wielkanoc, podczas Mszy Św. Rezurekcyjnej zespół m.in. zaśpiewał: Alleluja, Zmartwychwstał Pan, Oto jest dzień, Już nie lękamy się.

1988W dn. 6/8 V Zespół Dziecięcy „Lechitki” na I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej w Łodzi, otrzymał główną nagrodę. Część nagrody, kilim przedstawiający Matkę Boską Częstochowską zespół ofiarował Matce Bożej Katedralnej w dniu koronacji w Lublinie.

1988 – W dn. 14/15 V w Płocku zespół uczestniczył w Festiwalu Pieśni Maryjnej Maria Song. W czasie konkursu wykonał pieśni: Jan Bosko – słowa Kazimiera Wiśniewska ( hrubieszowska poetka), Przychodzę do Ciebie Maryjo – sł. Ewa Kolasa, w obu pieśniach muzykę skomponował L. Opała, i O nienarodzonych. Za pierwszą pieśń zespół występujący wówczas pod nazwą „In Te Domine Speravi” otrzymał wyróżnienie.
Wystąpili: Jolanta Czujkowska, Barbara Słupna, Beata Polak, Jolanta Gęsior, Marta Słupna, Reginald Kawalec, Edmund Brzycki.

1988 – 27 V - zespół opracował piosenkę pt. „Pociągi”, która przez dłuższy czas stała się przebojem podczas występów.

1988 – 16 VII - w parafii Św. Trójcy w Dubience na zaproszenie ks. Edwarda Mierzwy zespół wziął udział we Mszy Św. odprawianej z okazji Jubileuszu 15 – lecia pracy kapłańskiej, m.in. wystąpili: Aneta Dudzic, Beata Polak, Jolanta Czujkowska, Michał Studziński, Reginald Kawalec, Edmund Brzycki, Marta Rozkal, Jolanta Gęsior, Marta Słupna, Barbara Słupna .

1988 – 28 VIII odbyła się Msza św. polowa na placu kościelnym z okazji Ogólnopolskiego Zlotu 27 Dywizji Armii Krajowej celebrowana przez ks. bp B. Pylaka, m.in. gośćmi byli: przewodniczący PRON-u Jan Dobraczyński, wojewoda zamojski, prof. Wiktor Zin, sekretarz Związku Wołyniaków p. Andrzej Żupański. Montaż słowno – muzyczny wykonała młodzież Liceum Ekonomicznego pod kier. p. Danuty Dołby oraz zespołu „In Te Domine Sperawi”, który po raz pierwszy wykonał utwory: „Pokolenia” i „Szaweł”.

1988 – 11 IX odbyły się Dożynki Parafialne, podczas których zespół przykościelny wystąpił razem z Włościańską Orkiestrą im. K. Namysłowskiego z Zamościa. Zespołowi po raz pierwszy na gitarze akompaniował Adam Korycki („Jasik”).Tego samego dnia popołudniu zespół obsłużył Mszę św. z okazji objęcia nowej parafii przez ks. Grzegorza Jańca.

1988 – 18 IX - zespół uczestniczył we Mszy Św. Pogrzebowej, żegnając ojca koleżanki z zespołu Jolanty Gęsior, p. Janusza i jak to w życiu bywa zespół wystąpił jeszcze w tym dniu na ślubie, ale w kościele pw. św. Mikołaja.

1988 – 14 X - zespół śpiewał podczas Mszy św. odprawianej w intencji Nauczycieli. Celebrował ją ks. Biskup Piotr Hemperek, akustykował Ziemowit Jankiewicz.

1988 – 22 X podczas ślubnej Mszy Św. w Strzyżowie, kościelny tak energicznie wzywał wiernych na Mszę św., że zbyt mocno pociągnął za sznur, ten urwał się, a w ręku kościelnego „… ostał mu się jeno sznur”.

1988 – 7 XI - Adam Korycki i Reginald Kawalec w Lublinie zakupili za 330 tys. zł.- Mixer Vermonę.

1988 - śpiewali w składzie: Leszek Opała – kierownik muzyczny; soprany - Jolanta Czujkowska, Barbara Słupna,Krystyna Szewczyk, Beata Polak; alty - Jolanta Gęsior, Marta Słupna, tenor - Reginald Kawalec, Janusz Zielonka,; bas - Edmund Brzycki;


1989 – 29 IV w Lublinie w kościele pod wezwaniem Królowej Polski odbył się Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, zespół wystąpił w składzie: Jolanta Czujkowska, Barbara Słupna, Beata Polak, Marta Słupna, Jolanta Gęsior, Krystyna Wójtowicz (Szewczyk), Reginald Kawalec, Edmund Brzycki, Adam Korycki – gitara, Tomasz Rybak – organy „Roland”, Leszek Opała – organy „Yamaha”, utwory: Przychodzę do Ciebie, Jan Bosko, O nienarodzonych.

1989 – 14 V - na stadionie w Hrubieszowie odbyła się Msza Św. z racji Święta Ludowego z udziałem zespołów, Mszę św. celebrował ks. dziekan kan. Edward Kłopotek, zaśpiewano m.in. Pociągi, Szaweł, Rycerz Maryi.

1989 – w dn. 27/28 V w Warszawie odbył się XII Salezjański Festiwal Piosenki i Pieśni Religijnej „Maria Song”. Zespół wyśpiewał tam II nagrodę w kategorii zespołów wokalno - instrumentalnych, a za pieśń „O nienarodzonych” w opracowaniu muzycznym L. Opały otrzymał wyróżnienie Krajowego Duszpasterza Rodzin. Występowali: B. Polak, J. Czujkowska, B. Słupna, R. Kawalec, E. Brzycki, K. Wójtowicz, J. Gęsior, M. Słupna.

1989 – VIII - zespół „In Te Domine Speravi” zajął I miejsce w I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej w Lubaczowie, pokonując m.in. zespół „Solidarni” z Gdańska. Również I miejsce przypadło dziecięcemu zespołowi „Lechitki” w swojej grupie wiekowej.

1989 – 3 IX po raz drugi wspólnie z Włościańską Orkiestrą z Zamościa zespół obsłużył Mszę św. dożynkową.

1989 – 17 IX - na cmentarzu wojennym odbyła się uroczystość w 50. rocznicę napaści Rosji na Polskę. Zespół wziął udział w montażu słowno –muzycznym.

1989 – 13 X - z okazji Zlotu Maturzystów Diecezji Lubelskiej, zespół śpiewał u stóp Pani Jasnogórskiej w Częstochowie.

1989 – 19 X - na zaproszenie Stowarzyszenia Katolickiego „Unia Młodych” przy Akademii Rolniczej w Lublinie odbył się w „Chatce Żaka” półtoragodzinny koncert pieśni i piosenki religijnej. Konferansjerkę prowadził ks. A. Puzon.

1989 – 5 XI - zespół dał koncert pieśni i piosenki patriotyczno – religijnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieledwi dla tamtejszej społeczności.

1989 – 11 XI - w 71 rocznicę Odzyskania Niepodległości w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się uroczysta Akademia w wykonaniu zespołu.

1989 – 4 XII - w HDK odbył się pierwszy pełny koncert na terenie naszego miasta na Fundusz Inicjatyw Społecznych Premiera Tadeusza Mazowieckiego.

1989 – 24 XII - zespół obsłużył pierwszą Pasterkę w Nowej Kaplicy w naszym Dekanacie w Dziekanowie, a później występ w swoim kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

1989 – W młodszym zespole „Lechitki” występowali: Małgorzata Adamus, Magdalena Bedlińska, Marcin Ciesielczuk, Aneta Dudzic, Małgorzata Hanc, Aneta Kaczkowska, Sylwia Kaczkowska, Anna Kicun, Beata Kryszczuk, Małgorzata Lebiedowicz, Monika Lulka, Katarzyna Pawluk, Dorota Pudłowska, Marta Rozkal, Aneta Sokół, Michał Studziński, Monika Walczuk, Agnieszka Walicka. Śpiewane utwory m.in.: „Wyśpiewać Tobie pragnę”, "Szczęść Boże”, „Pomocna dłoń”, „Cumbaja”, „Rycerz Maryi”, „O Wolność i pokój”, „Gdyby tak Maryja”, „Amen jak Maryja”, „Maryja moja mama”, „Ave Maryja”, „Idzie Jezus”, „Radość”, „Rozesłanie”.

1989 – W starszym zespole „In Te Domine Speravi” występowali: Edmund Brzycki, Jolanta Czujkowska, Jolanta Gęsior, Reginald Kawalec, Adam Korycki, Leszek Opała ( kierownik muzyczny), Beata Polak, Tomasz Rybak, Barbara Słupna, Marta Słupna, Krystyna Wójtowicz ( z d. Szewczyk), Dorota Wysocka (z d. Szymańska). Realizacja akustyczna – Ziemowit Jankiewicz. Aranżacje utworów – zespół. Opiekunem, choreografem i konferansjerem obu zespołów był Proboszcz Parafii M.B.N.P. w Hrubieszowie ks. mgr Andrzej Puzon . Śpiewane utwory m.in.: „Wyśpiewać Tobie pragnę”, „O podaj dłoń”, „Przychodzę do Ciebie”, „Pieśń o pokoju”, „Obdarz nas pokojem”, „Od wojny, nędzy”, „Pociągi”, „O wolność i pokój”, „Totus Tuus”, „Bądź arką mych dłoni”, „Maryja śliczna Pani”, „Oratorium”, „Pieśń o nienarodzonych”, „Szaweł”, „Nie zdejmę krzyża”, „Confiteor”.


1990 – Z inicjatywy ks. A. Puzona oraz inspektora ds. kultury w Urzędzie Miasta p. Teresy Visioli nastąpił 16 I koncert pieśni patriotyczno – religijnej w Tomaszowskim Domu Kultury pod hasłem „Rumunia”. Dochód z koncertu przekazano na głodujących w Rumunii.

1990 – 25 I podobny koncert jw. odbył się w Zamościu. Dochód z koncertu  wzbogaił  fundusz Domu Narodowego.

1990 – 15 II - na cele charytatywne przekazano również dochód z koncertu w Nieledewskim Domu Kultury.

1990 – 25 II - koncert charytatywny odbył się w Uchaniach. Operatorem świateł był Ireneusz Spyra, a akustykował Z. Jankiewicz.

1990 - 29 IV - Dziecięcy zespół „Lechitki” jako ubiegłoroczni laureaci występował w Łodzi na Ogólnopolskim Festiwalu Dziecięcej Piosenki Religijnej. W recitalu zaprezentowano: „Wyśpiewać Tobie pragnę”, „Szczęść Boże”, „Marija", "Ave Maryja”, „Wezwanie”, „Od wojny, nędzy”, „Cumbaja”, „Gdyby tak Maryja”, „Jezu, Jezu podaj dłoń”, „O nienarodzonych”, „Wierzę”, „Pastorałka”, „Ślepiec”, „Idzie Jezus”, „O Fridem”.

1990 - 11.05. - w Tygodniku Zamojskim ukazał się artykuł "Festiwal w kościele" autorstwa Janusza Kawałko na temat I Festiwalu Piosenki Religijnej w Zamościu, który odbył się w kościele pw. św. Krzyża. Wywiadu do prasy udzieliła wówczas członkini zespołu Marta Słupna. Zespół  jako wielokrotny lauret wziął w nim udział jako gość honorowy i wystąpił  w koncercie  galowym. A tak m.in. pisał redaktor artykułu: "Niczym profesjonaliści zaprezentowali sie członkowie zespołu IN Te Domine Speravi" z parafii MBN Pomocy z Hrubieszowa majacy juz za sobą udział w wielu festiwalach w kraju, a także nagrania dla radia i telewizji..." 

1990 – VII - występ podczas otwarcia Remizy Strażackiej w Obrowcu m.in. wystąpiły: Edmund Brzycki, Reginald Kawalec, Beata Polak, Jolanta Gęsior, Jolanta Czujkowska, Marta Słupna, Leszek Opała.

1990 – 11 V - dwa wyróżnienia dla „Lechitek” i „In Te Domine Speravi” podczas I Diecezjalnego Festiwalu Pieśni Religijnej w Zamościu. Tygodnik Zamojski napisał „Niczym profesjonaliści zaprezentowali się członkowie zespołu „In Te Domini Speravi „ z parafii M.B.N.P. z Hrubieszowa mający za sobą udział w wielu festiwalach w kraju, a także nagrania dla radia i telewizji”. Odpowiedź członkini zespołu, z-cy dyr. SP nr 3 w Hrubieszowie Marty Słupnej „Śpiewanie jest dla nas modlitwą, a zarazem pożytecznym spędzeniem czasu, dlatego tu jesteśmy”.

1990 – w dn. 24/26 VIII obydwa ww. zespoły z hrubieszowskiej Parafii zajęły I miejsca podczas II Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej w Lubaczowie. M.in. zaśpiewano razem z hrubieszowskim zespołem „Yago”: „Obdarz nas pokojem”, „Wierzę, że przyjdzie …”, „Wezwanie”. Dziennik „Słowo Powszechne” napisał „Niepokonanymi po raz drugi w Lubaczowie okazały się „Lechitki” z Hrubieszowa. Ten sympatyczny, ubrany w stroje ludowe zespół wyróżnia się obyciem scenicznym. Dał do roku ubiegłego 46 koncertów, a zarobione pieniądze przeznaczył na cele charytatywne”. Ks. mgr A. Puzon proboszcz Parafii powiedział „Sukces naszych dwóch zespołów przyjmuję z radością … Piękne słowa piosenek i dobra muzyka wychowują społeczeństwo …”. Warto dodać, że zespoły te otrzymały nagrodę Radia Watykańskiego za aranżację piosenek religijnych.

1990 – 2 IX - Dożynki parafialne odbyły się pod kościołem, ponownie dodatkowo wystąpił zespół „Yago” w składzie: Arkadiusz Mielniczek i Mariusz Telicki (obaj gitary), Marek Malec (perkusja), Marek Kurys (organy).

1990 – 5 IX - w Chełmie został zakupiony sprzęt nagłaśniający, kosztował 670 tyś. zł. Kolumny przywieźli L. Opała i Z. Jankiewicz. Za aparaturę zapłacił ks. dziekan  Andrzej Puzon, sponsor i opiekun zespołów. Okazało się, że aparatura nie sprawdziła się, więc została oddana. Następna, jeszcze tego samego dnia, została zakupiona w Lublinie.

1990 – w dn. 17/18 IX odbyły się XI Zamojskie Dni Muzyki, koncert razem z zespołem „Yago” prowadził ks. A. Puzon, a gospodarzem imprezy był ks. Adam Galek.

1990 – 30 IX - zespół został zaproszony do Dubienki na Ogólnopolski Zlot Wołyniaków. Uroczystość odbyła się na placu przed Liceum Ogólnokształcącym. Zawiedli akustycy z Chełma.

1990 – w dn. 16/18 XI w Dębicy odbył się I Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej „Polonia Semper Fidelis” Zespół był gościem festiwalu i wystąpił m.in. obok Piotra Szczepanika. W pieśni „O nienarodzonych” solistą był Lech Serafin.

1990 – 30 XI – 2 XII - podróż zespołu na trasie Mościska – Lwów. Dnia 1 XII występ w Katedrze Lwowskiej podczas Mszy Świętej, którą odprawił ks. Ludwik Kamilewski. Z inicjatywy ks. A. Puzona tamtejsze dzieci zostały obdarowane upominkami i słodyczami. Były i niespodzianki, podczas zakupu „towaru” od nieznajomego, ten zniknął razem z pieniędzmi i obyło się bez zakupów. W drodze powrotnej w autokarze wysiadło ogrzewanie, kierowca p. Adam Skotnicki robił co mógł, ale nic nie pomogło.

1990 - zespoł występował w składzie: Edmund Brzycki, Jolanta Czujkowska, Reginald Kawalec, Adam Korycki - gitara, Leszek Opała ( kierownik muzyczny), Beata Polak, Barbara Słupna, Marta Słupna, Tomasz Rybak - organy .


1991 – 13 I - na zaproszenie Krakowskiego Okręgu Wojskowego, którego przedstawicielem był ks. kapelan Stanisław Obszyński zespół obsłużył Mszę Św. na poligonie w Nowej Dębie.

1991 – 10 II - Lechitki, In Te Domine Speravi i Yago wystąpili w HDK na wspólnym koncercie charytatywnym „Pomoc Litwie”.

1991 – 8 III - Marek Kurys przywiózł z Warszawy zakupiony wcześniej za 14 mln. zł. organy – Rolanda D – 20.

1991 – 9 III - członkowie zespołu, aby podwyższyć swój poziom zaprosili dyrektora Szkoły Muzycznej wydziału wokalnego w Zamościu p. Wiesławę Grabek, aby poprowadziła im zajęcia z emisji głosu.

1991 – 13 IV - zawarła związek małżeński członkini zespołu Barbara Słupna. Ślubu udzielał ks. A. Puzon. Przysięgę małżeńską (ponieważ Michał, narzeczony Barbary jest Słowakiem pochodzenia węgierskiego) składali sobie w trzech językach: polskim, słowackim i węgierskim.

1991 – 4 V- podczas II Diecezjalnego Festiwalu Pieśni Religijnej w Zamościu Leszek Opała był członkiem Jury, a zespół wystąpił z recitalem.

1991 – 15 VI - oba zespoły parafii wyjechały na recital do Łodzi w Kościele Salezjańskim pod Wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W kilku pieśniach L. Opała wystąpił jako solista.

1991 – 21 VI - zespół śpiewał w Uchaniach podczas 11 Ogólnopolskiego Zlotu Wołyniaków 27 Dywizji AK, śpiewano: „Legiony”, „Pokolenia”, „Ułani”, „Wojenko”, „Płynie Wisła”.

1991 – 28 VI zespół razem z chórem seniorów obsłużył odpustową Mszę Św. w swojej parafii. Seniorzy na wstępie odśpiewali „Gaude Mater” a zespół m.in. „Abba Ojcze”, „Różaniec”, „Niech Pan Ci błogosławi”.

1991 – w dn. 23/25 VIII odbył się III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej w Lubaczowie. Zaprosił ks. Jerzy Sopel. Wystąpił też zespół „Lechitki” i kapela „Yago”. Koncert odbył się na placu przed szkołą.

1991 – z okazji Dnia Działacza Kultury 29 V Burmistrz Miasta mgr Leszek Stępka przyznał kierownikowi zespołu p. Leszkowi Opale dyplom i nagrodę za cenny wkład w upowszechnianie hrubieszowskiej kultury.

1991 – we wrześniu zespoły „In Te Domine Speravi” i „Lechitki” wydały pierwszą kasetę pt. „Abba Ojcze”. Nagrania zrealizowano w studiu Polskiego Radia w Lublinie. Kierownictwo muzyczne L. Opała, realizacja – Paweł Skura.

1991 - zespół występował w składzie: Edmund Brzycki, Jolanta Czujkowska, Reginald Kawalec, Marta Słupna,Beata Polak, Beata Kryszczuk, Dorota Pudłowska, Aneta Dudzic, Małgorzata Adamus, Marta Rozkal,Katarzyna Pawluk, Tomasz Drzygało, Jakub Kojder, Adam Korycki - gitara, Tomasz Rybak - organy, Leszek Opała ( kierownik muzyczny).


1992 – 16 III - zespoły wystąpiły z Recitalem Pieśni Patriotyczno – Religijnej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uroczystość odbyła się z okazji poświęcenia Oratorium im. Jana Pawła II, którego dokonał ks. Biskup Generał Brygady Sławoj Głódź. Solistą zespołu był Reginald Kawalec, akompaniowali: Leszek Opała na Rolandzie D – 20 oraz Marek Kurys na organach, koncert prowadził ks. mgr Andrzej Puzon. Zespół wystąpił w składzie: Beata Polak, Beata Kryszczuk, Marta Wojciechowska, Ewa Lebiedowicz, Dorota Pudłowska, Aneta Dudzic, Małgorzata Adamus, Katarzyna Pawluk, Marta Słupna, Tomasz Drzygało, Jakub Kojder, Edmund Brzycki, Reginald Kawalec.

1992 – 15 V zespół obsłużył Mszę św., podczas której ks. biskup Jan Śrutwa udzielił młodzieży szkolnej sakramentu bierzmowania.

1992 – 28 V - w HDK odbył się koncert charytatywny, z którego dochód przekazano na zakup echokardiografu dla dzieci z wadą serca Regionu Południowo – Wschodniego. Koncert prowadził redaktor Radia Lublin p. Dariusz Turecki. M.in. wystąpili: K. Pawluk, B. Polak, T. Drzygało, R. Kawalec.

1992 – 12 VI - na Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży w Moniatyczach zespół razem z „Yago” wystąpił z recitalem (z muzyką na żywo), m.in. zaśpiewano „Przeżyj to sam”.

1992 –VI - podczas odpustu w swojej Parafii m.in. wystąpili: Tomasz Drzygało, Paweł Zezula, Jakub Kojder, Marta Rozkal, Dorota Pudłowska, Beata Kryszczuk, MartaSłupna.

1992 – z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zespół uświetnił mszę św., w której uczestniczył również Kurator Oświaty mgr Marian Szostak.

1992 – 11 XI w Dniu Święta Niepodległości w HDK zespół wystąpił z recitalem pieśni patriotyczno – religijnej. Koncert prowadził ks. mgr A. Puzon.

1992 – w listopadzie zespół razem z kapelą „Yago” wystąpił z recitalem w Dębicy, m.in. zaśpiewano: „Confiteor”, „Przez ile dróg”, „Przeżyj to sam”, „Cumbaja”.

1992 – w czasie Pasterki zaśpiewano: „Gdy śliczna Panna” – jako psalm, „Bracia Patrzcie jeno”, „Pasterze mili”, „Cztery Lata”, „Gdy się Chrystus”.

1992 - Członkowie zespołu: Beata Polak, Beata Kryszczuk, Marta Wojciechowska, Ewa Lebiedowicz, Dorota Pudłowska, Aneta Dudzic, Małgorzata Adamus, Katarzyna Pawluk, Aneta Kaczkowska, Marta Słupna, Tomasz Drzygało, Jakub Kojder, Edmund Brzycki, Reginald Kawalec, Paweł Zezula


1993 – 15 III - w czasie rekolekcji wielkopostnych zespół wyjechał do Włodzimierza Wołyńskiego (Ukraina), aby mieszkającym tam Polakom zaśpiewać Pasję wg św. Mateusza.

1993 – 25 IV z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej na cmentarzu wojennym zespół czynnie uczestniczył we Mszy Świętej.

1993 – 12 VI odbył się IV Zamojski Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej w Kościele św. Krzyża, w którym udział wzięły „Lechitki”.

1993 – w listopadzie zespół dwukrotnie wystąpił w HDK z recitalem piosenki patriotyczno – religijnej. Koncerty odbyły się w związku z nadaniem Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Hrubieszowa: ks. Biskupowi Polowemu WP Sławomirowi Leszkowi Głodziowi oraz ks. Biskupowi Janowi Śrutwie – Ordynariuszowi Zamojsko – Lubaczowskiemu.

1993 – w dn. 26/27 XI w Chełmie i Hrubieszowie odbył się Pierwszy Okręgowy Przegląd Wojskowych Zespołów Muzycznych. W czasie recitalu zespół zaśpiewał: „Gaude Mater”, „Za Niemen”, „Mosty”, „Nim świt”, „Krakowiaki”, „Rozmaryn”, „Raduje się”, „Legiony”. Również występowali: „Bizony" z JW 2122 z Hrubieszowa, „Kontrast” KG Hrubieszów, „Lechitki” Parafia Garnizonu Hrubieszów, zespoły z Bielsko – Białej, Krakowa, Stawów, Dębicy, Przemyśla.

1993 – w dowód uznania - podziękowania za współpracę na niwie krzewienia kultury w Garnizonie Hrubieszów otrzymał Leszek Opała od dowódcy Garnizonu ppłk. dypl. Adama Makary, kierownika Klubu Garnizonowego mjr. mgr. Stanisława Hawryluka i oficera, wychowawcy mjr. mgr. Jerzego Wojtasiuka.

1993 - Członkowie zespołu: Beata Polak, Beata Kryszczuk, Małgorzata Adamus, Małgorzata Hanc, Anna Oryszczak, Marta Oryszczak, Agnieszka Walicka, Małgorzata Lebiedowicz, Justyna Kaczkowska, Aneta Kaczkowska, Katarzyna Pawluk, Marta Słupna, Tomasz Drzygało, Jakub Kojder, Dominik Ostrowski, Andrzej Pawka, Ciesielczuk Marcin, Reginald Kawalec, Piotr Świder


1994 – 11 I - podczas wizyty szefa Sztabu Generalnego WP – gen. Tadeusza Wileckiego i ks. Biskupa Polowego Sławoja Lecha Głodzia w Jednostce Wojskowej w Hrubieszowie zespół wystąpił z koncertem kolęd.

1994 – 11 III - udział w II Okręgowym Przeglądzie Piosenkarzy Amatorów i Amatorskich Zespołów Estradowych w Przemyślu organizowanym przez Krakowski Okręg Wojskowy. Zespół zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który się odbył w Dęblinie. Tam ośmioosobowy zespół w składzie: Beata Polak, Anna Oryszczak, Małgorzata Hanc, Aneta Kaczkowska, Jakub Kojder, Marcin Ciesielczuk, Dominik Ostrowski i Andrzej Pawka po wykonaniu utworów: „Marsz wojskowy" a' cappella z repertuaru Chóru Rezonans z Zamościa oraz „Rozszumiały się wierzby” w opracowaniu Józefa Przytuły zespół zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Gdyni. Nastąpił czas prób pod okiem p. Elżbiety Szaniawskiej.

1994 – 23 III w czasie rekolekcji wielkopostnych wraz z dziecięcym zespołem „Lechitki” odbył się występ z recitalem piosenki religijnej w Katedrze Zamojskiej. Maskotką obu zespołów była najmłodsza uczestniczka Ola Opała, która w dzień swoich urodzin po raz pierwszy wystąpiła przed publicznością.

1994 – stało się już tradycją, że w Niedzielę Palmową w czasie wszystkich Mszy św. zespół śpiewa Pasję wg św. Mateusza, w tym roku w składzie: ks. A. Puzon w roli Chrystusa, Leszek Opała – narrator, Reginald Kawalec jako inna osoba, w chórze: Beata Polak, Anna Oryszczak, Agnieszka Walicka, Beata Kryszczuk, Justyna Kaczkowska, Aneta Kaczkowska, Małgorzata Hanc, Katarzyna Pawluk, Marta Oryszczak, Małgorzata Lebiedowicz, Marta Słupna, Edmund Brzycki, Andrzej Pachla, Dominik Ostrowski, Andrzej Pawka, Jarosław Jonak, Jan Stępka, Piotr Świder, Lech Serafin, Jakub Kojder, Marcin Ciesielczuk .

1994 – V - występ zespołu podczas obchodów 200. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Racławicach pod honorowym patronatem premiera RP Waldemara Pawlaka i Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa.

1994 – 7 VI - udział aktywny podczas „Bożego Ciała” na poligonie w Nowej Dębie.

1994 – 27 VI - występ podczas Odpustu w Aleksandrowie u ks. Eugeniusza Łabisza. Po Mszy św. wspólne spotkanie przy ognisku.

1994 – SUKCES !!! W dn. 7/9 VII odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierskiej – Arsenał Artystyczny Gdynia 94. Zespół wypadł znakomicie zdobywając III miejsce – Brązową Nutę oraz nagrodę dyrektora Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (kryształowy puchar), Ministra Kultury i Sztuki (10 mln zł.) a także dyrektora wydawnictwa „Bellona” (zestaw albumów). Swoją nagrodę „Lechitki” wyśpiewały wykonując „Marsza wojskowego” z repertuaru chóru „Rezonans” z Zamościa w opracowaniu Alicji Saturskiej i aranżacji Kazimierza Ołtarzewskiego. Wystąpili: A. Pawka, B. Polak, A. Oryszczak, J. Kojder, D. Ostrowski, M. Ciesielczuk, M. Hanc, A. Kaczkowska, L. Opała.  Był to jedyny zespół działający przy parafii. W przerwie korzystano w celach rekreacyjnych z basenu.

1994 - 13.07. - po sukcesie w Gdyni w prasie regionalnej ukazały się artykuły:  w Tygodniku Zamojskim  w rubryce Kultura i Dzienniku Zamojskim pt.: "Lechitki" z gradem nagród".

1994 – we wrześniu w Chełmie na zaproszenie Straży Granicznej WOP zespół uczestniczył w uroczystościach związanych z poświęceniem pomnika 27 Dywizji Armii Krajowej1994 – 14 X w Chełmie zespół wziął udział w II Konkursie Muzyki Popularnej Zespołów Wojskowych „Żołnierskie Serce” Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Wieczorem dyskoteka, na której nie zabrakło również członków naszego zespołu.

1994 –XI z okazji Święta Niepodległości w HDK zespół wystąpił z recitalem piosenki patriotycznej i religijnej wykonując utwory: „Rozszumiały się wierzby”, „O mój Rozmarynie”, „Raduje się serce”, „Marsz Wojskowy”, „Za Niemen”, „Jasnoniebieska”, koncert prowadził ks. A. Puzon.

1994 - w dn. 17/19 XI - w HDK odbył się I Okręgowy Festiwal Pieśni Patriotyczno-Religijnej – Hrubieszów 94. Festiwal prowadziła Anna Dąbrowska – redaktor TVP w Lublinie, rodem z Hrubieszowa. Po raz pierwszy zespół zaśpiewał „Młodością Kolumbów”. Piosenka ta była hymnem Arsenału – Gdynia 94. Kierownik artystyczny L. Opała zaaranżował ją i przeniósł na grunt tego festiwalu. Utwór ten bardzo podobał się publiczności i stał się hymnem hrubieszowskiego festiwalu. Gościnnie wystąpił chór „Rezonans” z Zamościa pod kierownictwem Alicji Saturskiej.

1994 – 25/26 X - zespół wydał drugą kasetę „Najpiękniejsze kolędy”. Nagranie zrealizowano w P.G Sound Studio w Lublinie. Realizacja nagrań: Adam Galant, Przemysław Pasieczny i Maciej Znamierowski. Skład zespołu: Iwona Szwanc, B. Polak, A. Kaczkowska, A. Oryszczak, M. Ciesielczuk, R. Kawalec, A. Pawka, M. Lebiedowicz, K. Pawluk, J Kaczkowska, M. Oryszczak, M. Hanc, M. Słupna, B. Kryszczuk, J. Kojder, D. Ostrowski, A. Pachla, L. Serafin, E Brzycki, kier. zesp. L. Opała, op. duchowy ks. A. Puzon, projekt okładki prof. Wiktor Zin.

1994 - zespół śpiewał w składzie: Leszek Opała - kierownik muzyczny; Iwona Szwanc, Beata Polak, Aneta Kaczkowska, Anna Oryszczak, Agnieszka Walicka, Marcin Ciesielczuk, Andrzej Pawka, Małgorzata Lebiedowicz, Katarzyna Pawluk, Justyna Kaczkowska, Marta Oryszczak, Małgorzata Hanc, Marta Słupna, Beata Kryszczuk, Jakub Kojder, Dominik Ostrowski.


1995 – 22 I - w HDK zespół wystąpił z koncertem kolęd. Był to ostatni występ Dominika Ostrowskiego i Andrzeja Pawki, którzy zakończyli zasadniczą służbę wojskową. Wieczorem na wspólnym spotkaniu opłatkowym u ks. A. Puzona koledzy zostali uroczyście pożegnani.

1995 – V – zespół postanowił stanąć do konkursu na Festiwalu w Kołobrzegu. Najpierw musiał przejść eliminacje w Przemyślu i Dęblinie, i przeszedł. Następnie wyjechał do Dęblina na tygodniowe warsztaty muzyczne, które prowadziła Elżbieta Zapendowska z Teatru „Buffo” w Warszawie.

1995 -13 VI - z okazji Dnia Działacza Kultury zespół otrzymał z Krakowskiego Okręgu Wojskowego dyplom za sukcesy w działalności Kulturalno – oświatowej wśród kadry i żołnierzy.

1995 – 6 VII zespół wystąpił w Koncercie Debiutów w Kołobrzegu, który miał charakter widowiskowy. Wszyscy wykonawcy byli razem na scenie i wspólnie bawili się podczas prezentowania utworów. Zespół wykonał „Sen o wolności” z towarzyszeniem Orkiestry pod dyrekcją Kazimierza Ołtarzewskiego do słów Tarachy i muzyki Jana Kozłowskiego. Wystąpili: Beata Polak, Anna Oryszczak, Jolanta Fugiel, Iwona  Szwanc, Andrzej Pachla, Reginald Kawalec, Jakub Kojder, Marcin Ciesielczuk. Wieczorem wystąpił gość festiwalu Ryszard Rynkowski. Po werdykcie zespół zabrał ze sobą wspomnienia, a Iwona klucze od pokoju, w którym mieszkały dziewczyny.

1995 – 14 VIII - na „Przeprośnej Górce” pod Częstochową odbyły się uroczystości z okazji Święta Żołnierza Polskiego i Matki Bożej Zielnej. Niestety były nieporozumienia i zespół czuł się niepotrzebny. Przydał się szczególnie organizatorom sprzęt nagłaśniający zespołu i p. Leszek Opała, który jako organista zagrał do mszy św.

1995 – 24 IX - w HDK zespół wystąpił z recitalem, na którym obecny był szef Centralnego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” p. Marian Krzaklewski. W czasie recitalu po raz pierwszy zespół wykonał hymn Solidarności do słów J. Narbuta (1925 r.) i muzyki S. Markowskiego.

1995 – w dn. 7/9 XI odbył się I Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 95. Zespół zainaugurował festiwal Hymnem „Młodością Kolumbów”, ale nie brał udziału w przesłuchaniach. Natomiast otrzymał dyplom za zaangażowanie podczas przygotowań w przeprowadzenie festiwalu. Koncertował jako gość Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego „Orzeł Biały”. Zespół „Lechitki” wystąpił w składzie: I. Szwanc, B. Polak, A. Oryszczak, J. Fugiel, M. Ciesielczuk, Małgorzata Nosko, M. Słupna, Aneta Brzostowska, M. Oryszczak, J. Kaczkowska, J. Kojder, T. Drzygało, A. Pachla, na skrzypcach Paweł Letniańczyn, kier. muzyczny L. Opała, światła – Krzysztof Zawisza. W przesłuchaniach uczestniczyło 13 solistów oraz 9 zespołów. Wśród solistek wyróżniono m.in. Iwonę Szwanc z KG Hrubieszów. Ks. kpt. Andrzej Puzon został nagrodzony przez ministra kultury i sztuki, a z rąk wojewody Stanisława Rapy otrzymał medal za upowszechnianie kultury w środowiskach wojskowych i cywilnych.

1995 – XI - Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 6 „Żeromskiego” w Hrubieszowie doceniając dotychczasowy dorobek artystyczny Zespołu przyznał mu nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł.

1995 - 25 XI - z okazji „Cecylianki” zespół miał recital w Seminarium Zamojsko – Lubaczowskim w Lublinie. Zaśpiewał m.in. „Glorii Hallelujah”, „Gaude Mater”, „Modlitwa o pokój”, „Fiat”, „Ona jest piękna”, „Żeby Polska”, ‘Mix Wojskowy”, „Mix Rozrywkowy”. Atrakcją wieczoru była kolacja przygotowana przez seminarzystów – gorąca kaszanka.

1995 - zespół śpiewał w składzie: Leszek Opała - kierownik muzyczny; Iwona Szwanc, Beata Polak, Aneta Brzostowska ( Kaczkowska), Jolanta Fugiel ( Czujkowska), Anna Oryszczak, Agnieszka Walicka, Marcin Ciesielczuk, Małgorzata Nosko (Lebiedowicz), Justyna Kaczkowska, Marta Oryszczak, Marta Słupna, Beata Kryszczuk, Jakub Kojder, Tomasz Drzygało, Andrzej Pachla.


1996 – 24 I - w Hrubieszowie uczestnictwo w pożegnaniu Figurki Matki Bożej Fatimskiej. Sumę Pontyfikalną odprawił ks. biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej prof. J. Śrutwa

1996 – w dn. 28/30 IV zespół przebywał w Równem na Ukrainie. Odbywał się tam III Międzynarodowy Festiwal Chórów Dziecięcych „Wiosenne dzwoneczki”, na którym zespół wystąpił jako gość. Opiekował się nimi ks. Władysław Czajka. W jego parafii zespół obsłużył Mszę Św. i dał recital dla tamtejszych Polaków. Odbyła się wycieczka po Równem oraz do Krzemieńca - miasta wielkiego polskiego  poety Juliusza Słowackiego.

1996 – 25/26 V - w HDK odbyły się I Nadbużańskie Spotkania Artystyczne. Prezentowały się zespoły artystyczne z Polski i Ukrainy. Występowały m.in. pary tańca towarzyskiego, zespoły tańca ludowego, zespoły rytmiki i ruchu, zespoły wokalne (m.in. „Lechitki”), zespoły muzyki jazzowej i rockowej, była wystawa dziecięcych prac plastycznych, kiermasze, było również ognisko nad Bugiem. Na placu HDK w plenerowym koncercie m.in. wystąpiły: Zespół „Salem” z Hrubieszowa, Dziecięcy Zespół Wokalny z HDK, Regionalna Orkiestra Dęta z GOK Hrubieszów, z SP z Dołhobyczowa.

1996 – 25 V - zespół śpiewał na Mszy św. prymicyjnej u ks. Piotr Hawryluka pochodzącego z Hrubieszowa.

1996 – 15 VI - występ zespołu z recitalem w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica z okazji zjazdu maturzystów – „Matura 1976”

1996 – 9 IX - występ zespołu z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Kościele Garnizonowym w Zamościu. Wystąpili: I. Szwanc, M. Nosko, B. Polak, A. Oryszczak, J. Fugiel, M. Słupna, J. Kaczkowska, M. Oryszczak, Agata Wojciechowska, M. Ciesielczuk, A. Pachla, B. Jaśniak ( z d. Kryszczuk), Leszek Skowroński, A. Brzostowska, P. Letniańczyn, Tomasz Dąbrowski, L. Opała, ks. A. Puzon.

1996 - 13 IX - występ zespołu w Chełmie na stadionie z okazji Ogólnopolskiego Zlotu 27 Dywizji AK w składzie: B. Polak, A. Wojciechowska, J. Kaczkowska, I. Szwanc, A. Oryszczak, M. Słupna, P. Zezula, A. Pachla, L. Opała, „Julik” czyli Wiesiek Puchalski włączał się do gry ze swoim saksofonem. Było również ognisko i pieczone kiełbaski.

1996 – 20 IX - występ zespołu w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie m.in. zaśpiewano: „Matka Boska”, „Ave Fatima”, „Wspomożycielko”, „Panno Pszeniczna”, „Litania”, „Jasnoniebieska”, „Psalm 148”, „Madonna Ateistów”.

1996 – w dn. 6/9 XI w HDK odbył się II Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej – Hrubieszów 96. Recital „Lechitek”: Hymn Festiwalu „Młodością Kolumbów”, „Kołysanka Matki”, „Taki Kraj”, ”Ojcze Nasz”, „Mury”, „Tu jest mój Dom”, „Kirasjerzy” (I. Szwanc), „Róża i bez”, „Sen o wolności”, „Ona jest piękna”, „Psalm 148”, skład: I. Szwanc, B. Polak, A. Oryszczak, J. Fugiel, M. Ciesielczuk, M. Nosko, M. Słupna, A. Brzostowska, B. Jaśniak, J. Kaczkowska, kier. muzyczny Leszek Opała.Koncert prowadził ks. mgr Andrzej Puzon. Oprócz występów konkursowych, wystąpili: Chór Ordynariatu Prawosławnego WP z Białegostoku, Orkiestra Koncertowa WP i soliści scen Warszawskich, Organizatorzy to: Dowództwo i Dziekanat Krakowskiego Okręgu Wojskowego, Władze Administracyjno – Samorządowe m. Hrubieszów, Dowództwo Garnizonu Hrubieszów, HDK. Patronat sprawował nad imprezą Departament Stosunków Społecznych MON.

1996 – 16 XI - Hrubieszów HDK, „Recital Solidarnościowy” w składzie: I. Szwanc, B. Polak, M. Ciesielczuk, A. Oryszczak, M. Nosko, J. Fugiel, A. Brzostowska, M. Słupna, J. Kaczkowska, M. Oryszczak, A. Wojciechowska, A. Pachla, L. Skowroński, M. Dec, K. Marciniak, skrzypce - P. Letnianczyn, flet – E. Dąbrowska.

1996 – 17 XI - Tomaszów Lub., „Recital Solidarnościowy” gdzie zespół śpiewał m.in.: „Gaude Mater”, „Skarga”, „Taki Kraj”, „Żeby Polska”, "Sumienie", „Modlitwa o pokój”, „Wezwanie”, „Mury”, „Ojcze nasz”, „… mozolny”, „Musimy siać”, „Pieśń o nienarodzonych”, „”Solidarni”, były i wiersze. Gośćmi honorowymi byli: matka ks. Popiełuszki oraz przew. NSZZ „Solidarność” p. Marian Krzaklewski.

1996 – XI - recital zespołu „Solidarni w wyborach” w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki, wystąpił również Krzysztof Krawczyk.

1996 – 13 XII - na „ręce” p. Beaty Polak wpłynęły na piśmie podziękowania za wspaniały występ młodzieży z Hrubieszowa podczas uroczystości poświęcenia Sztandaru w Nowym Sączu od przew. Ruchu Solidarni w Wyborach, posła Jerzego Gwiżdża.

1996 – Zarząd Regionu Środkowowschodniego w Lublinie zauroczony wcześniejszymi występami zaprosił zespół „Lechitki” na występ 15 XII podczas uroczystości oddania pamięci ofiar stanu wojennego w Polsce w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Tatarach w Lublinie.

1996 – 26 XII był to pracowity dzień dla zespołu: rano 9.30 obsłużył Mszę św. (jubileusze małżeńskie, tradycja parafii), Po południu p. L. Opała obsłużył 2 pogrzeby, o godz. 17.00 zaśpiewano na ślubie, a już o godz. 19.30 zespół występował w Lublinie przed Katedrą Lubelską z koncertem kolęd emitowanym na żywo przez TV Lublin !!! Zdążyliśmy, ponieważ swoimi samochodami nas powieźli: ks. A. Puzon, p. Wojciech Ciesielczuk i Szymon Nosko, a w tym dniu było ok. 30 stopni mrozu i jeden z samochodów „zamarzł” i pozostał w Chełmie. Koncert prowadzili: Anna Dąbrowska i Artur Pasik. Za działalność charytatywną zespół otrzymał w czasie programu Puchar TV Lublin 3 – „Silni dobrocią”.

1996 - zespół śpiewał w składzie: Leszek Opała - kierownik muzyczny; Iwona Szwanc, Beata Polak, Anna Oryszczak, Marta Oryszczak, Jolanta Fugiel ( Czujkowska), Marcin Ciesielczuk, Małgorzata Nosko ( Lebiedowicz), Marta Słupna, Aneta Brzostowska ( Kaczkowska), Beata Jaśniak ( Kryszczuk), Justyna Kaczkowska, Andrzej Pachla,Paweł Zezula, Paweł Letnianczyn - skrzypce i śpiew


1997 – 8 I - występ zespołu w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie z koncertem kolęd i pastorałek. Koncert prowadził z wielkim taktem i wyczuciem ks. dziekan A. Puzon.

1997 - 21.01. - w Kronice Tygodnia ukazało się podziękowanie dla "Lechitek" ( zespołu młodzieżowego)  za koncert kolęd. Oto jego treść: "Dyrekcja , nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie gorąco dziekuja zespołowi "Lechitki" działającego pod kierunkiem Leszka Opały przy parafii MBN Pomocy w Hrubieszowie za wspaniały koncert kolęd i pastorałek. Całość imprezy prowadził jak zwykle z wielkim taktem i wyczuciem ks. dziekan Andrzej Puzon."

1997 – 26 I - udział zespołu w I rocznicę peregrynacji Figurki Matki Bożej Fatimskiej we Mszy św., którą odprawił ks.bp. prof. J. Śrutwa.

1997 – na zaproszenie ks. Proboszcza W. Czajki z Równego (Ukraina) zespół dał koncert kolęd dla tamtejszych Polaków.

1997 – zespół „Lechici” wydał trzecią kasetę pt. „… Otwórzcie drzwi”, wystąpili, soliści: Iwona Szwanc, Beata Polak, Marcin Ciesielczuk oraz Aneta Brzostowska, Jolanta Fugiel, Renata Hajkiewicz, Beata Jaśniak, Justyna Kaczkowska, Małgorzata Nosko, Anna Oryszczak, Marta Słupna, Agata Wojciechowska, Marcin Dec, Sebastian Łata, Andrzej Pachla, Leszek Skowroński, Robert Szabat i dziecięcy zespół „Lechitki” oraz gościnnie: Katarzyna Gałecka – skrzypce, Eliza Dąbrowska – flet, Florian Ciborowski – banjo, harmonijka ustna, Zbigniew Marek – sax, Zbigniew Sekulski – gitary, mandolina, viol., Paweł Letnianczyn – skrzypce, opracowanie muzyczne, aranżacja – Leszek Opała, współpraca – Iwona Szwanc, opiekun duchowy zespołu – ks. dz. Andrzej Puzon, który również napisał słowo wstępne, realizacja nagrań – Zbigniew Sekulski, projekt graficzny – Darek Pokorski. Pieśni, strona A: 1. Otwórzcie drzwi, 2. Wszystkie moje troski, 3. Ona jest piękna, 4. Modlitwa o pokój, 5. O Panie szukasz, 6. Jasnoniebieska, strona B: 7. Pieśń o nienarodzonych, 8. Chwała Panu i cześć, 9. Psalm 148, 10. On jest tu, 11. Fiat, 12. Jezus najwyższe imię, 13. Błogosławiąc. Nagranie zrealizowano w Składzie Opałowym w Hrubieszowie oraz w Z. Sekulski Studio w Łodzi.

1997 – „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” przedstawił artykuł o historii i osiągnięciach zespołu, m.in. napisał „Zespół brał również udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Za działalność charytatywną został odznaczony medalem „Silni Dobrocią” przyznawanym przez program TV Lublin „W kręgu ludzkich spraw”.

1997 – 10 VI - Krosno - Zespół wziął udział w oprawie liturgicznej uroczystej Kanonizacji Jana Dukli podczas Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. Wystąpili: Aneta Brzostowska, Marcin Ciesielczuk, Marcin Dec, Jolanta Fugiel, Renata Hajkiewicz, Beata Jaśniak, Justyna Kaczkowska, Sebastian Łata, Małgorzata Nosko, Leszek Opała, Anna Oryszczak, Marta Oryszczak, Andrzej Pachla, Beata Polak, Leszek Skowroński, Marta Słupna, Robert Szabat, Iwona Szwanc, Agata Wojciechowska, ks. dziekan  Andrzej Puzon.

1997 – 15 VII - występ z recitalem w Tomaszowie Lub. podczas Diecezjalnych uroczystości zorganizowanych ku czci św. Wojciecha z racji 1000 – lecia Jego męczeńskiej śmierci. Wykonano: Gaude Mater, Otwórzcie drzwi, O Panie szukasz …, Ona jest piękna, Glorii Alleluja, Psalm 148, O nienarodzonych, Modlitwa o Pokój, Błogosławiąc, Panno Pszeniczna, Jezus Najwyższe Imię, Jasnoniebieska, Toast, konferansjer ks. Dz. A. Puzon.

1997 – 31 VIII - Hrubieszów , Msza św. Dożynkowa przy Parafii M.B.N.P z  udziałem zespołu. Była również prezentacja wieńców, poświęcenie chleba i dzielenie się nim.

1997 – udział zespołu w Wojewódzkich Dożynkach w Sitnie z udziałem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

1997 – 1 IX - uczestnictwo w uroczystej Mszy św. i poświęceniu Pomnika Poległych Mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej przy ul. Ciesielczuka.

1997 – 11 IX - Biłgoraj występ zespołu w Zlocie Katolickim Stowarzyszenia Młodzieży.

1997 – 17 IX - Hrubieszów występ w rocznicę Napaści Rosji na Polskę, na Cmentarzu Wojskowym, Mszę św. Odprawiał ks. A. Puzon, obecny był Wojewoda Zamojski Stanisław Rapa, tego samego dnia zespół „dał” koncert pieśni patriotyczno – religijnej w Zamościu pod Ratuszem. Po raz pierwszy została wykonana pieśń pt. „Mój Pan”. Na recitalu obecny był pan Marian Krzaklewski.

1997 – w dn. 26/28 IX w Chełmie podczas V Jubileuszowego Międzynarodowego Spotkania z Pieśnią i Piosenką Religijną na Kresach zespół otrzymał 3 nagrodę.

1997 – 24 XII - Pasterka we własnej Parafii, oczywiście, "nie mogło tam zabraknąć zespołu" - czytał podczas podziękowań dyr. SP nr 1 w Hrubieszowie p. Roman Giergiel.

1997 – 26 XII - Hrubieszów udział w Parafii w uroczystościach Jubileuszowych Małżeńskich.

1997 - zespół śpiewał w składzie: Leszek Opała - kierownik muzyczny;Aneta Brzostowska, Marcin Ciesielczuk, Marcin Dec, Jolanta Fugiel, Renata Hajkiewicz, Beata Jaśniak, Justyna Kaczkowska, Sebastian Łata, Małgorzata Nosko, Anna Oryszczak, Andrzej Pachla, Beata Polak, Leszek Skowroński, Marta Słupna, Robert Szabat, Iwona Szwanc, Agata Wojciechowska


1998 – 15 I - zespół starszy razem z młodszymi „Lechitkami” po raz drugi zagościł z koncertem w SP nr 3 w Hrubieszowie. W koncercie wystąpiła również Beata Polak, która przyjechała z Paryża. Jeszcze tego samego dnia odbył się recital w SP nr 1 w Hrubieszowie. Wystąpili: dziecięcy zespół liczący 46 osób w tym jako soliści: Martyna Sołtysiak i Marta Klimberzin, zespół młodzieżowy: I. Szwanc, A. Wojciechowska, R. Szabat, Sławomir Niemczyk wszyscy soliści oraz Beata Polak i M. Klimberzin – sopran, M. Słupna, A. Brzostowska, J. Kaczkowska, R. Hajkiewicz – alt, Marcin Dec, Krzysztof Załuski, Bartłomiej Majewski – tenory, L. Skowroński – bas, kier. muz. L. Opała, prow. Ks. A. Puzon. Śpiewano: Gore gwiazdka, Gwałtu, gwałtu …, Noc cicha w śnie, Dnia jednego o północy, Wigilijną cichą nocą, Lulajże Jezuniu, Bosy Pastuszek, Teraz śpij dziecino, Nie było miejsca, Cztery lata, Gdy śliczna Panna, Luli - laj, Oj maluśki …, Przy onej górze.

1998 – 16 IV - występ z okazji Święta Służby Zdrowia w HDK, zaśpiewano: Kolumbowie, Alleluja – Bogu cześć, Psalm 148, Alleluja Mozarta, Błogosławiąc, Ona jest piękna, Spirytual – O Panie szukasz …, Modlitwa Okudżawy, Wiązanka melodii tradycyjnych (mix), Toast, wystąpili: I. Szwanc, R. Szabat, M. Klimberzin, M. Sołtysiak, M. Nosko, A. Brzostowska, J. Kaczkowska, A. Wojciechowska, R. Hajkiewicz, Ewelina Tymecka, M. Słupna, M. Dec, K. Załuski, L. Skowroński, S. Niemczyk, L. Opała, ks. A. Puzon.

1998 – 3 V - Żmudź recital odbył się z okazji 207. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wystąpili: I. Szwanc, R. Szabat, M. Ciesielczuk, M. Nosko, M. Klimberzin M. Sołtysiak, A. Brzostowska, M. Słupna, E. Tymecka, J. Kaczkowska, A. Wojciechowska, M. Dec, K. Załuski, L. Skowroński, S. Niemczyk, L. Opała w repertuarze: Gaude Mater, Wiązanka krakowiaków, Piechota, Żeby Polska, Kolumbowie, Błogosławiąc, Psalm 148, Alleluja, biją dzwony, Alleluja Mozarta, Ona jest Piękna, O Panie szukasz, Modlitwa o pokój, Modlitwa Okudżawy, Wiązanka melodii tradycyjnych, Toast. Wystąpiła również Orkiestra Strażacka, która przepięknie wykonała hymn państwowy.

1998 – 21 V - Lechici wystąpili w HDK z recitalem podczas III Nadbużańskich Spotkań Artystycznych – Hrubieszów 98.

1998 - czerwiec - z okazji 15.lecia zespołu w miesięczniku "Jedność" ukazał się artykuł pt.:" 15 lat minęło - rozmowa z Leszkiem Opałą załozycielem i kierownikiem "Lechitów".

1998 – W ostatnią niedzielę czerwca (27 VI) zespół obsłużył Mszę św. odpustową, która była połączona z 25 – leciem pracy kapłańskiej ks. dziekana Andrzeja Puzona.

1998 – VIII - z okazji „Święta Plonu” zespół „Lechici” wystąpił z recitalami w Teptiukowie, Łaszczowie, Krasnobrodzie 13 IX wojewódzkie i w swojej Parafii czyli Matki Bożęj Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie przy ulicy Dwernickiego. Zespół występował w składzie: I. Szwanc, B. Polak, M. Sołtysiak, M. Klimberzin, A. Wojciechowska, E. Tymecka, J. Kaczkowska, M. Dec, K. Załuski, M. Ciesielczuk, S. Niemczyk, L. Skowroński, L. Opała. Zestaw: Krakowiaki, Plon niesiemy, Panno Pszeniczna, Żniwa, Piechota, Młodością Kolumbów, Zielony mosteczek, Trojak, Kujawiak – A za lasem, Matuś moja – oberek, Alleluja biją dzwony, Psalm 148, Swing low, Mix rozrywkowy, Toast.

1998 – 1 IX - udział we Mszy św. przy pomniku poległych żołnierzy AK i BCh w 1944 r. znajdujący się przy ul. Ciesielczuka (Biblioteka przed wojną Dom Strzelca).

1998 – 4 IX - W ramach Dni Kultury Polskiej w Równem na Ukrainie zespół wystąpił z recitalem w Sali widowiskowej. Na koncercie obecny był p. B. Poręba – reżyser m.in. takich filmów jak: „Hubal”, „Polonia Restituta”.

1998 – 7 IX w Wigilię narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmskiej Bazylice odbyło się nabożeństwo dla młodzieży gdzie zespół wystąpił z recitalem pieśni religijnej m.in.: Różaniec, Otwórzcie drzwi, O Panie szukasz, Alleluja biją dzwony, Jasnoniebieska, Ave Verum, Swing Low, Laudate Dominum, Psalm 148, koncert prowadził ks. A. Puzon.

1998 – 18 IX - zespół uczestniczył w uroczystym nadaniu imienia gen. J.W. Kiperskiego Strażnicy SG w Skryhiczynie. Była też Podhalańska Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego z Nowego Sącza.

1998 – 26 IX - Warszawa zespół obsłużył mszę św. w kościele św. Aleksandra, natomiast koncert dla ZCHN – u pod hasłem „Bronimy Polskich wartości” odbył się w hali widowiskowej Ministerstwa Gospodarki. Prowadził go p. Jacek Kurski.

1998 – w październiku trwały akcje przedwyborcze, więc zespół był zapraszany na recitale, i tak 4 X dla AWS a po południu w restauracji „Belweder” dla Unii Wolności, 5 X w Dęblinie dla ZCHN-u z udziałem przew. Mariana Piłki.

1998 – w dn. 5/7 XI w HDK odbył się III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej – „Hrubieszów 98”. „Lechici” kilkakrotnie śpiewali Hymn Festiwalu i otrzymali nagrodę specjalną. Jako goście wystąpili: Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego, Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Chór KUL. Laureatami wśród solistów zostali: Anna Motyka z Przemyśla, Kamila Cholewińska z Lublina, Katarzyna Będa z Zamościa, Izabela Ciesielska ze Stawów, Beata Nawrocka z Lublina, Izabela Kozdrój ze Stawów, a zespołów: Duet Joanna Dziuk i Monika Pluskota z Lublinca, zespół „Garnizon II” z Rzeszowa, zespół „Ptaki” z Przemyśla.

1998 – 21 XII - ks. Wiesław Polewany dotychczas wikariusz w Parafii M.B.N.P. został mianowany na Proboszcza w Parafii Przewodów, z tej okazji „Lechici” obsłużyli Mszę św. wprowadzającą księdza do nowej Parafii.

1998 –24 XII - podczas Pasterki zespół po raz pierwszy zaśpiewał jedną z najpiękniejszych kolęd w trudnym i nietypowym opracowaniu 6- cio głosowym „Cicha Noc”. Utwór zaaranżowała studentka III roku wydziału muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach Agnieszka Burcan. Przebojem stał się utwór pt. „Jingle bells”, do którego tekst polski napisała członkini zespołu  Iwona Szwanc.

1998 – 29 XII - zespół wystąpił na spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie.

1998 - zespół śpiewał w składzie: Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Iwona Szwanc, Małgorzata Nosko, Beata Polak, Marta Klimberzin, Martyna Sołtysiak; alt - Aneta Brzostowska, Renata Hajkiewicz, Justyna Kaczkowska, Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Marta Słupna; tenor - Krzysztof Załuski, Marcin Dec, Robert Szabat, Tomasz Dąbrowski; bas - Leszek Skowroński, Sławomir Niemczyk, Paweł Kasztelański.


1999 – 20 I - w tym dniu zespół wystąpił z Koncertem Kolęd i Pastorałek w Szkole Specjalnej i SP nr 1 w Hrubieszowie. W czasie recitalu w tej drugiej szkole ks. A. Puzon przekazał na ręce dyr. szkoły Romana Giergiela Błogosławieństwo Papieskie.

1999 – W czasie odbywających się Rekolekcji Wielkopostnych już po raz drugi „Lechici” wraz z dziecięcym zespołem, „Lechitki” wystąpili w Katedrze Zamojskiej z recitalem Pieśni Religijnej.

1999 – na przełomie kwietnia i maja zespół na zaproszenie dyr. szk. p. Mariana Cisło wystąpił w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie (29 IV) i na zaproszenie dyr. p. Władysława Szadowskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Hrubieszowie (17 V). Spotkanie z Pieśnią Religijną, Patriotyczną i Piosenką Ludową oraz Rozrywkową było połączone z przekazaniem szkołom Błogosławieństwa Papieskiego.

1999 – 3 V - w rocznicę Konstytucji 3- Majowej w HDK zespół wystąpił z recitalem patriotyczno – religijnym. Po raz pierwszy zespół wykonał utwór a' cappella pt. „Moja piosnka” do tekstu C. K. Norwida. Fragment „Pana Tadeusza” – „Koncert Jankiela” wspaniale przedstawiła członkini zespołu  Beata Polak.

1999 – 8 V - w Parku Strzeleckim w Krakowie odbyły się uroczystości pod nazwą „Okazowanie Sarmackie”, w którym udanie wystąpił zespół „Lechici”. „Lechitka” Martyna Sołtysiak napisała artykuł o uroczystościach w czasopiśmie KSM – Jedność.

1999 – 16 V - w HDK odbył się koncert pod hasłem „Tacy jak My”, którego organizatorem była I. Szwanc nauczyciel Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hrubieszowie. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców miasta z problematyką i twórczością artystyczną dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Uczniowie  tej szkoły przedstawili pantonimę pt. „Wśród przyjaciół”. Wspólnie odśpiewany utwór „Tacy jak My” został hymnem tej szkoły. Koncert prowadził ks. A. Puzon.

1999 – 22 V - w HDK odbył się minirecital na spotkaniu NSZZ „Solidarność” z Wojewodą Lubelskim p. Krzysztofem Michalskim.

1999 – 12 VI - występ zespołu „Lechici” podczas WIZYTY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II w ZAMOŚCIU, wystąpił również zespół „Soli Deo” z kościoła Św. Mikołaja z Hrubieszowa.

1999 – 27 VI - w macierzystej Parafii zespołu odbyła się uroczysta Msza św. Odpustowa. Msza ta odprawiana była również z okazji Jubileuszu 25 – lecia kapłaństwa ks. Biskupa Marcjana Trofimiaka oraz poświęcenia pomnika św. Wojciecha i Jana Pawła II. Obok części stałych w czasie liturgii, zespół zaśpiewał: Magnificat, Hymn Komplety, Kantata – na poświęcenie Wieżycy Jasnogórskiej, Ave Verum. Pieśni te były również wykonane w czasie wizyty Ojca Świętego w Zamościu.

1999 – 30 VI - odbyły się uroczystości związane z 15 – leciem Zespołu „Lechici”. Były również pisemne gratulacje np. od Generała Brygady – Brunona Hermanna, dowódcy Korpusu Powietrzno – Zmechanizowanego – gen. bryg. Zygmunta Sadowskiego, dyr. HDK mgr Alfreda Przybysza, Burmistrza Miasta Hrubieszowa mgr inż. Jarosława Woźniaka. Członkowie zespołu otrzymali ordery z wizerunkiem Jana Pawła II upamiętniające wizytę Ojca Świętego na Ziemi Zamojskiej. Za 15. letni trud i opiekę w imieniu wszystkich „Lechitów" dziękowali ks. A. Puzonowi najstarsi członkowie zespołu: Krystyna Wójtowicz i Edmund Brzycki, nie mniej gorące podziękowania spotkały twórcę i kierownika zespołu Leszka Opałę od delegatów zespołu Beaty Polak i Krzysztofa Załuskiego. Był szampan i przepyszny tort.

1999 – 1 VIII - zespół obsłużył Mszę św. z okazji odpustu Królowej Anielskiej w Dziekanowie.

1999 – 15 VIII - z okazji Dnia Wojska Polskiego zespół śpiewał podczas Mszy św., w której udział wzięły władze naszego miasta na czele z burmistrzem p. J. Woźniakiem, vice – burmistrzem p. Zbigniewem Doleckim oraz dowództwa miejscowej Jednostki Wojskowej.

1999 – 22 VIII - zespół już po raz drugi wystąpił z recitalem dla tamtejszej ludności z okazji Gminnych Dożynek, które odbyły się w Żmudzi – Maziarni. Recital prowadził poeta z Chełma  Krzysztof Kołtun.

1999 – 29 VIII - to bardzo pracowity dzień dla zespołu. Na początek Miejskie Dożynki w Hrubieszowie, które odbyły się w Parafii M.B.N.P, po południu recital podczas Gminnych Dożynek w Łaszczowie. Występowi towarzyszył obfity deszcz, dodając animuszu występującym pod kolorowymi parasolami.

1999 – 1 IX - zespół obsłużył uroczystą Mszę Świętą inaugurującą nowy rok szkolny 1999/2000.

1999 – 5 IX - występ zespołu w Horodle podczas I Powiatowych Dożynkach, które prowadził redaktor Radia – Lublin p. Marian Sacharczuk. Mini recital prowadził ks. A. Puzon. Jako posiłek był smaczny bigos. Wieczorem jeszcze została obsłużona ślubna Msza św. (ślub polsko – włoski). Wieczorem był grill w altance u ks. dziekana.

1999 – 10 IX - w HDK odbył się II Sejmik Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego, na który obecni m.in. byli: woj. Lubelski Krzysztof Michalski, Marszałek woj. Lub. Arkadiusz Bratkowski oraz władze naszego miasta i powiatu. Zespół m.in. wykonał: Wiązankę Krakowiaków, Wiązankę Piosenek Rozrywkowych, Alleluja biją dzwony, Mosteczek, Namawiała Kasia i Marsz wojskowy.

1999 – 12 IX - w parku przy ul. Dwernickiego odbył się festyn pod hasłem „Pożegnanie lata – piknik Rodzinny”. Wspólnie z zespołem wokalno – instrumentalnym „Solero”, założonym przez trzech „Lechitów” (K. Załuskiego, S. Niemczyka i Pawła Kasztelańskiego) zapewnili oprawę muzyczną podczas festynu. Imprezie towarzyszyła przyśpiewka, która została napisana specjalnie na tę okazję przez Iwonę Szwanc.

1999 – 17 IX - w rocznicę napaści Sowietów na Polskę zespół obsłużył Mszę św., która odbyła się na Cmentarzu Wojskowym. Zespół m.in. po raz pierwszy wykonał specjalnie na tę uroczystość przygotowaną piosenkę pt. „Kresowe Dzieci” do słów Mariana Jonkajtysa i muzyki Andrzeja Płończyńskiego, Na ofiarowanie zespół wraz z ludem zaśpiewał Hymn Armii Krajowej „O Panie, który jesteś w niebie”. O uroczystościach napisał Tygodnik Katolicki - Niedziela.

1999 – 20 IX - podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu zespół wystąpił w Katedrze pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Mszę św. prowadził i wygłosił homilię ks. kan. A. Puzon – dziekan dekanatu Hrubieszów.

1999 – zespół otrzymał Dyplom – podziękowania od władz miejskich i dyrektora HDK za współpracę w IV Nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych Hrubieszów 99.

1999 – w dn. 3/10 X odbyły się XX Zamojskie Dni Muzyki. W czasie Koncertu Inauguracyjnego w Kościele O.O Franciszkanów połączone zespoły śpiewacze: Rezonans i Lechici wykonały Mszę Nelsońską Józefa Haydna z udziałem Państwowej Orkiestry Włościańskiej im. K. Namysłowskiego pod batutą Władysława Swachy. Koncert podobał się, świadczyły o tym liczne owacje i … bis, w czasie, którego wykonano ostatnią część mszy – „Dona Nobis” .

1999 – dyrygent Władysław Swacha napisał dla zespołu podziękowania m.in. „ … Współpraca z Państwem dała mi wiele powodów do satysfakcji a zaangażowanie i profesjonalne podejście Zespołu miały znaczący wpływ na wysoki poziom całego koncertu …”

1999 – w dwutygodniku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Jedność” ukazał się obszerny artykuł na temat ww. Jubileuszowych Uroczystości Zamojskich Dni Muzyki pióra członkini zespołu „Lechici”  Marty Słupnej.

1999 – w dn. 4/7 XI w HDK odbył się IV Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej. W czasie recitalu zespół „Lechici” wykonał m.in. Młodością Kolumbów, Kresowe Dzieci, O mój Rozmarynie, Czerwone Maki, Wiązankę melodii wojskowych, Raduje się serce. Gościa honorowego Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” w hali na stadionie obejrzało ok. 1200 osób. Występowali również: „Teatr Tradycyjny” z Krakowa ORAZ „Polski Teatr Ludowy” z Lwowa (Ukraina). W konkursie wystąpiło 16 solistów i 8 zespołów wokalnych. Pierwsze miejsce wśród solistów przyznano Dominikowi Samile z Koszalina, drugie Agnieszce Chomik z Olsztyna, a trzecie Agnieszce Janków z Żagania. W kat. Zesp. 1. „Camelot” z Rzeszowa, 2. „Trzy plus cztery” z Krakowa, 3. „Mirt” z Modlina. Wyróżniono zespół „Yago” z Hrubieszowa. W Jury zasiadał m.in. twórca hrubieszowskiego festiwalu ks. major dziekan dekanatu „Północ” w Hrubieszowie A. Puzon. Zespół Lechici, kpt Jerzy Baj, Janusz Bieńko oraz Leszek Opała (wszyscy z Hrubieszowa) otrzymali nagrody za przygotowanie wszystkich dotychczasowe festiwale. Koncert galowy poprowadziła jak zwykle pochodząca z Hrubieszowa Anna Dąbrowska – spikerka TV Lublin.

1999 – 10 XI - na zaproszenie Bractwa Kurkowego zespół wystąpił w Krakowie z koncertem Pieśni Patriotyczno – Religijnych w 81 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Zaśpiewano: Krakowiaki, Wiązankę mel. wojskowych, Piechota, O mój Rozmarynie, Raduje się serce, Kirasjerzy (I. Szwanc), Kresowe dzieci, Czerwone maki, Żeby Polska (I. Szwanc), Młodością Kolumbów, Alleluja, biją dzwony, Pieśń o nienarodzonych, Wiązanka mel. rozrywkowych, Występowali: Iwona Szwanc, Beata Polak, Paweł Kasztelański, Sławomir Niemczyk, Małgorzata Nosko, Martyna Sołtysiak, Marta Klimberzin, Aneta Brzostowska, Marta Słupna, Ewelina Tymecka, Agata Wojciechowska, Justyna Kaczkowska, Krzysztof Załuski, Marcin Dec, Tomasz Dąbrowski, Leszek Skowroński, światła Krzysztof Zawisza. Koncert prowadził Krzysztof Kołtun zaprzyjaźniony z zespołem poeta ludowy.

1999 – 27 XI - Warszawa występ zespołu z koncertem Pieśni Patriotycznej związanym z obchodami 10 – lecia ZCHN – u w Sali Balowej Zamku Królewskiego. Obecny był m.in. Marszałek Sejmu p. Maciej Płażyński i MON p. Szeremietiew. W godzinach wieczornych odbył się Bankiet Jubileuszowo – Andrzejkowy, w którym uczestniczyli członkowie zespołu, a muzycznie czas umilał zespół „Solero” – trzech chłopców z „Lechitów”.

1999 – podczas uroczystej pasterki obok tradycyjnych Kolęd po raz pierwszy zespół wykonał „Wołyńską Kołysankę” do słów Krzysztofa Kołtuna i muzyki Włodzimierza Dębskiego.

1999 – Dn. 27 XII zespół spotkał się na uroczystej Wieczerzy Opłatkowej, część oficjalną poprowadził ks. dziekan A. Puzon, potem były życzenia i dzielenie się opłatkiem. Spotkanie upłynęło w atmosferze radosnej zabawy i tańców.

1999 - zespół śpiewał w składzie: Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Iwona Szwanc, Małgorzata Nosko, Beata Polak, Marta Klimberzin, Martyna Sołtysiak; alt - Aneta Brzostowska, Justyna Kaczkowska, Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Marta Słupna; tenor - Krzysztof Załuski, Marcin Dec, Robert Szabat, Tomasz Dąbrowski; bas - Leszek Skowroński, Sławomir Niemczyk, Paweł Kasztelański.


2000 - Nowy Rok XXI wieku rozpoczął się dla "Lechitów" od koncertów Kolęd i Pastorałek w hrubieszowskich szkołach: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, G nr 2, G nr 3 i ZSE. Repertuar: Jingle bells, Przy onej górze, Bosy pastuszek, Bracia patrzcie jeno, Luli- laj, Hej, w Dzień Narodzenia, Oj, Maluśki, Gore Gwiazdka, Gwałtu, gwałtu, Kołysanka N.M.P., Cicha Noc, Cztery lata, Adeste Fideles. Wystąpili: I. Szwanc, B. Polak, M. Sołtysiak, M. Klimberzin, S. Niemczyk, M. Słupna, A. Brzostowska, J. Kaczkowska, M. Dec, K. Załuski, P.Kasztelański, L. Skowroński, kier. muz. L. Opała, prowadzenie ks. A. Puzon. W Szkole Podstawowej nr 1 jako solistka zadebiutowała Aleksandra Opała - córka "szefa" Lechitów, zaśpiewała pastorałkę pt. "Bosy pastuszek", za którą na I Otwartym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Szczebrzeszynie otrzymała II nagrodę.

2000 - w styczniu zespół "Lechici" dał koncerty kolęd w Równem i Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie.

2000 - 30 I - zespół obsłużył Mszę św. w Kościele św. Rodziny w Lublinie na Czubach, w miejscu, gdzie w 1987 r. odbywał swą wizytę Papież Jan Paweł II. Po mszy św. wystąpił koncertem kolęd, który był nagrywany i emitowany przez TV Lublin. Pieśni bożonarodzeniowych zespołu można było także posłuchać w Radio Plus. Po południu Zespół wystąpił w Seminarium Duchownym. Po występie i wielu gratulacjach, uczestniczyli w smacznym "kleryckim" obiedzie.

2000 - zespół występował w składzie: soprany: Małgorzata Nosko, Beata Polak, Iwona Szwanc, Martyna Sołtysiak, Marta Klimberzin, alty: Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Justyna Kaczkowska, Aneta Brzostowska, Marta Słupna, tenory: Krzysztof Załuski, Marcin Dec, Tomasz Dąbrowski, Łukasz Warenica, basy: Sławomir Niemczyk, Paweł Kasztelański, Leszek Skowroński, kierownik muzyczny - Leszek Opała

2000 - 1 III - w HDK odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej poświęcona obchodom jubileuszu 600 - lecia Hrubieszowa. Zespół czynnie uczestniczył w niej występując z recitalem. Repertuar: Hymn Narodowy, Pieśń o moim mieście (sł. K. Kołtun, muz L. Opała). Utwór ten został napisany specjalnie na tę okazję i wykonany po raz pierwszy. Kolejne piosenki to: O Ziemio Polska, Hrubieszowska Ty Ziemico, Tu jest mój Dom, Jasnoniebieska (solistka I. Szwanc), Życzymy, życzymy, konferansjer ks. A. Puzon.

2000 - 25 III - występ zespołu w Katedrze Zamojskiej w związku z VIII Rocznicą powstania Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej i obchodów Roku Milenijnego. Repertuar: Dobre czasy, wiersz w wyk. B. Polak, Ona jest piękna, Izrael, Pieśń o nienarodzonych, Jasnoniebieska, O, Ziemio polska - wiersz B. Polak, Panno pszeniczna, Zamojska najłaskawsza Pani ... (pieśń wykonywana przez zespół po raz pierwszy), muz. L. Opała. Recital transmitowany był przez Katolickie Radio Zamość.

2000 - 16 IV - tradycyjnie w Niedzielę Palmową zespół w poszerzonym składzie śpiewał podczas wszystkich Mszy św.- Pasję wg św. Mateusza. Wykonawcy: soprany: Beata Polak, Dorota Wysocka, Marta Klimberzin, Martyna Sołtysiak, Marlena Huskowska, Agnieszka Misiuk ( z d. Walicka), Emilia Sołtysiak, Katarzyna Zając, Anna Kokoszka, Małgorzata Nosko, Jolanta Fugiel, Iwona Szwanc, alty: Marta Rozkal - Kuczyńska, Małgorzata Palatinus ( z d. Adamus), Beata Jaśniak, Ewelina Tymecka, Ewelina Serafin, Małgorzata Hanc, Justyna Kaczkowska, Justyna Doda, Katarzyna Godzisz, A. Wojciechowska,Aneta Brzostowska, Krystyna Wojtowicz, Marta Słupna, tenory: Reginald Kawalec, Lech Serafin, Krzysztof Załuski, Tomasz Dąbrowski, Łukasz Warenica, Marcin Dec, basy: Sławomir Niemczyk, Paweł Kasztelański, Leszek Skowroński, Andrzej Pachla, Edmund Brzycki, słowa Chrystusa- ks. A. Puzon, całość przygotował - L. Opała.

2000 - 27 IV - w 600  lecie powstania naszego Miasta, w Krakowie w Katedrze Wawelskiej odbyła się uroczysta msza św. odprawiona w intencji mieszkańców Hrubieszowa. Mszę św. odprawił ks. dziekan A. Puzon, a kazanie wygłosił ks. K. Gawlik - proboszcz parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół "Lechici" pod kier L. Opały. We Mszy św. uczestniczył również znakomity i znany hrubieszowianin na stałe mieszkający w Krakowie - prof. Wiktor Zin z małżonką. Nie zabrakło też władz naszego miasta na czele z Burmistrzem p. J. Woźniakiem i jego zastępcą p. Z. Doleckim.

2000 - 5 V - w Dziekanowie w miejscu I - szej siedziby Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu założenia tego Towarzystwa przez ks. St. Staszica. Zespół obsłużył Mszę św. oraz wystąpił z recitalem, na który złożyły się pieśni religijne, ludowe i patriotyczne.

2000 - 14 V - w Pławnicy k/Chełma zespół wystąpił z koncertem w czasie Zjazdu Wołynian - byłych mieszkańców Ziemi Lubomelskiej.

2000 - 20 V - na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się Festyn Radia Maryja pod hasłem "A to Polska właśnie". Obecny był dyrektor Radia o. Tadeusz Rydzyk. "Lechici" obsłużyli Mszę św. oraz dali koncert, podczas którego zaśpiewali m.in. pieśń pt. "Łaskawa Matko Boska" do słów i muzyki Elżbiety Przytuły.

2000 - 18 VI - w "Jedności" ukazał się ciepły artykuł o osiągnięciach i przyjaciołach "Lechitów".

2000 - Leszka Opałę - szefa zespołu  spotkała miła uroczystość i tort z 40 świeczkami z okazji jego urodzin. Kierownik musiał wzywać pomocy do zgaszenia tych świeczek jednym dmuchnięciem.

2000 - 27 VIII - w piękną słoneczną niedzielę odbyły się w Hrubieszowie Dożynki Wojewódzkie. Przebojem Dożynek była pieśń wykonana przez "Lechitów" pt. "Plon niesiemy plon w Chrystusowy Dom", była i poezja. Mszę celebrował ks. biskup J. Śrutwa w asyście dziekanów obu Dekanatów: ks. A. Puzona i ks. K. Gawlika. Kazanie ks. A. Puzona było wielokrotnie przerywane gromkimi oklaskami. Korowód dożynkowy przeplatany piosenkami "Lechitów" zakończył tę piękną uroczystość.

2000 - 3 IX - uroczystości Gminnych Dożynek odbyły się w Kułakowicach III. Oczywiście obsługa mszy św. i późniejsze występy były dziełem "Lechitów", które przeplatano występami okolicznych artystów. Przydarzyła się też zabawna sytuacja, no przecież ... kierownikowi L. Opale, który przedstawiając się komuś z gospodarzy uroczystości, wstał ale razem z krzesłem, bo przyczepiło mu się ... do .. "pupy" . Sytuacja ta wywołała w zespole burzę śmiechu nie wyłączając oczywiście zaskoczonego bohatera zdarzenia.

2000 - 10 IX - to był pracowity dzień dla zespołu. Rano uczestnictwo w uroczystościach z okazji otwarcia nowych budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzeszczanach. Wieczorem - Kościół o.o. Franciszkanów w Zamościu i inauguracyjny koncert XXI Zamojskich Dni Muzyki z zaprzyjaźnionym Chórem "Rezonans" i Włościańską Orkiestrą im. K. Namysłowskiego została wykonana Kantata nr 61 - "Nun komm, der Haider Heiland" J. S. Bacha.

2000 - 16 IX - na zaproszenie Dyrektora Radia Maryja zespół wystąpił na Wałach Jasnogórskich w Częstochowie, gdzie odbyła się Msza św. dla młodzieży, którą TV TRWAM transmitowała na cały świat. Zespół m.in. zaśpiewał "To nasze święto" (w tym solówka Lela "śpiewając"). Członkowie zespołu zdobyli też autografy ważnych osobistości.

2000 - 17 IX - wyjazd zespołu na Ukrainę do Torczyna, niestety była fatalna pogoda, Mszę św. odprawił ks. A. Puzon i ... zrobiło się ciepło w wypełnionym kościele. Później - smaczny obiad i "małe" zakupy. Było jak zwykle wesoło przecież atmosferę tworzą ludzie.

2000 – X - z okazji Jubileuszu 600  lecia naszego Miasta przed HDK odbył się festyn, podczas którego obok zaproszonych artystów z całej Polski i Ukrainy nie zabrakło i "Lechitów". Koncert prowadzili Anna Dąbrowska i Jerzy Turewicz. Miłym akcentem było wręczenie kierownikowi zespołu podziękowania i nagrody - albumu o ziemi hrubieszowskiej wydanego z okazji jubileuszu. Wystąpili: I. Szwanc, M. Nosko, B. Polak, M. Sołtysiak, M. Klimberzin, M. Dec, K. Załuski, L. Skowroński, M. Słupna, A. Brzostowska, E. Tymecka, J. Kaczkowska.

2000 - w dn. 3/5 XI - w HDK odbył się V Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Wystąpiło aż 44 podmiotów wykonawczych z całej Polski. Uroczyste otwarcie odbyło się hymnem festiwalowym w wykonaniu "Lechitów". Za całokształt pracy artystycznej zespół otrzymał od Burmistrza Miasta Hrubieszowa nagrodę w postaci wieży stereofonicznej. Podczas recitalu "Lechici" wystąpili z zespołem wokalno - instrumentalnym "Yago", z którym odnowili współpracę po 10 latach m.in. zaśpiewano: "Jesteś królem", "Zamek". Koncert prowadziła "kpt." Anna Dąbrowska (dziennikarka TVP Lublin), z okazji jubileuszu Festiwalu płomienną mowę wygłosił ks. A. Puzon.

2000 - 11 XI - Warszawa - występ zespołu w czasie uroczystości zorganizowanych z okazji Święta Niepodległości. Zespół został zaproszony przez prezesa Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej. Główne uroczystości odbyły się w Galerii Porczyńskich im. Jana Pawła II. Szczególne wrażenie w wykonaniu "Lechitów" wywarła "Pieśń o nienarodzonych", po zakończeniu, której nastąpiła "cisza", a w chwilę potem ... burza oklasków. Do Księgi Honorowej "Lechitów" wpisali się goście honorowi były Prezydent RP rezydującego w Londynie Ryszard Kaczorowski i Jego Eminencja ks. kardynał Józef Glemp, główny wizytator MEN - p.Krystyna Wojda. Następny występ zespołu nastąpił w Centrum Buisnes Club, a wieczorem w Pałacu Książąt Sapiehów, gdzie wieczorem odbył się Bal Niepodległościowy. "Koncertowanie" Lechitów zostało opisane w  miesięczniku "Jedność" w artykule pt: "Niepodległościowe śpiewanie Lechitów", którego autorką jest  Marta Słupna.

2000 - 19 XI - występ Zespołu w TV Regionalnej "Tu i Tam" z utworem a' cappella pt. "Marsz wojskowy". Program prowadziła hrubieszowianka Anna Dąbrowska z TV Lublin.

2000 - W studio "Yago" "Lechici" nagrali trzy kolędy: "Miłość w maleńkiej osobie" - sł. I. Szwanc, muz. L. Opała, "Nie było miejsca dla Ciebie" - sł. Mateusz Jeż, melodia nowosądecka, "Wigilijną cichą noc" - nieznany autor. Była to część materiału, który jest przygotowywany do nagrania płyty.

2000 – 24 XII - po wigilijnej kolacji, o północy udział zespołu w uroczystej Pasterce.

2000 - 29 XII - zespół wykonał kolędy na spotkaniu opłatkowym w Urzędzie Miasta.

2000 - śpiewali w składzie - Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Iwona Szwanc, Małgorzata Nosko ( Lebiedowicz), Beata Polak, Martyna Sołtysiak, Marta Klimberzin,alt: Marta Słupna, Aneta Brzostowska, Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Justyna Kaczkowska; tenor: Marcin Dec, Krzysztof Załuski, Tomasz Dąbrowski, Łukasz Warenica; bas : Leszek Skowroński, Sławomir Niemczyk, Paweł Kasztelański.


2001 - w dn. 2/3 II - z okazji rozstrzygnięcia II Etapu Konkursu Wiedzy Patriotycznej zespół "Lechici" gościł w Warszawie. Wśród znanych osobistości obecni byli m.in. arcyksiężna niemiecka i marszałek Sejmu p. Maciej Płużyński, którzy zostali rodzicami chrzestnymi syna rodziny państwa Rokoszów - Kuczyńskich. Chrztu udzielił Prymas Polski Kardynał J. Glemp. Pan Leszek Opała przez kilkanaście minut był ... ministrem, pomyłkowo wzięty za byłego Kuratora z Lublina p. Sprawkę. Jak twierdził było mu nawet bardzo miło, więc być może kiedyś? ..

2001 - 23 III - Chełm Lubelski - koncert zespołu w III Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej w składzie: I. Szwanc, P. Kasztelański, M. Nosko, B. Polak, M . Klimberzin, M. Sołtysiak, M. Słupna, A. Brzostowska, E. Tymecka, A. Wojciechowska, J. Kaczkowska, M. Dec, K. Załuski, L. Skowroński; w repertuarze: Młodością Kolumbów, Krakowiaki - na Wawel, Jasnoniebieska,, Psalm 129, Wiązanka melodii krakowskich, Piechota, Raduje się serce, Izrael, Jezus (I. Szwanc), Zamek, Żeby Polska, Mix rozrywkowy, To nasze święto, Marsz wojskowy.

2001 - 8 IV - zespół przedstawił opis męki Chrystusa - Pasji wg św. Mateusza.

2001 - 6 V - w Dziekanowie zespół "Lechici" po raz drugi wystąpił z recitalem podczas uroczystości zorganizowanej w 185. rocznicę założenia TRH. Za swój występ otrzymali podziękowania w postaci dyplomu i smacznego obiadku.

2001 - 6 i 12 V - występ w Parku Miejskim pod pomnikiem Bolesława Prusa podczas obchodów "Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie". Za co również były podziękowania w postaci dyplomów od pani A. Laskowskiej - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. prof. Zofii Sękowskiej w Hrubieszowie.

2001 - 19 V - Rynek Wielki w Zamościu - recital zespołu w hołdzie Prymasowi Tysiąclecia kard. S. Wyszyńskiemu pod hasłem Zamojszczyzna z Radiem Maryja. Do kroniki wpisu dokonali: ks. bp. J. Śrutwa, o. Piotr Andrukiewicz z Radia Maryja i Prezydent Zamościa M. Grzelaczyk.

2001 – V - zostały zakupione nowe organy, z czego oczywiście najbardziej był zadowolony organista i jednocześnie kierownik "Lechitów"  Leszek Opała, więc pozwolił sobie zrobić kilka zdjęć z nowym sprzętem.

2001 - 20 V - na zaproszenie dowódcy JW w Hrubieszowie płk. Edwarda Bargieły zespół pojechał do Trzciańca na poligon. Tam w kaplicy polowej obsłużyli mszę św. dla żołnierzy, a później - obiad i zabawa z muzyką przygotowaną przez chłopaków -"Lechitów".

2001 - 26/27 V - w Hrubieszowie VI Nadbużańskie Spotkania Artystyczne pod patronatem Burmistrza Miasta. Za wspaniały występ zespół otrzymał podziękowania od Starosty i Burmistrza w postaci dyplomu.

2001 - 17 VI - "Lechici" uczestniczyli w uroczystościach odpustowych w parafii Świętego Brata Alberta w Przewodowie.

2001 – zespół został zaproszony do Krakowa do oprawy XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Wojskowych oraz Pikniku Militarnego .

2001 - 26 VIII - "Lechici" wystąpili podczas Gminnych Dożynek w Natalinie k/ Kamienia.

2001 - w dn. 15/16 IX odbyła się Wizytacja Kanoniczna ks. bp. J. Śrutwy, która nawiązywała do Wizytacji ks. bp. Stefana Wyszyńskiego 55 lat wcześniej. Występ "Lechitów" podczas Mszy św. rozpoczęła pieśń "Abba - Ojcze", którą podjęło wojsko z 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie oraz lud. Został również poświęcony sztandar dla Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie noszące imię ks. Kard. S. Wyszyńskiego. Przy śpiewie "Nie bój się, wypłyń na głębię" oraz "My jesteśmy na ziemi światłem Twym" młodzież uniosła do góry zapalone kaganki - widok był wzruszający.

2001 - 19 IX w HDK odbyła się uroczystość wręczenia Patentów - Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. "Lechici" wystąpili tam z recitalem. Po występie były podziękowania i gratulacje. Jeden z uczestników spotkania p. Józef Krzyżanowski dziękując za prezentowany repertuar odczytał swój wiersz napisany na serwetce podczas recitalu:

"A może by do Hrubieszowa
Gdzie pieśnią krzepią nas "Lechici"
Melodia swojska cię zachwyci
I pamięć wróci - ta wrześniowa
I zalśni w słońcu mundur szary
Serce zabije w weteranach -
Żyje wciąż pieśń - niezapomniana
Której tak chętny młody - stary
A może by do Hrubieszowa
Co pieśń i pamięć wiernie chowa"

2001 - 17 X - Msza św. i oprawa muzyczna "Lechitów" w Horodle z okazji poświęcenia budynku Straży Granicznej.

2001 - 27 IX udział w uroczystościach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie. Na ręce ks. dziekana A. Puzona wpłynęły piękne podziękowania za wspaniały występ "Lechitów".

2001 - 8/10 XI - HDK VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotyczneji Religijnej w Hrubieszowie. Wśród solistów I miejsce wyśpiewał Adam Rymarz z Krakowa, a spośród zespołów - "Yago" z Klubu Garnizonowego w Hrubieszowie, wyróżnienia specjalne: Zespół '"Nicoluas" z HDK oraz zespół "Lechici" otrzymali nagrody z rąk dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego gen. dyw. Mieczysława Stachowiaka. Była również i nagroda dla dziekana Dekanatu Hrubieszów Północ ks. mjr. A. Puzona. Nagrody te wręczono za podtrzymanie narodowych tradycji polskiej kultury płynącej z pieśni religijnej i patriotycznej, za duży wkład pracy i za organizację imprezy .

2001 - w grudniu 2004 r. zespół nagrał czwartą już kasetę pt. "Kolędujmy Panu" składającą się z: przedmowy ks. A. Puzona; repertuar: Na niebie gwiazdka lśni (sł. I. Szwanc), O Gwiazdo Betlejemska, Oj, maluśki, Przy onej górze, Nie było miejsca, Gwałtu ! Gwałtu! Pastuszkowie, Miłość w maleńkiej osobie (sł. I. Szwanc), Cztery lata, Bosy Pastuszek, Gore Gwiazda, Wołyńska pastorałka, Wigilijną cichą nocą. Aranżacja: L. Opała i T. Momot. Śpiewali: soprany: M. Klimberzin, M. Nosko, B. Polak, I. Szwanc, E. Sołtysiak, M. Sołtysiak; alty: A. Brzostowska, Katarzyna Godzisz, J. Kaczkowska, M. Słupna, E. Tymecka, A. Wojciechowska; tenory: T. Dąbrowski, M. Dec, Łukasz Warenica, K. Załuski; basy: P. Kasztelański, L. Skowroński, P. Szabat oraz dziecięcy zespół "Lechitki" z solistami: Aleksandra Opała, Karolina Suchecka, Agnieszka Szwanc, Natalia Tymecka. Nagranie zrealizowano w studio Yago, realizator Mariusz Telicki.

2001 - 13 XII - koncert w HDK z okazji Jubileuszu 10 - lecia Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego, którego "Lechici" są honorowym członkiem.

2001 - 20 XII w zimowy bardzo mroźny wieczór przed kościołem garnizonowym zespół nagrywał kolędy dla TV - 3 Lublin.

2001 - śpiewali w składzie - Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Iwona Szwanc, Małgorzata Nosko ( Lebiedowicz), Beata Polak, Martyna Sołtysiak, Emilia Sołtysiak, Marta Klimberzin; alt: Marta Słupna, Aneta Brzostowska, Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Justyna Kaczkowska; tenor: Marcin Dec, Krzysztof Załuski, Tomasz Dąbrowski, Łukasz Warenica; bas : Leszek Skowroński, Sławomir Niemczyk, Paweł Kasztelański.


2002 - 27 I - "Lechici" i "Lechitki" wystąpili w HDK z koncertem Kolęd i Pastorałek. Cel był szczytny, dochód został przekazany do trzech hrubieszowskich szkół podstawowych i Gimnazjum nr 2. Po koncercie odbyło się spotkanie opłatkowe w salce "Lechitów".

2002 - w lutym rozpoczęły się próby zespołu instrumentalnego, który będzie towarzyszył "Lechitom" w czasie występów i obsługi mszy św. w składzie: Ewelina Serafin - flet, Jakub Wójtowicz - saksofon, Adam Korycki - gitara, Jarosław Jonak - gitara, Łukasz Warenica – perkusja.

2002 - zespół już po raz siódmy wystąpił z koncertem w czasie Międzynarodowej Imprezy Nadbużańskie Spotkania Artystyczne - Hrubieszów 2002, ale tym razem z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego; wspólnie wykonano: Mój Pan powróci tu, O Panie Szukasz, Jezus, Laudate Dominum.

2002 - 25 VIII - Dziekanów - odbyły się tu uroczystości dożynkowe Gminy Hrubieszowskiej, której oprawę muzyczną nadał zespół "Lechici".

2002 - W ostatnią niedzielę sierpnia również był koncert dożynkowy zespołu, ale w Deputyczach, do których nie było łatwo dojechać, na dodatek w finale coś się nie zgadzało z tonacją (po prostu kierownik pomylił się i podał za niską), ale .. zespół musiał sobie z tym poradzić i wykonał marsza a' cappella później były gorące kiełbaski i z humorem wszyscy powrócili do domów. Koncert prowadziła Marta Słupna.

2002 - 7 IX przybył do naszego miasta obraz Matki Bożej Pocieszenia z Sokala. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Jan Śrutwa i władze zakonne. Zespół również wziął w nich udział; wystąpił z repertuarem: Laudate Maryjam, Jutrzenka, Jasnoniebieska, Matka, Ona jest piękna, Matko, która nas znasz, Niech będzie chwała, Umiłowałeś nas do końca.

2002 - 21 IX - udział zespołu w uroczystościach Konsekracji Kościoła pw. M. B. Częstochowskiej w Nieledwi.

2002 - 13 X - HDK udział w uroczystym Koncercie ku czci Jana Pawła II pt. "Świadek Nadziei", w finale "Barka".

2002 - 15/17 XI - HDK VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, występ z repertuarem: Młodością Kolumbów (hymn festiwalu), Rozszumiały się wierzby, Czerwone maki, Prowadź mnie, Totus Tuus, Zaufaj Panu, prowadzenie ks. prałat A. Puzon.

2002 - śpiewali w składzie - Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Iwona Szwanc, Małgorzata Nosko ( Lebiedowicz), Beata Polak, Martyna Sołtysiak, Emilia Sołtysiak, Marta Klimberzin; alt: Marta Słupna, Aneta Brzostowska, Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Justyna Kaczkowska, Katarzyna Godzisz; tenor: Marcin Dec, Krzysztof Załuski, Tomasz Dąbrowski, Łukasz Warenica; bas : Leszek Skowroński, Paweł Szabat, Paweł Kasztelański.


2003 - skład zespołu "Lechici"; soprany: Beata Polak, Małgorzata Nosko, Iwona Szwanc, Natalia Tymecka, Ewa Wąsik, Katarzyna Godzisz, Aleksandra Burda; alty : Aneta Brzostowska ( Kaczkowska), Justyna Kaczkowska, Agata Wojciechowska, Marta Słupna, Aleksandra Opała, Magdalena Burda, Ewelina Tymecka; tenory: Tomasz Dąbrowski, Łukasz Warenica, Marcin Dec, Tomasz Dęga; basy: Krzysztof Załuski, Paweł Kasztelański, Jacek Wróbel; kierownik zespołu niezmiennie - Leszek Opała, opiekun - ks. dziekan Andrzej Puzon.

2003 - w dn. 3- 5 I zespół wyjechał na południe Polski (Bukowina Tatrzańska - Zakopane - Kraków). Zaprosił ich Bartek Koszarek - instruktor Zespołu Góralskiego "Mali Wierchowianie". Było zwiedzanie, również skoczni narciarskich. W kościele parafialnym w Bukowinie podczas mszy św. zostały wykonane m.in. kolędy na góralską nutę: Oj, Maluśki, A wczora z wieczora, Nawet nam się to udało. W Krakowie występ w Klubie Garnizonowym 2 Korpusu Zmechanizowanego z repertuarem: Jingle bells, Przy Onej górze, O Gwiazdo Betlejemska, Gwałtu, Cztery Lata, Cicha noc, Gore gwiazda, Adeste Fideles, Kołysanka Matki Bożej, Hej, w Dzień Narodzenia, Wołyńska pastorałka, Bosy pastuszek, A wczora z wieczora. Koncert należał do udanych. Wszyscy byli zadowoleni i radośni do czasu , gdy okazało się, że podczas koncertu zespół został okradziony. Zniknęło część toreb, plecaków, dokumenty ...zanim, zdenerwowani tym co zaszło, wyjechaliśmy z Krakowa (wiadomo policja, dochodzenie, protokół itd.) minęło trochę czasu. Na domiar złego w drodze najpierw w busie popsuło się ogrzewanie, potem kierowca pomylił trasę, był więc płacz i "zgrzytanie zębów"!!! To był pamiętny wyjazd".

2003 - Toruń 9/10 IV w Telewizji Chrześcijańskiej "Trwam" zespół nagrywał teledyski do utworów: Marsz Wiedeński - a cappella, Boży Posłaniec, Pamiętaj o tym, Prymas, Kresowe dzieci, O nienarodzonych, Ona jest piękna, To jest Wielkanoc, To nasze święto.

2003 - emerytka pani Elżbieta Trześniowska - Przytuła napisała słowa do pieśni pt. "Trwam" nawiązującą do nowopowstałej katolickiej stacji TV i przysłała ją do ks. A. Puzona z prośbą czy p. L. Opała nie mógłby napisać muzyki, a zespół wykonać ten utwór. Prośba została spełniona.

2003 - 13 IV w Niedzielę Palmową zespół w poszerzonym składzie o wszystkich chętnych śpiewających kiedyś w Lechitach wykonał Pasję wg św. Mateusza. Wystąpiło wówczas ponad 60 osób.

2003 - 4 V - udział zespołu w Regionalnych Uroczystościach Staszicowskich w Dziekanowie.

2003 - 24 V - Jasna Góra - Częstochowa - występ "Lechitów" podczas V Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Maryja.

2003 –V - udział zespołu w VIII Nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych - Hrubieszów 2003.

2003 - 7 VI zespół "Lechici" został zaproszony na Święcenia Prezbiteriatu w Katedrze Zamojskiej oraz 8 VI do obsługi mszy św. prymicyjnej ks. Wiesława Knapa w Majdanie Sopockim .

2003 - 29 VI - udział "Lechitów" z okazji Jubileuszu 100. lecia kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, czyli swoim rodzimym kościele, który został wybudowany przez władze carskie razem z koszarami w latach 1903 - 1905. W czasie wojny Niemcy z kościoła zrobili stajnię i magazyny. W latach 1944 - 1953 - służył celom religijnym, niestety został zamknięty przez władze komunistyczne i znowu przekazany na magazyny, więc uległ dewastacji. Z inicjatywy ks. Stanisława Chomicza do kapitalnego remontu przystąpiono 27 VI 1982 r. Ze starego wyposażenia zachowały się tylko 2 żyrandole. 27 VII 1983 r. obowiązki proboszcza przejął ks. Andrzej Puzon.

2003 - w lipcu zespół śpiewał podczas mszy św. w Krasnobrodzie na Górze Św. Rocha.

2003 - w sierpniu jak zwykle zespół uczestniczył w uroczystościach i Mszach św. z okazji "Święta Plonu", tym razem w: Białopolu, Skierbieszowie, swojej Parafii, której przewodniczył ks. dziekan A. Puzon.

2003 - 17 IX - występ w uroczystej mszy św. na Cmentarzu Wojskowym z okazji 64. rocznicy napadu Rosji na nasz kraj.

2003 - "Lechici" wystąpili z recitalem podczas uroczystości z okazji otwarcia Zespołu Szkół w Uhrze k/ Chełma. Zaśpiewano tam: Krakowiaki, Na Wawel, Piechota, Czerwone maki, Kresowe dzieci, Stęskniony stoisz nad Bugiem, Mix żołnierski, Panno Pszeniczna, Jak ziarna różańca, Życzymy, życzymy.

2003 - 12 X - występ Lechitów i Lechitek w kościele M.B.N.P. i HDK z okazji XXV  lecia Pontyfikatu Jana Pawła II oraz Dnia Edukacji Narodowej. Repertuar: Hymn narodowy, Hymn watykański, Gaudeamus igitur, Gaude Mater, wiersz "Słowiański Papież" (B. Polak), Barka, Boży Posłaniec, Totus Tuus, Ziarna, Jezu, Jezu, Wypłyń na głębię , wiersz - B. Polak, Zaufaj. W HDK w części artystycznej wystąpili również zespół "Nicolaus" i Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej HDK.

2003 - 26 X - Tygodnik Katolicki "Niedziela" opublikował pieśń poświęconą Matce Bożej, patronce Ziemi Lubomelskiej na Wołyniu pt. "Lubomelska Panienka". Autorem pieśni jest poeta z Chełma Krzysztof Kołtun, melodię napisał  Leszek Opała. Pierwszym wykonawcą był właśnie zespół "Lechici" i od tej pory pątnicy śpiewają ją na kresowych pielgrzymkach.

2003 - 7/9 XI w HDK odbył się VIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Gośćmi honorowymi byli: "Eleni", Zespół Tańca Ludowego UMCS z Lublina oraz Mieczysław Szcześniak, który razem z "Lechitami" wykonał "Dumkę na dwa serca". W sumie wystąpiło 29 solistów i 17 zespołów. Wśród solistów zwyciężyła Małgorzata Boć z Rzeszowa a jej koledzy z grupy "Quarto" w kategorii zespołów.

2003 - 18 XI - recital "Lechitów" w czasie finału XVIII Konkursu Fotografii Amatorskiej WP - FOTO - Zamość 2003. Repertuar: Krakowiaki, Na Wawel, Zamek, Piechota, Raduje się serce, Kresowe dzieci, Samotny stoisz nad Bugiem, Czerwone maki, Kolumbowie, Ziarna, Śpiewajmy Bogu, Mix żołnierski; prowadzenie Marta  Słupna.

2003 - 14 XII - występ zespołu w Domu Dziecka w Zamościu, było to spotkanie wigilijne dla pracowników i wychowanków; program: Jingle bells, Przy onej górze, Oj, Maluśki, Gore Gwiazda, Cztery lata, Gwałtu, gwałtu, Kołysanka Matki Bożej, Hej, w Dzień Narodzenia, O gwiazdo betlejemska, A wczora z wieczora.

2003 - śpiewali w składzie - Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Iwona Szwanc, Małgorzata Nosko, Beata Polak, Katarzyna Godzisz, Aleksandra Burda, Ewa Wąsik, Natalia Tymecka; alt: Marta Słupna, Aneta Brzostowska, Aleksandra Opała, Magdalena Burda, Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Justyna Kaczkowska, ; tenor: Marcin Dec, Tomasz Dęga, Tomasz Dąbrowski, Łukasz Warenica; bas : Jacek Wróbel, Leszek Skowroński, Krzysztof Załuski Paweł Kasztelański, ( od IX) - Sławomir Lebiedowicz .


2004 – 29 XII - zespół wydał trzecią płytę CD i piątą kasetę magnetofonową z pieśniami religijnymi pt. "Zachwycimy niebem cały świat": Wprowadzenie ks. A. Puzon; repertuar: Jak ziarna różańca złączeni, Prośba (sł. i muz. I. Szwanc), Pange Lingua ,Gloriosi, Stabat Mater (U stóp krzyża), Trwam, Kresowe dzieci, Stabat Mater - Nr 13 Presto Assai, Boży posłaniec (sł. i muz. I. Szwanc), Ludu, mój ludu, Prymasie Tysiąclecia (muz. L. Opała), Jezus, Jezus, To jest Wielkanoc, Pamiętaj o tym ..., To nasze święto W składzie: A. Brzostowska, T. Dąbrowski, M. Dec, K. Godzisz, E. Kaczkowska, J. Kaczkowska, P. Kasztelański, M. Klimberzin, S. Lebiedowicz, M. Nosko, A. Opała, L. Opała, D. Patyjewicz, B. Polak, E. Serafin - flet, J.Skierski, M. Słupna, I. Szwanc, L. Tarnowski, E. Tymecka, N. Tymecka, Ł. Warenica, E. Wąsik, A. Wojciechowska, J. Wróbel, K. Załuski. Aranżacje - Leszek Opała, realizator nagrania: Mariusz Telicki - Yago Studio, Krzysztof Załuski -Lechici Studio, projeky okładki - K. Załuski i S. Lebiedowicz.

2004 - 4 IV - kolejne wykonanie Pasji wg św. Mateusza.

2004 - 9 V - występ w Łucku na Ukrainie.

2004 - 16/17 V - oprawa muzyczna podczas rekolekcji przed nawiedzeniem wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w Parafii św. Piotra i Pawła w Machnowie Nowym.

2004 - 10 VI - występ zespołu w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Hrubieszowie podczas spotkania wyborczego kandydata ziemi hrubieszowskiej do Parlamentu Europejskiego z ramienia Ligi Polskich Rodzin Reginalda Kawalca (byłego Lechita).

2004 - 16/17 VI - obsługa Mszy św. w parafii MBNP w Hrubieszowie z okazji zakończenia peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

2004 - 30 VII - obsługa Mszy św. z okazji Święta Policji i poświęcenia nowej recepcji, mszę celebrował ks. dziekan A. Puzon.

2004 - Z okazji "Święta Plonu" zespół koncertował w gminie Żmudź (5 IX), w Łaszczowie (12 X). Repertuar: Bartoszu, Plon niesiemy, Zielony mosteczek, Żniwa, Zamek, Mix żołnierski, Prasie his Holly name, Jak ziarna różańca, To nasze święto, Raduje się serce, Piechota, Młodością Kolumbów, Hej Sokoły, Życzymy, życzymy. Prowadzenie recitalu – Marta  Słupna.

2004 - 17 IX - obsługa mszy św. w 65 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz napaści Związku Radzieckiego na Polskę na Cmentarzu Wojskowym w Hrubieszowie.

2004 - 19 IX w Krasnobrodzie zespół dał oprawę muzyczną podczas Dożynek Diecezjalnych, mszę św. celebrował ks. bp. Jan Śrutwa, a kazanie wygłosił ks. dziekan A. Puzon.

2004 - zespół został zaproszony do udziału w Festiwalu pt. "Muzyka Renesansowa" w Zamościu.

2004 - 10 X - udział w uroczystej akademii z racji Dnia Papieskiego "Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju" z repertuarem: Gaude Mater Polonia, Kalwaryjska Pani, wiersze - B. Polak, Gdy cisza zapada (Lechitki - dzieci), Zaufaj Panu już dziś (2 zespoły), Moja piosenka dla Ojca Św. - A. Opała, Wypłyń na głębię, Barka.

2004 - 11 X - obsługa Mszy św. w Parafii M.B.N.Pomocy w Hrubieszowie z okazji święta Edukacji Narodowej z programem: Abba Ojcze, Gaudeamus igitur, Panie zmiłuj się, Chwała na wysokości Bogu, Psalm, Alleluja, Gdy cisza zapada, Święty.

2004 - w dn. 5 - 7 XI odbył się w HDK IX Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego pod hasłem słów Ojca Świętego wygłoszonymi do żołnierzy całego świata "Bądźcie stróżami sprawiedliwości i pokoju". Ks. kapelan A. Puzon odczytał orędzie biskupa polowego WP. Zespół Lechici jak zwykle odśpiewał na początku hymn "Młodością Kolumbów", a następnie dał koncert i otrzymał specjalne wyróżnienie. Gościem festiwalu był Stanisław Sojka, którego fragmenty Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II oklaskiwano na stojąco. Drugi gość to "Joszko Broda z grupą dziecięcą". Rada artystyczna pod kier. mgr Alicji Saturskiej przyznała w kat. wokalnej i wokalno - instrumentalnej następujące miejsca 1. Zespół "Quarto" z Rzeszowa, 2. Zespół "Biedronki" z Brzegu, 3. Zespół 'Credo" ze Świętoszowa, solistów; 1. Karolina Czekaj z Rzeszowa, 2. Diana Winiarska, 3. Żaneta Kozoświt obie z Brzegu. Wyróżnienie m.in. otrzymał Przemysław Kleczkowski z KG w Hrubieszowie .

2004 - 22 XI - koncert w Seminarium Lubelskim z okazji "Cecylianki" - święta patronki chórów i zespołów z repertuarem: Ziarna, Nie bój się, Trwam, Ona jest piękna, Jezus, Totus Tuus, Kalwaryjska Pani, Matka, Zaufaj Panu,. Radujmy się bracia, Prymas, Wielka łaska Pana, Kolumbowie, Kresowe dzieci, Zamek, Nabucco, Bogurodzica, Rozważanie, Laudate Mariam, Różaniec, Maryjo Królowo Polski.

2004 - 20 XII odbył się koncert opłatkowy w Urzędzie Miasta w Zamościu z udziałem ks. bp. prof. J. Śrutwy. Recital prowadziła M. Słupna. W repertuarze: Jingle bells, Przy Onej górze, Cztery lata, Hej, w Dzień Narodzenia, Gore gwiazda, Oj, Maluśki, O Gwiazdo ..., Cicha noc (A. Opała), Gwałtu, Kołysanka Matki Bożej, Bosy pastuszek, Luli laj, Adeste Fideles, A wczora z wieczora.

2004 - Zbigniew Małkowicz kompozytor i autor POP - Oratorium "Miłosierdzie Boże" zaproponował zespołowi współpracę, a następnie występ m.in. z Marzeną Małkowicz, Aleksandrą Małkowicz, Markiem Bałatą, Dariuszem Tokarzewskim i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej. "Koniec roku i taka... propozycja. Czuliśmy się zaszczyceni i wyróżnieni. Pozostało nam tylko wziąć się do pracy. Tak więc ... partyturki w ręce i...do...pracy !!!

2004 - śpiewali w składzie - Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Beata Polak, Iwona Szwanc, Ewa Wąsik, Natalia Tymecka, Aleksandra Opała, Katarzyna Godzisz, Marta Klimberzin, Małgorzata Nosko; alt: Marta Słupna, Aneta Brzostowska, Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Justyna Kaczkowska, Ewa Kaczkowska ; tenor: Marcin Dec, Tomasz Dąbrowski,Daniel Patyjewicz, Jakub Skierski,Łukasz Warenica; bas : Jacek Wróbel, Leszek Skowroński, Leszek Tarnowski, Krzysztof Załuski , Paweł Kasztelański, Sławomir Lebiedowicz, Jakub Wójtowicz .


2005 – 20 III - wykonanie przez zespół Pasji wg świętego Mateusza w swojej Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie (tzw. Kościół Garnizonowy) stojący przy ulicy Dwernickiego i Jednostki Wojskowej, jak zwykle w poszerzonym składzie o dawnych członków zespołu.

2005 – 03 V - Lwów na Ukrainie, wyjazd zespołu z pielgrzymką z parafii pw. M.B.N.P. m.in. uczestnictwo czynne we Mszy św. na Cmentarzu Orląt Lwowskich, odśpiewano m.in. „Gaude Mater Polonia”, Z dawna Polski Tyś Królową .Na twarzach zgromadzonych pojawiły się łzy, a balkony pobliskich domów wypełniły się ludźmi. Zaśpiewano również przy pomniku Marii Konopnickiej.

2005 – 28 V - był to pracowity dzień dla zespołu, rano obsługa Mszy św. z okazji Przysięgi Wojskowej w naszej Jednostce Wojskowej, a po południu już obsługa Mszy św. na Jasnej Górze w Częstochowie z racji VII Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Maryja. Zespół wykonał m.in. Alleluja, Ciebie prosimy, Totus Tuus, Nie bój się, wypłyń na głębię, Laudate Mariam, Abba Ojcze, Panie, dobry jak chleb, Jezus, Niech będzie chwała, Laudate Dominum, Jezus Chrystus moim Panem jest, Abyśmy byli jedno, Z dawna Polski.

2005 – 25/26 VI - udział zespołu w VI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej „Soli Deo” w Biłgoraju. Lechici wraz z zespołem Lumen z Poznania pod kierunkiem Zbigniewa Małkowicza wystąpili tutaj jako goście festiwalu. Wspólnie zaśpiewali Pop oratorium Miłosierdzie Boże do słów św. s. Faustyny i muzyki Z. Małkowicza. Widzowie świetnie bawili się przy gorących rytmach muzyki gospel. Wśród solistów wystąpili: znany na świecie wspaniały jazzman Marek Bałata, Dariusz Tokarzewski (z zespołu Vox),a także Marzena Małkowicz i Aleksandra Małkowicz. Wieczór ten należał do bardzo udanych. Był to owoc kilkumiesięcznej pracy nad Oratorium, wielogodzinnych prób, spotkań z autorem muzyki i solistami, a jednocześnie początek współpracy ze Zbigniewem Małkowiczem. Naprawdę warto było…

2005 – w dn. 15/19 VIII - udział w IX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Gospel w Osieku (Kaszuby). Zaczęło się od warsztatów muzycznych, indywidualnej pracy nad emisją głosu, dykcją…potem próby śpiewu chóralnego (jako przygotowanie do wielkiego koncertu muzyki gospel). Prowadzącymi warsztaty byli muzycy światowej sławy: Vernetta Made – Lynch, Ruth Lynch, Peter Stainvig i Ayo Oyrinde. Tutaj 19 VIII br. odbyła się prapremiera „Psalmów Dawida” ,których kompozytorem jest Z. Małkowicz. Lechici wystąpili z młodzieżowym zespołem „Juventus” z Tczewa. Całość koncertu można było obejrzeć w TV Puls.

2005 – 25 VIII - w setną rocznicę urodzin św. s. Faustyny wspólnie ze Zbigniewem Małkowiczem „Lechici” wystąpili z koncertem „Pop Oratorium” w podkrakowskich Łagiewnikach. Jako soliści zaśpiewali m.in. Marek Bałata i Dariusz Tokarzewski. Podczas jednego z utworów (Dzięki…) Marek Bałata porwał do śpiewu i tańca widzów, którzy bardzo dobrze się bawili i ciągle prosili skandując „jeszcze, jeszcze…dzięki, dzięki… Koncert transmitowany był na żywo przez TV Puls.

2005 – 11 IX - występ zespołu z okazji 25 – lecia NSZZ „Solidarność” z repertuarem: Boże coś Polskę - z gestem Victorii, Boży Posłaniec (I. Szwanc), Kalwaryjska Pani, Żeby Polska (Iwona Szwanc), Mury (Jacek Wróbel), Ojczyzno ma, O Maryjo, Sławcie Pana, Grajcie Panu, wiersz – Solidarni, Boże coś Polskę – z zapalonymi zniczami. Występy były przeplatane komentarzami ks. A. Puzona.

2005 – 16 IX - uroczystości na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie upamiętniające wrześniową napaść Armii Czerwonej na Polskę w 1939 r. Zespół „Lechici” przedstawił montaż słowno – muzyczny poświęcony Żołnierzom Września.

2005 – 10 X - parafia M.B.N.P w Hrubieszowie - Msza św. i koncert z okazji Jubileuszu 10. lecia Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej i 15 . lecia odnowy Caritas Polskiej. Udział „Lechitów” w oprawie liturgicznej oraz w koncercie pop – oratorium pt. „Miłosierdzie Boże – słowa z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej do muzyki Zbigniewa Małkowicza razem z Zespołem Muzyki Sakralnej „Lumen”. Jako soliści wystąpili: Dariusz Tokarzewski, Marek Bałata Aleksandra Małkowicz, i Marzena Małkowicz. Oczywiście były bisy ! Bardzo udane przyjęcie obiadowe odbyło się w „Szałasie”, nie obyło się również bez tańców i zespołowych śpiewów.

2005 – 16 X - koncert z okazji V Dnia Papieskiego pod hasłem „Orędownik prawdy”: repertuar: Habemus Papam, Gaude Mater, Kalwaryjska Pani, Ziarna, Wypłyń …,, Wadowice, Posłaniec, Nabucco, Grajcie Panu …, Sławcie Pana …, Barka.

2005 – 4 - 6 XI - HDK X Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego pod hasłem „Żołnierskie serce w darze Janowi Pawłowi II”, gośćmi byli m.in.: Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Antonina Krzysztoń i Jacek Wójcicki z krakowskiej „Piwnicy pod Baranami". W konkursie za najlepszą solistkę uznano Ewelinę Babiarz z Rzeszowa oraz Iwonę Machowską z Gdyni i Katarzynę Kuraś z Rzeszowa, a z zespołów: „Jedni z nas” z Żagania, "Bastet” z Wrocławia oraz „Akwarium” z Rzeszowa. W sumie wystąpiło 27 solistów i 12 zespołów. Na festiwalu obecny był biskup polowy WP gen. bryg. ks. Tadeusz Płoski i biskup polowy WP wyznania prawosławnego gen. bryg. Miron Chodakowski , a także dowódca wojsk lądowych gen. broni Edward Pietrzyk. Zespół „Lechici” otrzymał wyróżnienie specjalne.

2005 – 19 XI - występ zespołu w Łucku na Ukrainie podczas „Dni Kultury Polskiej” recitalem: Gaude Mater, Bartoszu, Bartoszu, Piechota, Raduje się serce, Na Wawel, Czerwone maki, Zamek, Ona jest piękna, Kalwaryjska Pani, O Maryjo, Mury, Sen o wolności, Grajcie Panu, Sławcie Pana, Zielony mosteczek, Błękitne sztandary, Nabucco.

2005 - śpiewali w składzie - Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Beata Polak, Ewa Wąsik, Natalia Tymecka, Aleksandra Opała, Marta Klimberzin; alt: Marta Słupna, Aneta Brzostowska, Agata Wojciechowska, Ewelina Tymecka, Justyna Kaczkowska, Ewa Kaczkowska ; tenor: Tomasz Dąbrowski,Daniel Patyjewicz, Łukasz Warenica, Jakub Wójtowicz ; bas : Jacek Wróbel, Leszek Skowroński, Krzysztof Załuski , Paweł Kasztelański, Sławomir Lebiedowicz .


2006 – 26 I występ Zespołu w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie okazji ukończenia 80 lat oraz otrzymania Medalu Województwa Lubelskiego i Nagrody Kulturalnej przez prof. dr hab. Wiktora Zina. W kronice znajdują się podziękowania i rysunek Profesora.

2006 – 26 III - udział „Lechitów” w koncercie Pop – Oratorium w Jarosławiu, który odbył się w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w hołdzie Janowi Pawłowi II w I rocznicę jego śmierci. Dwugodzinne Oratorium skłaniało do refleksji i nietrudno było zauważyć ukradkiem ocierane łzy.

2006 – 18 VI - udział zespołu w Nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych w Hrubieszowie.

2006 – pod datą 30 VI w kronice „Lechitów” znajduje się wpis uznaniowy od Ambasadora USA, który odwiedził nasze miasto i wysłuchał recitalu zespołu.

2006 – zespół wystąpił z koncertami Pop – Oratorium – „Miłosierdzie Boże”: 23 VII w Tomaszowie Lub. i Dyniskach, 13 VIII w Zwierzyńcu, a 3 IX w Świdniku.

2006 – w dn. 28 - 31 VIII pielgrzymka członków zespołu do Wilna. Po drodze: Święta Woda, Różanystok, Jezioro Wigry, Suwałki, Kowno, Troki. W Trokach niektórzy członkowie zespołu zostali „wrzuceni” do klatek, a kierownik zespołu zakuty w dyby. Kara? Czy pozowali do zdjęć?

2006 – 3 IX - występ zespołu z recitalem w Uchrze podczas uroczystości dożynkowych.

2006 – 16 IX - zespół wystąpił z koncertem na Jasnej Górze w Częstochowie z programem: O Maryjo Niepokalana Dziewico, Prolog, Sławcie Pana, Magnificat, Do Matki Bożej pocieszenia, Dzięki, Daj mi poznać, Bądź moją skałą, Będę Ciebie wielbić, O mój Jezu, Grajcie Panu, Łódź życia, Niech Jego imię Trwa na wieki, Okaż mi Boże, Pan jest moim pasterzem, Królowo nasza, Będę Cię sławił, O niepojętym miłosierdziu, Dzięki. Wszystkie utwory autorstwa poznańskiego kompozytora Z. Małkowicza, który dyrygował chórem i zespolem instrumentalnym. Po koncercie - oprawa mszy św.: Nie lękajcie się, Barka, Abba Ojcze, Jesus Christ you are my life.

2006 – 30 IX – 1 X - udział zespołu z ww. Oratorium podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Maryjnej „Ad Gloriam Deiparae” w Bochni.

2006 – 15 X HDK VI Dzień Papieski pt. „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”. Repertuar: Misericordias Domini, O mój Jezu, wiersz – B. Polak, Komunia św., Nie lękajcie się, Pokolenie, Jezus, Barka, komentarze ks. A. Puzon. Wystąpiła również: młodzież Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie i zespół wokalny „Nicolaus”.

2006 – 28 X - występ w centrum Kongresowym w Akademii Rolniczej w Lublinie na zaproszenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W koncercie pt. „Pieśń o Domu Ojczystym” zespól wystąpił z programem: Kresowe dzieci, Raduje się serce, Czerwone maki, Ona jest piękna, O mój Jezu, Polskie kwiaty. Komentarz ks. A. Puzon.

2006 – 2 - 6 XI - HDK – XI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego; program „Lechitów”: Hymn „Młodością Kolumbów”, Pieśń o Bożym Miłosierdziu, Jesus Christ…, O mój Jezu, Okaż mi Boże , Komunia św., Jan Paweł II. Jako soliści wystąpili: Sławek Lebiedowicz, Agata Lipska, Ewa Wąsik. Gośćmi Festiwalu byli m.in. Andrzej Rosiewicz i Majka Jeżowska. W konkursie wzięło udział 20 zespołów i 29 solistów. Wyniki; soliści: 1. Agnieszka Kasprzyk z Lublina, 2. Monika Maj z Zamościa, 3. Natalia Nejman z Lublina; zespoły: 1. Quarto z Rzeszowa, 2. M.A.M z Przasnysza, 3. Czasza z Krakowa. Koncert galowy prowadziła jak zwykle hrubieszowianka Anna Dąbrowska z TV Lublin. Gościem honorowym był biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Wacław Depo. W niedzielę(tradycyjnie) podczas mszy św. młodzieżowej w kościele garnizonowym śpiewali soliści i zespoły wybrani w czasie przesłuchań przez Leszka Opałę .

2006 – 18 XI - udział zespołu w koncercie z okazji 25. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego ; program: Hymn Solidarności, Bradiaga, O mój Jezu, Okaż mi Boże, Komunia św., Mury, JP II, Żeby Polska; soliści: Iwona Szwanc , Agata Lipska, Aleksandra Opała, Jacek Wróbel. Wystąpił również m.in. urodzony w Hrubieszowie Jan Kondrak – lubelski bard – śpiewający poeta.

2006 - śpiewali w składzie - Leszek Opała - kierownik muzyczny; sopran: Beata Polak, Ewa Wąsik, Natalia Tymecka, Aleksandra Opała, Angelika Patyjewicz, Ewa Gronkiewicz, Iga Wójtowicz,Marta Klimberzin; alt: Marta Słupna, Aneta Brzostowska, Agata Wojciechowska,Iwona Naja, Ewelina Tymecka, Justyna Kaczkowska, Ewa Kaczkowska ; tenor: Tomasz Dąbrowski,Daniel Patyjewicz, Łukasz Warenica, ; bas : Jacek Wróbel, Leszek Skowroński, Krzysztof Załuski , Paweł Kasztelański, Sławomir Lebiedowicz .

 


2007 – skład zespołu: Leszek Opała – kierownik artystyczny (instrumenty klawiszowe), sopran: Marta Klimberzin, Aleksandra Opała, Angelika Patyjewicz, Beata Polak, Natalia Tymecka, Ewa Wąsik, Patrycja Wójcik, Iga Wójtowicz, Ewa Gronkiewicz, alt: Aneta Brzostowska, Ewa Kaczkowska, Justyna Kaczkowska, Agata Lipska, Marta Słupna, Ewelina Tymecka, Marlena Huskowska, Iwona Naja, tenor: Tomasz Dąbrowski, Sławomir Lebiedowicz, Daniel Patyjewicz, Łukasz Małyska, bas: Paweł Kasztelański, Jacek Wróbel, zespół instrumentalny: Jarosław Jonak – gitara basowa, Marek Mołodkiewicz – instrumenty klawiszowe, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Krzysztof Załuski – instrumenty perkusyjne.

2007 - w dn. 7 - 9 III w kościele pw. M B N P w Hrubieszowie przebywał Obraz Miłosierdzia Bożego i relikwie św. siostry Faustyny przyjęty m.in. przez asystę wojskową (2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa z dowódcą płk. dypl. Piotrem Wałęsą) i księży prałatów pułkowników: Stanisława Obszyńskiego z Lublina i miejscowego kapelana ks. prałata Andrzeja Puzona. W czasie mszy św. zostało odśpiewane przez zespół „Lechici” – Oratorium o Bożym Miłosierdziu do słów św. siostry Faustyny, muzyce i aranżacji Zbigniewa Małkowicza z Poznania, dyrygował organista parafii Leszek Opała.

2007 – 1 IV - poszerzony (o dawnych członków) zespół „Lechitów” zaprezentował w swojej parafii Pasję wg św. Mateusza.

2007 – 19 V - na Rawelinie przed Bramą Lubelską Nową w Zamościu został odsłonięty Pomnik Dawida Psalmisty, z tej okazji na Rynku Wielkim odbył się koncert pt. „Psalmy Dawida”, w którym wzięli udział również „Lechici”. Dziennik Wschodni napisał "Koncert połączonych sił Polskiej Orkiestry Włościańskiej pod kierunkiem Tadeusza Wicherka, kilku zespołów oraz chórów zrobił furorę. Mieszkańcy Zamościa byli nim zachwyceni”.

2007 – 8 VI - obsługa zespołu mszy św. i procesji z okazji święta „Bożego Ciała”.

2007 – 24 VI - odbyła się Msza św. z racji odpustu oraz 25 – lecia Parafii M.B.N.P w Hrubieszowie. Oprawę muzyczną zapewnił oczywiście zespół „Lechici” m.in. wykonując: Bądź pozdrowiony Gościu nasz, Hrubieszów wita Cię, Laudatae Mariam, Nie bój się – wypłyń na głębię, Niech Pan Cię błogosławi, Panie zmiłuj się, Psalm, Alleluja, Przyjdź Duchu Święty, Ona jest piękna, Dopomóż mi, Barka, Do Matki Bożej Pocieszenia, Abyśmy byli jedno, Święty, Baranku Boży, Komunia Święta, Magnificat, Trwam; wystąpiła również Orkiestra Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Głównym celebransem Mszy św. był ks. arcybiskup Stanisław Wielgus. Dzień ten to potrójne święto również i p. L. Opały – ćwierćwiecze pracy w charakterze organisty oraz opiekuna zespołów wokalnych – (dziecięcego i młodzieżowego ) – „Lechici”. Z tej też okazji biskup Wacław Depo i kanclerz ks. Adam Farosz złożyli p. Leszkowi Opale serdeczne gratulacje i podziękowania (także w postaci pisemnej z dn. 20 VI).

2007 – 28 VI - p. L. Opała otrzymał dyplom uznania za wielki wkład i osiągnięcia w dziedzinie edukacji muzycznej od Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego.

2007 – 8 VII - występ „Lechitów” podczas XV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Wałach Jasnogórskich w Częstochowie z koncertem POP – Oratorium – „Miłosierdzie Boże”. Jako solista (obok M. Małkowicz i A. Małkowicz) wystąpił Janusz Szrom - wokalista jazzowy. We mszy św. m.in. uczestniczyli: J. Kaczyński, P. Gosiewski, A. Lepper, R. Giertych. Ola Opała podczas mszy śpiewała Psalm, a dumny tata akompaniował jej na organach.

2007 – 27 VII - próby zespołu w Hrubieszowie ze Zbigniewem Małkowiczem przed koncertem „Kantaty dla Bogarodzicy” w Tomaszowie i Dyniskach.

2007 – 29 VII - występ „Lechitów” z zespołem „Lumen” z Poznania w kościele Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lub. i Dyniskach z okazji Dni Muzyki Sakralnej w koncercie pt. "Kantata dla Bogarodzicy”.

2007 – 17 VIII - występ zespołu w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie z okazji 15.  lecia Grupy Anonimowych Alkoholików „Granica”. Imprezę relacjonowało Katolickie Radio Zamość. Mszę św. celebrował i wygłosił homilię ks. prałat A. Puzon. Wystąpił również Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej pod kierunkiem p. Grażyny Temporowicz.

2007 – 18 VIII - ślub i wesele członka zespołu Tomasza Dąbrowskiego z Weroniką, oczywiście przy śpiewie koleżanek i kolegów „Lechitów”. Były również wzajemne podziękowania i życzenia dla nowożeńców.

2007 – w dn. 7- 8 września na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się I Zamojski Festiwal Kultury im. Marka Grechuty. Zespół „Lechici” podczas koncertu towarzyszył takim artystom jak: Hanna Banaszak, Ewa Bem, Stanisław Soyka, zespół VOX, Janusz Szrom, Marek Bałata, Sambor Dudziński. Koncert prowadziła Magda Umer.

2007 – 2 IX - zespół otrzymał dyplom uznania za oprawę artystyczną Powiatowo – Gminnych Dożynek w Nieledwi od władz Samorządu Powiatowego, Starosty Józefa Kuropatwy, przew. Rady Andrzeja Barczuka i wójta Mirosława Kutery.

2007 – 15 IX - „Lechici” już po raz drugi w tym roku wystąpili na Wałach Jasnogórskich, tym razem podczas IX Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Maryja. Towarzyszył im zaprzyjaźniony zespół sakralny „Lumen” z Poznania z kompozytorem Zbigniewem Małkowiczem.

2007 – 17 IX - na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie „Lechici” zapewnili uroczystościom oprawę muzyczno – wokalną w rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę.

2007 – 8 X - obchody 15 . lecia działalności „Caritas” Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej nie mogły się obyć bez „Lechitów”, którzy dali koncert pt. „Oratorium – Miłosierdzie Boże” do słów św. siostry Faustyny. Wystąpili z nimi, zespół „Lumen”, kwartet smyczkowy „La Prima Verra” z Zamościa i wokalista jazzowy Janusz Szrom. Również zaśpiewano: Różaniec, Hrubieszów wita Was, Bądź pozdrowiony, Niech Pan Cię błogosławi, Przy sercu Twoim, Abba Ojcze, Panie, Psalm na melodię ukraińską, Alleluja, Wysłuchaj nas Panie, Pan mym pasterzem, Święty, Amen, Znak Pokoju, Baranku Boży, Wierzę w Ciebie, Będę Cię sławił, Misericordias, Barka.

2007 – 14 X - HDK - z okazji „VII Dnia Papieskiego” występ zespołu razem z młodzieżą Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie i kwartetem smyczkowym z Zamościa La Prima Verra . Koncert prowadził ks. prałat A. Puzon.

2007 – XI - udział „Lechitów” w XII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie, który tym razem przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II obrońcą godności człowieka”. W festiwalu uczestniczyli wykonawcy z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Olsztyna, Bydgoszczy, Przemyśla, Rzeszowa, Brzegu, Przasnysza, Lublina, Zamościa i Bartoszyc. Odbył się również koncert piosenki francuskiej w wykonaniu Janusza Zbiegiela -„Brel raz jeszcze”. Werdykt Jury odczytała jego przewodnicząca p. Alicja Saturska.

2007 - w zespole śpiewali : soprany - Ewa Gronkiewicz, Marta Klimberzin, Aleksandra Opała, Beata Polak, Angelika Patyjewicz, Natalia Tymecka , Ewa Wąsik, Patrycja Wójcik, Iga Wojtowicz; alty - Aneta Brzostowska ( Kaczkowska), Marlena Huskowska, Justyna Kaczkowska, Ewa Kaczkowska, Agata Lipska ( Wojciechowska), Iwona Naja, Ewelina Tymecka, Marta Słupna; tenory - Tomasz Dąbrowski,Sławomir Lebiedowicz, Łukasz Małyska, Daniel Patyjewicz; basy - Paweł Kasztelański, Jacek Wróbel; zespół instrumentalny - Jarosław Jonak – gitara basowa, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna,Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Krzysztof Załuski - instrumenty perkusyjne, Mołodkiewicz Marek - instrumenty klawiszowe, Leszek Opała - instrumenty klawiszowe.


2008 - skład zespołu: Leszek Opała – kierownik artystyczny (instrumenty klawiszowe), sopran: Ewa Gronkiewicz, Marta Klimberzin, Aleksandra Opała, Angelika Patyjewicz, Beata Polak, Natalia Tymecka, Patrycja Wójcik, Iga Wojtowicz; alt: Ewa Kaczkowska, Justyna Kaczkowska, Agata Lipska, Marta Słupna, Ewelina Tymecka, Marlena Huskowska, Iwona Naja; tenor: Tomasz Dąbrowski, Sławomir Lebiedowicz, Łukasz Małyska; bas: Paweł Kasztelański, Jacek Wróbel; zespół instrumentalny: Jarosław Jonak – gitara basowa, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Krzysztof Załuski – instrumenty perkusyjne.

2008 – 16 III - Niedziela Palmowa, wykonanie Pasji wg św. Mateusza.

2008 – 23 III - Wielkanoc – Rezurekcja, repertuar: Kantata, Psalm (Jacek), Sekwencja, Alleluja na Błoniach, Alleluja prawosławne, Kyrie eleison (+kapela), Orędzie Magdaleny (+kapela), Tajemnica wiary, Amen, Śpiewaj Panu Alleluja (+kapela), Laudate Dominum, (+kapela), Alleluja Jezus żyje, Jezus Chrystus moim Panem (+kapela), Jezus (Ola), Surexit Dominum.

2008 – 3 V - występ „Lechitów” w Katedrze Zamojskiej razem z Zespołem Muzyki Sakralnej „Lumen”, Aleksandrą Małkowicz, Marzeną Małkowicz, Januszem Szromem i Dariuszem Tokarzewskim z zespołu VOX, zespołem wokalnym „Signum Spei” z Zamościa z towarzyszeniem Kwintetu Smyczkowego Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu z dyrygentem Tadeuszem Wicherkiem. Wykonali Kantatę Maryjną pt. „Przy sercu Twoim” Zbigniewa Małkowicza, na którą składają się utwory: Przy sercu Twoim, Nieba i Ziemi Królowo, Śpij, mój syneczku, Anioł Pański, Jesteś Królową, Królowo nasza, Maryja Przewodniczką, Imię Twoje, Do Matki Bożej Pocieszenia, Gdybym miał, O Maryjo, Stabat Mater, Matka Bolesna, Modlitwa najcichsza,Ty jesteś Madonno, Chwalcie Maryję.

2008 – 12 VI - Zamojski Dzień Papiesi na Rynku Wielkim w Zamościu, wszystko „szło jak po maśle”, gdy nagle podczas koncertu … zawaliła się scena. W związku z tym, koncert został przerwany, na szczęście, nikt nie odniósł obrażeń .

2008 – 13 VI - występ „Lechitów” z Pop – oratorium „Miłosierdzie Boże” w Kościele Ojców Franciszkanów w Zamościu.

2008 – 14 VI - występ zespołu na Wałach Jasnogórskich z okazji X jubileuszu Słuchaczy Radia Maryja.

2008 – 8 IX - spotkanie członków zespołu „Lechici” z ósmym zawodnikiem podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w chodzie sportowym na dystansie 50 km Rafałem Fedaczyńskim, byłym zawodnikiem MKS „Unia” w Hrubieszowie.

2008 – w dniach 20-21 IX udział zespołu w pielgrzymce do Lwowa. Trasa: Hrubieszów - Lwów - Poczajów - Olesko - Hrubieszów. Na Cmentarzu Łyczakowskim przy pomniku poetki polskiej Marii Konopnickiej zespół wykonał „Gaude Mater Polonia”. Wieczorem obejrzał spektakl w Operze Lwowskiej. W Olesku (miejscu urodzenia Króla Jana III Sobieskiego i Michała Korybuta Wiśniowieckiego) Lechici zwiedzali przepięknie położone na wzgórzu muzeum zamkowe – oddział Lwowskiej Galerii Sztuk Pięknych. W Poczajowie zwiedzili jeden z największych ośrodków maryjnych na Ukrainie (porównywalny z naszą Częstochową) – Ławrą Poczajowską – obiektem kultu prawosławnego. Żeby tam wejść dziewczyny musiały założyć spódnice, a na głowy – chusty. Panowie musieli również mieć nakrycia głowy. Kto nie spełnił tych warunków nie mógł wejść na teren Ławry.

2008 – 12 X - to VIII Dzień Papieski obchodzony w Hrubieszowie pod hasłem „Jan Paweł II wychowawca młodych”. W sali widowiskowej HDK zespół przedstawił koncert artystyczny; w repertuarze: J.P. II, Nie lękajcie się, Bóg tak umiłował świat, Nie bój się, wypłyń na głębię, Jesus Christ …, O mój Jezu (Sławek), Przy sercu Twoim (Marta), Dopomóż mi (Agata), Barka. Tradycyjnie już Lechici wystąpili z młodzieżą Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie.

2008 – w dniach 7-9 XI w HDK odbył się XIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Hasłem Festiwalu były słowa papieża Polaka Jana Pawła II „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Lechici występując w koncercie inauguracyjnym z hymnem festiwalu „Młodością Kolumbów” rozpoczęli obchody swojego jubileuszu – 25 – lecia działalności zespołu. Kierownik zespołu p. Leszek Opała z rąk Burmistrza Miasta p. Zbigniewa Doleckiego otrzymał Nagrodę Miasta Hrubieszowa – statuetkę Króla Władysława Jagiełły. Zespół otrzymał 3000 zł. na zakup sprzętu muzycznego. Program recitalu: Jesus Christ..., JP II, Nie lękajcie się, Przy sercu Twoim, Dopomóż mi Panie, Armia Pana, O, mój Jezu, Psalm 86, Grajcie Panu, Bóg tak umiłował świat. Zespołowi towarzyszył kwartet smyczkowy La Prima Verra z Zamościa . Koncert galowy jak zwykle prowadziła redaktorka TV z Lublina, hrubieszowianka Anna Dąbrowska – Miazga. W kategorii solistów przyznano 2 pierwsze miejsca Jagodzie Kurpiom z Wrocławia i Milenie Przybylskiej z Bydgoszczy. W kategorii zespół - 1 miejsce zajął Zespół „Akwarium" z Przemyśla. Wyróżnienie specjalne otrzymał zespół „Na granicy” ze Straży Granicznej w Kryłowie. Na zakończenie festiwalu jego pomysłodawca ks. prał. ppłk A. Puzon zaproponował, aby wszyscy obecni zaśpiewali „Barkę” i było to wykonanie niezapomniane (łącznie z solówką Bartka Majewskiego). Odbyły się również wspaniałe koncerty znakomitych gości „Joszka Brody” i Edyty Geppert.

2008 – Tygodnik regionalny „Kronika Tygodnia” opisała wręczenie honorowej statuetki - współtwórcy i kierownikowi „Lechitów” p. Leszkowi Opale.

2008 - 23 XI - ks. prał. Andrzej Puzon odprawił Mszę św. i wygłosił homilię w Sanktuarium „Bożego Miłosierdzia” w krakowskich Łagiewnikach, w asyście m.in. ks. Andrzeja Łopockiego. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Lechici” w składzie: Leszek Opała,, Aleksandra Opała, Beata Polak, Ewa Gronkiewicz, Patrycja Wójcik, Iga Wojtowicz, Natalia Tymecka, Ewa Wąsik, Angelika Patyjewicz, Marlena Huskowska, Iwona Naja, Marta Słupna, Tomasz Dąbrowski, Sławek Lebiedowicz, Justyna Kaczkowska, Ewelina Tymecka, Andrzej Baran, Andrzej Czarnecki, Paweł Kasztelański, Jacek Wróbel, Kamil Nazar, Łukasz Małyska.

2008 – 27 XI - zespół wokalny „Lechici” gościł w TVP 3 w Lublinie. Wizyta była związana z jubileuszem 25 – lecia działalności zespołu. W rozmowie z red. A. Dąbrowską – Miazgą, ks. prał. A. Puzon i L. Opała snuli wspomnienia na temat powstania zespołu, jego początków, rozwoju, działalności i osiągnięć. „Lechici” zaśpiewali dwie piosenki: Prymasie Tysiąclecia oraz To nasze święto. Oba utwory aranżował L. Opała.

2008 – kompozytor Zbigniew Małkowicz i jego rodzina przesłali zespołowi życzenia bożonarodzeniowe i gratulacje z okazji ich 25. urodzin.

2008 – w niedzielę 21 XII delegacja zespołu w składzie: ks. prał. A. Puzon, L. Opała i M. Słupna złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze na grobach nieżyjących kolegów – „Lechitów”- Macieja Wysockiego i Sebastiana Łaty.

2008 – 28 XII w macierzystym kościele M.B.N.P. w Hrubieszowie odbyła się msza św. z okazji Jubileuszu 25 – lecia działalności zespołu „Lechici”. Za całokształt pracy ks. A. Puzonowi i L. Opale w imieniu zespołu podziękowała  Marta Słupna. Gratulacje złożyli również m.in.: z – ca Burmistrza Miasta Marek Bartkowiak, przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Temporowicz, dyrektor HDK Emilia Felisiak, dyrektor SP 3 w Hrubieszowie Danuta Krawczuk, emerytowani dyrektorzy szkół - Marian Cisło (SP 3), Roman Giergiel (SP 1), wójt gminy Jan Mołodecki, Zbigniew Sekulski z Łodzi (przyjaciel zespołu).

2008 - W restauracji „Szałas” odbyła się uroczysta jubileuszowa kolacja. Gości przywitał ks. prał. A. Puzon. Potem - gaszenie świeczek na „urodzinowym” torcie. Wydawałoby się, że to takie proste, ale gospodarzom (Leszkowi i księdzu) jakoś nie udawało się tego zrobić. Może dlatego, że gasili nie te świeczki (próbowali zagasić „fontanny”- zimne ognie na torcie). Ale w końcu dokonali tego co powinni – świeczki zostały zagaszone. Pan Zbigniew Sekulski ułożył i zaśpiewał piosenkę o Leszku – organiście. Była świetna zabawa, karaoke, tańce, wyśmienity poczęstunek, wiele zdjęć i dużo wspomnień.

2008 - w zespole śpiewali : soprany - Ewa Gronkiewicz, Marta Klimberzin, Aleksandra Opała, Beata Polak, Angelika Patyjewicz, Natalia Tymecka , Ewa Wąsik, Patrycja Wójcik, Iga Wojtowicz; alty - Marlena Huskowska, Justyna Kaczkowska, Ewa Kaczkowska, Agata Lipska ( Wojciechowska), Iwona Naja, Ewelina Tymecka, Marta Słupna; tenory - Tomasz Dąbrowski,Sławomir Lebiedowicz, Łukasz Małyska,Andrzej Czarnecki, Andrzej Baran, Kamil Nazar ( od IX); basy - Paweł Kasztelański, Jacek Wróbel; zespół instrumentalny - Jarosław Jonak – gitara basowa, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna,Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Krzysztof Załuski - instrumenty perkusyjne, Leszek Opała - instrumenty klawiszowe.


2009 - 8 I - zespół „Lechici” działający pod kierunkiem Leszka Opały nagrał płytę do muzyki Zbigniewa Małkowicza pt. „Przy sercu Twoim”. Na całoś składa się cykl 14 różnych pieśni skomponowanych do tekstów ks. Mateusza Jeża, św. Faustyny oraz Józefa Andrzeja Frasika. Ponieważ pieśni te i cała płyta powinny trafiać do szerokiego grona odbiorców, dlatego muzyka jest prosta, melodyjna i dynamiczna. Nagrania odbyły się w Zamościu w kwietniu 2008 r. Wzięli w nich udział: E. Gronkiewicz, M. Klimberzin, A. Opała, A. Patyjewicz, B. Polak, N. Tymecka, I. Wójtowicz, P. Wójcik, M. Huskowska, E. Kaczkowska, J. Kaczkowska, A. Lipska, I. Naja, M. Słupna, E. Tymecka, T. Dąbrowski, S. Lebiedowicz, Ł. Małyska, D. Patyjewicz, P. Kasztelański, J. Wróbel.

2009 – 8 II - W Tygodniku Katolickim „Niedziela” z 8 II br. ks. prał. Andrzej Puzon przybliżył czytelnikom dwudziestopięcioletnią działalność zespołu wokalno – instrumentalnego „Lechici” działającego przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie. Cieszy się, że są prowadzone kroniki, dzięki którym można wiele napisać o zespole. Przypomina, że są w nich wpisy m.in. Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, kard. Stanisława Nagyego, abp Stanisława Wielgusa, prof. Wiktora Zina, ambasadora USA w Polsce, prezydentów i premierów RP, arcybiskupów i biskupów, ludzi świata polityki i administracji państwowej i lokalnej. Wspomina festiwale i odnoszone w nich sukcesy, koncerty, a przede wszystkim obsługę mszy św. w czasie wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Krośnie i Zamościu. Pogratulował Lechitom i p. Leszkowi nagrania kolejnej płyty „Przy sercu Twoim – kantaty dla Bogurodzicy. Składając życzenia napisał:”… niech Wasze śpiewanie będzie źródłem kultury religijnej, abyście przynosili i świadczyli o Waszej „epifanii” Boskiego piękna dostrzeganego w Stworzeniu.”

2009 – 5 IV – Niedziela Palmowa – Opis męki Chrystusa – Pasja wg św. Mateusza. Rolę J. Chrystusa wyśpiewał ks. prałat Andrzej Puzon, Jacek Wróbel - Piłata i innych osób, a narratorem był Leszek Opała. W chórze wystąpiły 63 osoby.

2009 – 24 -25 IV – zespół wystąpił z koncertami we Lwowie. Odbyły się one w archikatedrze lwowskiej z udziałem wykonawców z Polski i Ukrainy . W ramach koncertów wykonano kantatę ,,Ku Bogurodzicy" i pop-oratorium ,,Miłosierdzie Boże" autorstwa Zbigniewa Małkowicza. Koncerty odbyły się pod honorowym patronatem arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego oraz Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. W polsko-ukraińskich koncertach ku czci Miłosierdzia Bożego wystąpił w jednym wielkim międzynarodowym chórze. Pod batutą lwowskiego dyrygenta Edwarda Kuca wystąpił Zespół Muzyki Sakralnej ,,Lumen" z Poznania, orkiestra kameralna ,,Akademia" Lwowskiej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki, polski chór ,,Echo" ze Lwowa i my - zespół wokalny ,,Lechici" z Hrubieszowa. Gośćmi specjalnymi koncertów byli: Janusz Szrom – znany wokalista jazzowy i Dariusz Tokarzewski (z grupy VOX).
W kantacie "Ku Bogurodzicy" wykorzystano teksty ks. Mateusza Jeża, który tworzył w okresie międzywojennym. Poszczególne pieśni są przeplatane krótkimi fragmentami z encyklik i przemówień Jana Pawła II. W koncercie wzięli udział m. in. konsul generalny RP we Lwowie, Grzegorz Opaliński, delegacja władz Lublina, przedstawiciele organizacji polskich.
"Myślę, że kontemplacja wielkiego Miłosierdzia Bożego zaowocuje w naszym życiu i będziemy korzystać z Jego zdroju" - zaznaczył abp Mokrzycki. Metropolita lwowski, zabierając głos nazwał nasz koncert głęboką modlitwą i złożył serdeczne podziękowania organizatorom koncertu i wykonawcom.
Oba koncerty nagrywali: Katolickie Radio Zamość i TV Polonia.

2009 – 12 VI – Rynek Wielki w Zamościu - udział w koncercie z okazji Zamojskiego Dnia Papieskiego w 10. rocznicę wizyty Jana Pawła II w tym mieście. W Wielkim Koncercie dla Sługi Bożego Jana Pawla II pt: „Pan jest moim światłem Lechici wystąpili wraz z zespołem muzyki sakralnej „Lumen” z Poznania pod kierownictwem Z. Małkowicza, Signum Spei z Zamościa oraz solistami : Marzeną Małkowicz, Aleksandrą Małkowicz i gościem specjalnym – Januszem Szromem.

2009 – 11 X – z okazji IX Dnia Papieskiego zespół wystąpił w Hrubieszowskim Domu Kultury w koncercie „Jan Paweł II Papież Wolności”.

2009 – 14 – 15 XI – HDK – koncert inauguracyjny podczas XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Jako gość Festiwalu wystąpiła Krystyna Giżowska, która z życzeniami dalszych sukcesów dokonała wpisu do kroniki zespołu.

2009 - w zespole śpiewali : soprany - Ewa Gronkiewicz, Marta Klimberzin, Beata Polak, Aleksandra Opała, Angelika Patyjewicz, Natalia Tymecka , Ewa Wąsik, Patrycja Wójcik, Iga Wojtowicz; alty - Marlena Huskowska, Justyna Kaczkowska, Ewa Kaczkowska, Agata Lipska ( Wojciechowska), Iwona Naja, Ewelina Tymecka, Marta Słupna; tenory - Tomasz Dąbrowski, Sławomir Lebiedowicz, Łukasz Małyska, Andrzej Baran, Andrzej Czarnecki, Kamil Nazar ( do XI), Mateusz Otręba ( od IX); basy - Paweł Kasztelański, Leszek Skowroński, Jacek Wróbel, Paweł Wojczuk ( od IX); zespół instrumentalny - Jarosław Jonak – gitara basowa, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna,Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Krzysztof Załuski ( do IX) i Bartłomiej Majewski - instrumenty perkusyjne, Leszek Opała - instrumenty klawiszowe.


2010 – 26 I – Nowy Rok zespół rozpoczął od recitalu w Urzędzie Miasta. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Hrubieszowa Lechici wystąpili z koncertem kolęd i pastorałek podczas corocznego spotkania opłatkowego.

2010 – 28 III – w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie po raz 25. zespół wykonał Opis męki Chrystusa - Pasję wg św. Mateusza. Ten wielogłosowy utwór a cappella na chór i głosy solowe wykonywał podczas każdej Mszy św. Wzięło w niej udział 56 obecnych i byłych członków zespołu. Pasję transmitowało Radio Zamość można jej również było wysłuchać na portalu internetowym lubiehrubie nagranym przez RTM Staszic w Hrubieszowie.

2010 – 30 III – od organizatorów koncertu we Lwowie w dn. 24 – 25 IV 2009 r. Panów Kazimierza Micińskiego i Edwarda Kuca zespół otrzymał podziękowanie za wystąpienie przed publicznością lwowską w tym charytatywnym spotkaniu z muzyką sakralną. W swoim podziękowaniu piszą:” … Pop – oratorium „Miłosierdzie Boże” i „ Kantata dla Bogurodzicy” stały się dla widza lwowskiego przeżyciem niecodziennym, a dla wszystkich mogących uczestniczyć w tym niezwykłym przedsięwzięciu – niezapomnianym doświadczeniem. Zachwyty, łzy wzruszenia, niekończący się aplauz oraz stałe zapytania „o jeszcze”, świadczą o wielkim wrażeniu jakie Państwa twórczość pozostawiła w sercach lwowiaków. Była to znakomita, pozostająca na długo w pamięci uczta duchowa! To niecodzienne wydarzenie artystyczne udało się zrealizować dzięki Państwa osobistemu zaangażowaniu….”

2010 – 13 IV – Lechici pojechali na Ukrainę do Łucka. Tam o godz. 18.00 (czasu ukraińskiego) w Katedrze pw. Świętego Piotra i Pawła uczestniczyli w uroczystościach w intencji ofiar zbrodni katyńskiej oraz osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w sobotę dn. 10.04.br.

2010 - 16.05. - niedziela godz. 1900 - Lechici wzięli udział w Koncercie Kultury Kresowej – „Wołyński trakt od Rymacz do Krzemieńca”. Odbył się on na Placu Łuczkowskim w Chełmie podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Kresowian z Ziemi Lubomelskiej i Wołynia.
Obok Lechitów wystąpiły również kapele: Lwowska, z Mazowsza, Polesia i Nadbuża. Koncert prowadził poeta chełmski – Krzysztof Kołtun.

2010 - 02.06. - w ramach Lubaczowskiego Dnia Papieskiego zespół Lechici wziął udział w koncercie organizowanym z okazji 19 rocznicy pobytu w Lubaczowie Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II. Wielki Koncert Papieski odbył się późnym wieczorem (o godz.2100 ) w lubaczowskiej konkatedrze Jana Pawła II (Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej).
Wraz z Zespołem Muzyki Sakralnej „LUMEN”, chórem „Canzone” z Lubaczowa, gościem specjalnym – Jackiem Kotlarskim oraz tercetem smyczkowym „La Prima Vera” z Zamościa „Lechici” wykonali oratorium „TOTUS TUUS MARYJO w hołdzie Janowi Pawłowi II” kompozycji Zbigniewa Małkowicza.

2010 - 04.06. – Zamość - zespół wystąpił w koncercie z okazji 30. lecia zamojskiej ”Solidarności”. Z powodu deszczowej pogody, zaplanowane uroczystości na Rynku Wielkim niestety nie odbyły się. Zostały przeniesione do siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego. W koncercie wystąpili : Lechici pod kierunkiem Leszka Opały, Zespół Muzyki Sakralnej "Lumen” z Poznania pod dyrekcją Zbigniewa Małkowicza, Orkiestra Symfoniczna z Zamościa pod batutą Władysława Swachy oraz zespół „Lolek Orkiestra” z Krasnegostawu. Jako solista wystąpił młody dobrze zapowiadający się jazzman Jacek Kotlarski. Obchodom rocznicowym patronowali : „ Dziennik Wschodni” i Radio Lublin.

2010 - 17.07. – Hrubieszów - tego dnia odbywały się tutaj 91. Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Rozpoczęła je Msza św. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą celebrował ks. bp Wacław Depo, ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Podczas, tych trwających cały dzień, uroczystości nie zabrakło również Lechitów. Zespół obsłużył Mszę św. wspólnie z Orkiestrą Reprezentacyjną Komendy Stołecznej Policji z Warszawy. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, w parku "miejskim i na scenie przed HDK rozpoczął się festyn policyjny. Atrakcją i gwiazdą wieczoru była grupa VOX, któremu na scenie towarzyszył zespół wokalny LECHICI. Dla zespołu było to wielkie wyzwanie i wyróżnienie. Wspólnie zaśpiewali dwie piosenki: „ Szczęśliwej drogi już czas” i „ Jak obłok” M. Grechuty.

2010 - 25.07. - Tomaszów Lubelski – z okazji odbywających się Dni Muzyki Sakralnej Lechici wystąpili we wspólnym koncercie ze Zbigniewem Małkowiczem i jego zespołem „Lumen” z Poznania Koncert nosił tytuł „ Moja Miłość’ i w całości oparty jest na tekstach pochodzących z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny.
To już czwarty projekt, którego autorem muzyki jest zaprzyjaźniony z Lechitami – Z. Małkowicz. Od 2005 r. zespół współpracuje z poznańskim kompozytorem i jako jedyny w Polsce śpiewa wszystkie projekty ( dotychczas powstały cztery) skomponowane przez tego kompozytora.

2010 - 19.09. - w niedzielę o godz.700 w Sanktuarium „Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbyła się Msza św., w której uczestniczyli „Lechici”. Celebrował ją i wygłosił homilię ks. prałat Andrzej Puzon. Zespół odpowiedzialny byl za oprawę muzyczną . Zaśpiewał m.in. „Panis Angelicus” Cesara Francka i utwór a cappella – „Umiłowałeś nas do końca”. Mszę św. bezpośrednio emitował program I Telewizji Polskiej. ”Lechici” ł i ks. prałat mieli zaszczyt już po raz drugi uczestniczyć w tej ogólnopolskiej Mszy św. w Łagiewnikach ( pierwszy raz 2 lata temu w 2008 r.).

2010 - 6 -7.11. - w Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się jubileuszowy XV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Wzięło w nim udział, prezentując wysoki poziom artystyczny, wielu wykonawców : zespołów i solistów z całej Polski. „Lechici”, jak co roku, wokalne zmagania rozpoczęli od hymnu Festiwalu ‘Młodością Kolumbów”. W koncercie inauguracyjnym, tym razem, wystąpili wraz ze swoim przyjacielem Dariuszem Tokarzewskim ( z grupy VOX) oraz kwartetem smyczkowym „La Prima „Vera” z Zamościa.
Za całokształt działalności przy organizacji Festiwalu ( od początku jego istnienia) zespół otrzymał wyróżnienie wojewody lubelskiego.
Gośćmi Festiwalu był znany piosenkarz Bogusław Mec i Wolna Grupa Bukowina.
W niedzielę popołudniu o godz.13 00 w kościele pw. MBNPomocy w Hrubieszowie odbyła się uroczysta Msza św.. Wzięli w niej udział m.in. władze miasta oraz organizatorzy, członkowie komisji i uczestnicy XV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej Wojska Polskiego, a także żołnierze, którzy powrócili z misji w Afganistanie i członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Mszę św. transmitowała TV Polonia .

2010 - w zespole śpiewali : soprany - Ewa Gronkiewicz, Marta Klimberzin, Beata Polak, Aleksandra Opała - Wójcik , Angelika Patyjewicz, Natalia Tymecka , Ewa Wąsik, Patrycja Wójcik, Iga Wojtowicz; alty - Beata Czarnecka, Diana Głowacz, Marlena Huskowska, Justyna Kaczkowska, Ewa Kaczkowska, Agata Lipska, Iwona Naja, Ewelina Tymecka, Marta Słupna; tenory - Tomasz Dąbrowski,Sławomir Lebiedowicz, Łukasz Małyska,Andrzej Czarnecki, Mateusz Otręba ( do I ); basy -  Paweł Kasztelański, Leszek Skowroński, Jacek Wróbel, Paweł Wojczuk ( do II ); zespół instrumentalny - Jarosław Jonak – gitara basowa, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna,Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Karol Opała – instrumenty perkusjyjne, Leszek Opała – instrumenty klawiszowe


2011 - 17.04. - zespół „Lechici” podczas pięciu niedzielnych Mszy św. wykonał Pasję wg św. Mateusza. Ten wielogłosowy utwór „Lechici” wykonują już 25 lat. Tak wiec ten rok jest jubileuszowym. W czasie Misterium męki Pańskiej śpiewało 47 osób.Narrację prowadził Leszek Opala, rolę Jezusa wyśpiewał ks. Andrzej Puzon, a rolę Piłata i innych osób wykonał Sławomir Lebiedowicz.

2011 - 04 – 08 .07. – zespół wyjechał w pięciodniową wakacyjną podróż. Głównym miejscem pobytu było Łośno k/ Gorzowa Wielkopolskiego. „Lechici” mieszkali więc w przepięknej okolicy, wśród lasów, w domku letniskowym Państwa Ebertów ( hrubieszowian mieszkających obecnie w Gorzowie Wlkp.), którzy na czas naszego pobytu udostępnili nam swoje miejsce weekendowego wypoczynku.

2011 - 27 .08. - zespół „Lechici” wyjechała do Komarowa. Miał zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach poświęconych bohaterom bitwy pod Komarowem 1920 r. Przybył tam na zaproszenie organizatorów dwudniowych uroczystości: ks. Tomasza Bomby – proboszcza tamtejszej parafii i Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”. „Lechici” obsłużyli Mszę św. za poległych ułanów. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. prał. płk Andrzej Puzon. Zaraz po niej zespół wykonał półtoragodzinny koncert patriotyczny pod hasłem: „ Pieśnią do serca – sercem do Ojczyzny”. Poezję patriotyczną i fragmenty prozy wielkich Polaków ( m.in. Karola Wojtyły, Leopolda Staffa, Władysława Syrokomli, Jana Lechonia) recytował w czasie koncertu gość specjalny znakomity i znany aktor Pan Jerzy Zelnik.

2011 - 11 .09. - z okazji 91.rocznicy wojny z bolszewikami odbyły się uroczystości upamiętniające zwycięską bitwę 15 Pułku Piechoty "Wilków" pod Stefankowicami, która rozegrała się 05.09.1920 r. Polacy zwyciężyli z niewspółmiernie większą konnicą Budionnego. Na zaproszenie Wójta , Rady Gminy Hrubieszów oraz Stowarzyszenia „Sosenka” ze Stefankowic zespół wokalny „Lechici, pod dyrekcją Leszka Opały, miał zaszczyt wystąpić podczas tych uroczystości. Koncertem noszącym tytuł „Pieśnią do serca –sercem do Ojczyzny” zaprosił wszystkich uczestników tego Święta na wspólną wędrówkę z pieśnią patriotyczną, legionową i religijną.

2011 - 05 – 06.11. - w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbył się już po raz szesnasty Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów - 2011. W tym roku odbył się on pod hasłem „Budujcie na Ewangelii”. W przesłuchaniach wzięły udział zespoły wokalne i soliści z całej Polski m.in. Elbląga. Przemyśla, Warszawy, Lublina, Gdyni, Opola. Festiwal rozpoczął hymn „Młodością Kolumbów”, który jak co roku wykonali „Lechici” – współgospodarze tego Festiwalu. Zespół uczestniczy w nim od początku istnienia Festiwalu, czyli od 1994 r., który wtedy jeszcze miał zasięg Okręgu Krakowskiego.

2011 - 26.11. - Św. Cecylia patronka śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów zawiodła „Lechitów” do Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w Lublinie, by tam wyśpiewać półtoragodzinny koncert z okazji Cecylianki. Zespół zaprezentował się w 18. utworach o różnorodnym charakterze. Swój koncert podzielił na trzy części: religijną, patriotyczną i biesiadną. Całość prowadził ks. prałat Andrzej Puzon, a nad stroną muzyczną czuwał kierownik zespołu Leszek Opała. Koncert spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, ogromną serdecznością i wielkim aplauzem.

2011 - w zespole śpiewali - soprany - Aleksandra Kaniuga ( od IX), Kaja Kogut ( od IX), Marta Kogut ( od IX ),Paulina Kosidło,  Beata Polak, Aleksandra Opała - Wójcik, Natalia Tymecka, Karolina Winogrodzka ( od IX), Martyna Witkowska ( do IX), Iga Wojtowicz; alty - Beata Czarnecka, Diana Głowacz ( do VI), Marlena Huskowska, Justyna Kaczkowska, Ewa Kokoć ( Kaczkowska), Klaudia Koniec ( od IX), Agata Lipska,  Ewelina Tymecka, Marta Słupna; tenory - Michał Bas,Tomasz Dąbrowski,Sławomir Lebiedowicz, Łukasz Małyska; basy - Grzegorz Czarnecki, Paweł Kasztelański, Leszek Skowroński, zespół instrumentalny - Jarosław Jonak – gitara basowa, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna,Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Karol Opała – perkusja, Leszek Opała – instrumenty klawiszowe


2012 - 01.04. - w Niedzielę Palmową – „Lechici” wykonali Mękę Pańską wg św. Mateusza -wielogłosowy utwór a’ cappella na chór i głosy solowe. Pasję zespoł wykonywał podczas każdej Mszy św. w godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.15 i 16.00 w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie ( parafia garnizonowa).

2012 - 13.05. - w Strzyżowie odbyła się KRESOWA MAJÓWKA MOTOCYKLOWA. Rozpoczęła ją Msza Święta w intencji motocyklistów o godzinie 14:00 w nowym kościele w Strzyżowie. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon. Oprawę muzyczną liturgii zapewnili „Lechici”. Po Mszy św. nasz zespół wystąpił, dla uczestników rajdu i miejscowej ludności, z półgodzinnym koncertem pieśni patriotycznych.

2012 - 28.06. - zespół gościł w Smoligowie w Domu Opiekuńczo – Leczniczym – „Dar Życia”. Tam wystąpił w recitalu patriotyczno – religijnym i obsłużył muzycznie Mszę św., którą celebrował ks. prałat Andrzej Puzon. „Lechci” pod kierunkiem Leszka Opały zaśpiewali m.in. pieśni : „Kochany Bracie…”, „ Nabucco” – chór niewolników Giuseppe Verdiego, Magnificat – Zbigniewa Małkowicza do tekstu św. siostry Faustyny. Solistka zespołu – Aleksandra Opała – Wójcik zaśpiewała „ Ave Maryja” G. Cacciniego. W uroczystosci uczestniczył najstarszy z mieszkańców Domu Opiekuńczo – Leczniczego – bagatela - 102 letni pan Celestyn Skibiński, u którego gościliśmy i wystąpiliśmy z koncertem na uroczystości jubileuszu jego setnych urodzin.

2012 - 08.07.- 13.07. – w tych dniach odbywaliśmy kolejne długo oczekiwane wspólne wakacje na tej samej ziem, co w ubiegłym roku , czyli Ziemi Lubuskiej w Łośnie – przepięknej pachnącej lasem niewielkiej miejscowości, z dala od huku i zgiełku, miejsca, gdzie czas płynie może i tak samo szybko, ale na pewno inaczej – radośniej. Mieszkaliśmy w domku letniskowym zaproszeni po raz drugi przez Państwa Marzannę i Tomasza Ebertów.

2012 - 16.07. - o godz.18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim odbył się, w ramach odbywających się tam uroczystości odpustowych, koncert ze Zbigniewem Małkowiczem i jego zespołem „Lumen” z Poznania. Jako soliści wystąpili Joanna Janiak i Jacek Kotlarski. Koncert odbył się przy ołtarzu polowym Sanktuarium i nosił tytuł „Królowo nasza". To piąty projekt Zbigniewa Małkowicza, w którym również po raz piaty wzięli udział „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały, który w tym roku w końcu odważył się i dyrygował podczas koncertu. Skończył przecież dyrygenturę.

2012 - 08.07.- 13.07. – nasze kolejne wspólne wakacje na Ziemi Lubuskiej w Łośnie – przepięknej pachnącej lasem niewielkiej miejscowości, z dala od huku i zgiełku, miejsca, gdzie czas płynie może i tak samo szybko, ale na pewno inaczej.


2012 - 16.07. - o godz.18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim odbył się, w ramach odbywających się tam uroczystości odpustowych, koncert nosił tytuł „Królowo nasza" ze Zbigniewem Małkowiczem i jego zespołem „Lumen” z Poznania. To piąty projekt Zbigniewa Małkowicza, w którym również po raz piaty wzięli udział „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały, który w tym roku w końcu odważył się i dyrygował podczas koncertu. Skończył przecież dyrygenturę.

2012 – 31.08. - "Lechici" już kilkanaście lat biorą udział w uroczystościach związanych z obchodami założenia w Hrubieszowie grupy AA, który odbył się w Zakładzie Karnym. W tym roku jej członkowie obchodzili już 21. jubileusz. "Lechici "obsłużyli muzycznie Mszę św. w ich intencji, którą celebrował ks. prałat Andrzej Puzon. Po liturgii odśpiewali 30. minutowy mini- recital.

2012 - 02.09. - przed południem o godz. 11.00 „Lechici” obsłużyli muzycznie dożynkową Mszę św. w swojej parafii, a tuż po niej dali krótki mini - recital. Uroczystości skończyły się przed 13.00. O godz. 14.30 uczestniczyli w kolejnym Święcie Plonu w Białopolu, tym razem miały one charakter gminny. „Lechici wystąpili tu z 50. minutowym koncertem.

2012 r. – październik – Leszek Opała napisał muzykę do „Wiślanej litanii” - wiersza, którego autorem jest Krzysztof Kołtun.

2012 – 17.09. - o godzinie 11.00 na cmentarzu wojskowym odbyła się uroczystość upamiętniająca 73. rocznicę napaści Sowietów na Polskę. W tej podniosłej uroczystości wzięli udział również „Lechici”. Rozpoczęli ją od krótkiego recitalu przeplatanego wierszami mówiącymi o tragicznych dniach II wojny światowej.

2012 - 22.- 09. - W tym roku lubomelska parafia pw. Świętej Trójcy ( na Ukrainie) obchodziła swój jubileusz 600 lecia. W jubileuszu wzięli udział „Lechici”. Uroczystości odbywały się pod przewodnictwem biskupa kijowskiego Stanisława Szyrokoradiuka , innych księży z Wołynia , a także naszego ks. prałata i diakona Patryka. Tutaj pieśń „Lubomelska Panienko” do tekstu Krzysztofa Kołtuna i muzyki Leszka Opały nabrała większego wyrazu i historycznego znaczenia.

2012 – 14.10. - już po raz siódmy, bo tyle lat współpracują, „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały, Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie ( obecnie Zespołu Szkół Miejskich nr 3), Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Hrubieszowski Dom Kultury byli organizatorami XII Dnia Papieskiego w naszym mieście. We wspólnym koncercie wystąpili w niedzielę w sali widowiskowej HDK. W tym roku Dzień Papieski odbył się pod hasłem: „Jan Paweł II - Papież rodziny”. Koncert prowadził ks. prałat Andrzej Puzon.

2012 – 11.11. - Z okazji 94. rocznicy odzyskania niepodległości w niedzielę o godz. 13.30 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie została odprawiona uroczysta Msza św. Celebrował ją i homilię wygłosił ks. bp Mariusz Leszczyński z Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej. Mszę św. bezpośrednio transmitowała na cały świat TV Polonia.

2012 - 15.11. - „Lechici” razem z poznańskim zespołem „Lumen” wystąpili z koncertem pop - oratorium - „Miłosierdzie Boże” Zbigniewa Małkowicza do tekstów św. siostry Faustyny. Koncert odbył się w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II i był uwieńczeniem całodziennego sympozjum na temat życia i działalności św. Faustyny. Zespół solidnie przygotował się do tego występu, wyśpiewał wszystko co zadyrygował ich szef Leszek Opała, a trzeba powiedzieć, że naprawdę dobrze mu „szło”. Nie na darmo przecież skończył dyrygenturę.

2012 - 17 – 18.11. - zespół „Lechici” zainaugurował XVII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2012. Wystąpił z koncertem wspólnie z zaprzyjaźnionym z nim Dariuszem Tokarzewskim ( byłym członkiem grupy VOX), z którym współpracując od 2005 roku już wiele razy miał okazję razem prezentować się na scenie. Lechici zaprezentowali się w różnorodnym repertuarze i różnej formie muzycznej. Co roku starają się wnieść do tego rozpoczynającego festiwal koncertu coś nowego, innego i może nawet zaskakującego.

2012 – 03.12. – w poniedziałek o 17.00 w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się niecodzienne spotkanie. Na zaproszenie zespołu wokalnego „Lechici” i Wojciecha Sołtysiaka ( radnego i członka „Lechitów”) gościł u nas w Hrubieszowie na co dzień mieszkający w Chełmie Lubelskim Krzysztof Kołtun – poeta, pisarz, historyk, człowiek o wielkiej erudycji, znawca historii Wołynia i Kresów Wschodnich. W kawiarence HDK promował swoją ostatnią książkę „ Rodopis z Wołynia”.

2012 - 20 - 21.12. a potem 28.12. - „Lechici” uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych: w hrubieszowskiej Szkole Specjalnej, Straży Granicznej i podczas sesji Rady Miasta. W czasie tych uroczystości zespół wystąpił z koncertami kolęd, które zostały bardzo ciepło przyjęte.

2012 - w zespole spiewali - soprany - Kalina Chropot, Aleksandra Kaniuga ( do VI), Kaja Kogut ( do VIII), Marta Kogut ( do XI), Paulina Kosidło, Beata Krawczuk (Polak), Kinga Marczuk, Aleksandra Opała - Wójcik ,  Natalia Tymecka , Karolina Winogrodzka ( do VI), Iga Wojtowicz; alty - Beata Czarnecka, Karolina Grzeszczuk, Marlena Huskowska, Justyna Kaczkowska, Ewa Kokoć ( Kaczkowska), Klaudia Koniec, Agata Lipska, Martyna Nosko ( od II), Paula Nowak ( ( od II), Ewelina Tymecka, Marta Słupna; tenory - Michał Bas,Tomasz Dąbrowski,Sławomir Lebiedowicz, Łukasz Małyska; basy - Grzegorz Czarnecki, Paweł Kasztelański, Leszek Skowroński, zespół instrumentalny - Jarosław Jonak – gitara basowa, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna,Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Karol Opała – perkusja, Leszek Opała – instrumenty klawiszowe


 2013 - 03.05.  - godz. 10.00 - udział w uroczystym pożegnaniu żołnierzy, kolejnej Grupy Rozpoznawczej XIII zmiany do Afganistanu. Zespół obsłużył muzycznie Mszę św., którą celebrował i kazanie wygłosił ks. kapelan ppłk Andrzej Puzon. W uroczystości wzięły udział władze miasta i powiatu, a także przedstawiciele różnych służb mundurowych.

2013 – 03. 24. -  Zespół „Lechici” już 27 raz, podczas pięciu Mszy św., wykonał Pasję wg św. Mateusza – utwór wielogłosowy a'cappella. Chór tworzyło 37 osób, w roli narratora wystąpił Leszek Opała, jako Chrystus - ks. prałat Andrzej Puzon, a rolę Piłata i innych osób wyśpiewał Sławomir Lebiedowicz. Była to niezapomniana Niedziela Palmowa ponieważ nikt nie pamiętał żeby tego dnia był mróz -12°C , dopiero popołudniu nieco się ociepliło.

2013 – 04. 14. - o godz. 10.00 w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odbyły się uroczystości z okazji 73. rocznicy zbrodni katyńskiej i 3. rocznicy tragedii lotniczej pod Smoleńskiem. Mszę św. z ceremoniałem wojskowym odprawił ks. kapelan Andrzej Puzon. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały.

2013 - 04.18. - we wrześniu zespół wokalno – instrumentalny „Lechici” będzie obchodził swoje 30. lecie działalności. Czy warto było… na pewno tak. Wspólna praca założyciela i kierownika zespołu zaowocowała różnymi sukcesami, choć jak to w życiu bywa zdarzały się też i niewielkie porażki. Ale zawsze i jedne i drugie miały pozytywny wpływ na pracę zespołu, mobilizowały i dopingowały do dalszej wytężonej pracy nad sobą.
W przededniu jubileuszu portal internetowy lubiehrubie przeprowadził bardzo ciekawy wywiad z Leszkiem Opałą, osobą, od której wszystko się zaczęło.

2013 – 04. 21. -  w Hrubieszowie odbyło się  otwarcie sezonu motocyklowego 2013. W zlocie  uczestniczyło ponad 200 motocyklistów Ziemi Hrubieszowskiej i regionu. Z  parkingu przy parku Solidarności w Hrubieszowie, udali się ulicami miasta na Mszę św. inaugurującą  sezon do kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie ( przy koszarach). „Lechici” mieli też swój udział w tej uroczystości poprzez obsługę muzyczną liturgii.

2013 – 04.28. - W niedzielę 28 kwietnia ulicami Hrubieszowa przeszedł marsz w obronie TV Trwam.  Manifestację rozpoczęła  Msza św. o godz.12.15  w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon.  Muzycznie liturgię obsłużył zespół Lechici pod kierunkiem Leszka Opały. W marszu uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta a także wielu innych miejscowości regionu m.in. z  Tarnogrodu, Komarowa, Biłgoraja,  Rodzina radia Maryja. W marszu udział wzięli i zabrali głos także parlamentarzyści: senator Jerzy Chróścikowski oraz posłowie na Sejm RP - Beata Mazurek, Piotr Szeliga i Sławomir Zawiślak. Organizatorem manifestacji był Społeczny Komitet Obrony Wolnych Mediów.

2013 – lipiec - w dniach 21 – 26. 07. br. zespół już po raz trzeci przebywał  na wakacjach w Łośnie. Czas wydawałoby się krótki, ale wystarczający, by razem pobawić się, pośpiewać, popływać i pozwiedzać. Atmosfera była wspaniała, a ta przecież  zależy tylko od ludzi, a ludzie… no, cóż, nic dodać, nic ująć – „Lechici” doskonale wiedzą co zrobić, aby każdy mógł czuć się dobrze. Odwiedzili Berlin, Szczecin i różne kąpieliska, bo przecież bez nich nie byłoby wakacji.

2013 – 09 – 15 - „Lechici” obchodzili jubileusz 30.lecia swej działalności. Święto urodzinowe zespół rozpoczął uroczystą Mszą św. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie o godz. 17.00 . W Eucharystii udział wzięli zaproszeni goście: m.in. Burmistrz Miasta Tadeusz Garaj, zastępca Burmistrza Paweł Perelmuter, wójt Gminy Jan Mołodecki,  poseł Sławomir Zawiślak, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Tomasz Zając, dyrektorzy: Zakładu Karnego – Janusz Krotkiewicz, Hrubieszowskiego Domu Kultury – Emilia Feliksiak, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie Marzanna Bednarczuk,  przedstawiciele wojska, prezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego – Roman Gumiela, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Szymon Patkowski, poeta chełmski – Krzysztof Kołtun, przedstawiciele mediów: TVP Lublin – Bogusław Jędruszko, lubiehrubie Maciej Łyko i Marek Kitliński oraz liczna rzesza mieszkańców Hrubieszowa.
Homilię wygłosił ksiądz prałat Andrzej Puzon – główny celebrant Mszy św. Oprawę muzyczną zapewnili  i Liturgię Słowa prowadzili oczywiście „Lechici” : czytanie 1 – Małgorzata Adamus, czytanie 2 – Marcin Ciesielczuk; Modlitwę Wiernych odczytali Iga Wójtowicz i Grzegorz Czarnecki; dary do ołtarza nieśli: Krystyna Wójtowicz, Reginald Kawalec, Edmund Brzycki i Jakub Kojder. Obok części stałych „Lechici” zaśpiewali m.in.: „Chwalcie Pana” – solista Sławomir Lebiedowicz, „Zostań z nami” – partia solowa – Aleksandra Opała- Wójcik, „Ty tylko nas poprowadź” – jako solista wystąpił Michał Bas.
 Po uroczystej Mszy św. nadszedł czas na życzenia, gratulacje i… jak przystało na urodziny – prezenty. W imieniu wielopokoleniowej rodziny „Lechitów” Leszkowi i Ks. Prałatowi podziękowała Marta Słupna, która powiedziała: „Trudno znaleźć jest słowa, które byłyby dość piękne, aby podziękować Wam za Waszą pracę, poświęcenie, za serce i miłość. Nasze dziękuję, to wdzięczność za te wszystkie lata wspólnej, mozolnej, często  pełnej wyrzeczeń pracy, która upływała w niezwykłej atmosferze zgody i przyjaźni…” Niech następne pokolenia  „Lechitów” będą  silne tak bardzo , aby tylko motywowały do pracy przynoszącej sukcesy.”
Ważnym momentem podczas  uroczystości było wręczenie „Lechitom”  STATUETKI KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, którą z rąk przewodniczącego Kapituły pana Jerzego Krzyżewskiego i Burmistrza Miasta przyjął kierownik i założyciel zespołu Leszek Opała. Nagroda ta to wielkie wyróżnienie dla zespołu gdyż stanowi ona wyraz uznania dla tych, którzy działają na rzecz miasta, promują je i przynoszą mu chlubę.

Obchody tej doniosłej rocznicy zakończyły się wspólnym, wieczornym spotkaniem w restauracji. Podczas tego wieczoru dostojni goście i jubilaci obejrzeli specjalnie na tę uroczystość przygotowaną prezentację „Lechici wczoraj i dziś” ukazującą działalność zespołu na przełomie 30.lat. Każdy z Lechitów mógł odnaleźć tam siebie i trochę powspominać. Kolejną niespodzianką dla uczestników jubileuszu była niewątpliwie książka pt.:” ŻYCIE JESTEŚ CHWILĄ… w 30.lecie działalności zespołu wokalno – instrumentalnego „Lechici” z Hrubieszowa” wydana przez Wydawnictwo Rzeszowskie -  „Bonus Liber”. Autorka tej publikacji Marta Słupna wręczyła ją każdemu uczestnikowi uroczystości na pamiątkę historycznego spotkania.
 

2013 – 09 17 - o godz. 9.00 odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę agresji Armii Czerwonej na Polskę. Ze względu na nieodpowiednią deszczową pogodę, Msza św. z asystą wojskową, w oprawie muzycznej zespołu „Lechici”, z udziałem pocztów sztandarowych odbyła się w kościele pw. Świętego Ducha. Przed nabożeństwem okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Tadeusz Garaj. Mszę św. za Ojczyznę i poległych celebrował ks. Andrzej Puzon w asyście proboszczów parafii św. Mikołaja ks. Wiesława Oleszka i parafii pw. św. Ducha ks. Marka Giergiela.


 2013 – 09 – 29 - Horodło obchodziło jubileusz 600 lecia unii horodelskiej. To bardzo doniosłe święto przygotowane z wielkim rozmachem przez władze i społeczeństwo gminy Horodło nie obyło się także bez zespołu „Lechici”.  Na horodelskie uroczystości zespół został zaproszony z koncertem. W 40. minutowym recitalu  „Lechici” zaśpiewali utwory w blokach: patriotycznym, religijnym i ludowym. Wykonali m.in. „Wiązankę krakowiaków”, „O, mój Jezu”, „Ty tylko mnie poprowadź”, „Kolumbowie”. Dyrygował oczywiście Leszek Opała, a całość poprowadził ks. Andrzej Puzon.
 
2013 – 10 – 13 - o godz. 17.00 „Lechici” wystąpili z koncertem kantaty dla Najświętszej Maryi Panny „Przy Sercu Twoim”. Patronat honorowy na koncertem  objął JE abp Stanisław Budzik metropolita lubelski, proboszcz parafii ks. prałat Stanisław Dziwulski oraz radny Piotr Krzysztof  Kuty.
 Koncert odbył się w 96. rocznicę szóstego - ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie, w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Lublinie przy ul. Filaretów 7 (LSM).
Muzykę do kantaty skomponował Zbigniew Małkowicz, zaś słowa zostały zaczerpnięte z pism św. siostry Faustyny oraz twórczości ks. Mateusza Jeża i Józefa A. Frasika.
„Lechici”  wystąpili wspólnie z od lat współpracującym poznańskim Zespołem Muzyki Sakralnej „Lumen” pod dyrekcją kompozytora,  solistami: Jackiem Kotlarskim, Piotrem Szulcem i Aleksandrą Małkowicz - Figaj oraz  kwartetem smyczkowym „La Primavera” z Zamościa. Dyrygował kierownik  muzyczny „Lechitów”  Leszek Opała.
Kantata „Przy Sercu Twoim” składa się z kilkunastu utworów o różnym charakterze. Przez publiczność została bardzo ciepło przyjęta.

2013 – 10 – 20 – w Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się  XIII Dzień Papieski - Jan Paweł II Papież dialogu. Już od kilku lat koncert z okazji Dnia Papieskiego wspólnie przygotowują „Lechici” i uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie.Jak co roku,  hasłem tego wyjątkowego Dnia są słowa naszego Wielkiego Polaka. W tym roku odbył się on pod dewizą „Abyśmy wszyscy stanowili jedno”.

2013 – 11 – 10 - o. godz. 13.00 w  kościele  pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odbyła się uroczysta Msza św.  z okazji Święta Niepodległości.
Mszę św. celebrował i okolicznościowe bardzo piękne  kazanie wygłosił JE ks. bp prof. dr hab. Mariusz Leszczyński. Gospodarzem uroczystości był oczywiście ks. prałat kapelan WP ppłk Andrzej Puzon, wygłosił słowo wstępne, przywitał gości i poprosił księdza biskupa o poprowadzenie modlitwy za Ojczyznę. Liturgię transmitowała na żywo  TVP Polonia pod redakcją jej dyrektora Leszka Platty i ks. dr. Andrzeja Banaszka. Całość trwała 75 minut.


2013 – 11 – 16 – 17 – w tych dniach odbył się XVIII Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Wojska Polskiego Hrubieszów 2013. Już od godz. 9.00 w Hrubieszowskim Domu Kultury trwały  przesłuchania konkursowe. W tym roku ilość zespołów i solistów przybyłych z całej Polski na festiwal przeszła oczekiwania organizatorów. W wokalne szranki stanęło 49 podmiotów ( 156 osób).
Zespół na stałe wpisał się w Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej  Wojska Polskiego w naszym mieście jako jego współorganizator. Od 1994 r., wówczas jeszcze o zasięgu Okręgu Krakowskiego, inauguruje ten festiwal odśpiewując hymn „Młodością Kolumbów” w aranżacji Leszka Opały.W pierwszej części goście usłyszeli ich  w repertuarze wojskowym. A były to: 
• „Sen o wolności” -  słowa Zygmunt Taracha, muzyka – Jan Kozłowski, aranżacja Leszek Opała.  Za ten utwór na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kołobrzeg 1995 zespół otrzymał wyróżnienie;
•   Wiązanka melodii wojskowych
W kolejnej części o zupełnie innym charakterze wystąpiła  Aleksandra Opała – Wójcik w utworach:
•  „Sequedille” z opery Carmen Georga Bizetta
• finałowa aria Kopciuszka - z opery Gioacchino   Rossiniego „ Non piu mosso”
• Przetańczyć całą noc z musicalu “My fair Lady”  Bernarda Shawa i muzyki  Fredericka  Loewe’go
Akompaniowała jej Agnieszka Szulc – pianistka z Lublina.
W trzeciej części „Lechici” wystąpili wraz z zespołem instrumentalnym wykonując  utwory kompozycji Zbigniewa Małkowicza, z którym już od wielu lat współpracują i z którym nagrali również wspólną  płytę. Były to:
• „Grajcie Panu – solista Sławomir Lebiedowicz
• „Pan mym Pasterzem” – solista Michał Bas
• O, Maryjo
Jako gość zespołu wystąpiła flecistka – Ewa Komoszyńska absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie.

2013 – 12 – 12 -  „Lechici” wydali kolejną  płytę „Kolędy”. Płytę wydała firma INFO PRO w Olsztynie. Projekt okładki wykonał hrubieszowianin Andrzej Romański. Aranżacja utworów – Leszek Opała, realizacja dźwięku – Grzegorz Czarnecki, współpraca Michał Bas.

2013 – przez cały rok śpiewali i grali: Leszek Opała – kierownik muzyczny; sopran: Kalina Chropot, Paulina Kosidło ( do czerwca), Beata Krawczuk (Polak), Kinga Marczuk, Aleksandra Opała – Wójcik, Natalia Tymecka, Iga Wójtowicz, od września: Weronika Patyjewicz, Ilona Sokołowska, Dominika Radzis, Kamila Hawryluk; alt:Karolina Grzeszczuk, Marlena Huskowska, Justyna Kaczkowska, Beata Czarnecka,  Ewa Kokoć( Kaczkowska), Agata Lipska ( Wojciechowska), Ewelina Tymecka, Marta Słupna; Klaudia Koniec i Martyna Nosko do marca, Paula Nowak – do kwietnia; od września : Julia Gorajek, Kinga Wlizło; tenor : Michał Bas, Tomasz Dąbrowski, Sławomir Lebiedowicz, Łukasz Małyska; bas : Grzegorz Czarnecki, Paweł Kasztelański, Leszek Skowrońskil; zespół instrumentalny: Jarosław Jonak – gitara basowa, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Karol Opała – perkusja, Leszek Opała – instrumenty klawiszowe.


 

2014 – 03 - 02 – w oparciu o piosenkę „Hallelujah” do słów i muzyki Leonarda Cohen’a ; w tłumaczeniu polskim - Macieja Zembatego, na  potrzeby zespołu powstał polski tekst o charakterze religijnym, który napisała Marta Słupna – członkini zespołu.  Po raz pierwszy „Lechici” zaśpiewali go podczas Mszy św.  rezurekcyjnej.


2014 – 04 - 11 – w hrubieszowskim  kościele garnizonowym oraz na terenie koszar 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odbyły się uroczystości z okazji 74. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 4. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, w której brali udział „Lechici”.

Uroczystości rozpoczęła  Msza św. w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Po nabożeństwie złożono kwiaty przy tablicy wmurowanej w ścianę Kościoła Garnizonowego poświęconej ofiarom katastrofy smoleńskiej.

2014 – 04 – 13 - po raz 28 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie zabrzmiała w Niedzielę Palmową Pasja wg św. Mateusza - utwór na głosy solowe i chór mieszany autorstwa ks. Wojciecha Ten składający się z członków grupy młodzieżowej i dziecięcej a także z dawnych członków „Lechitów” chór wystąpił  pod silną, chórmistrzowską ręką Leszka Opały. Partie solowe Męki Chrystusa wykonali: tenor -Sławomir Lebiedowicz – wyśpiewał partie Judasza, Piłata i innych osób, poruszające emocje w  partii Jezusa wykonał bas - ks. prałat Andrzej Puzon, a  niezwykle trudną w sferze przekazu wokalnego i obszerną, epicką opowieść wyśpiewał kierownik artystyczny zespołu - baryton -  Leszek Opała.
Sposób interpretacji Pasji przez trójkę solistów i chór wprowadzał słuchaczy wypełniających kościół w stan głębokiej medytacji  tekstu Ewangelii.
„Lechici” śpiewali Pasję od rana, przez 5 Mszy św., które planowo odbywają się w każdą niedzielę. Ogółem śpiewały 43 osoby. Przed nimi jeszcze Wielki Piątek, podczas którego jeszcze raz wykonają ten trudny wielogłosowy utwór polifoniczny.
 

2014- 04-25 -  Do swojego repertuaru "Lechici" wprowadzili nowy utwór. Bardzo popularną dzisiaj jest piosenka, którą wszyscy chętnie śpiewają i słuchają pt. „Hallelujah” do słów i muzyki samego autora i wykonawcy Leonarda Cohen’a ; w tłumaczeniu polskim - Macieja Zembatego. Zespół oczywiście śpiewa ten utwór. Jednak na jego potrzeby powstał inny tekst, który napisała Marta Słupna – członkini zespołu. Tekst powstał 02.03.2014 r. Po raz pierwszy „Lechici” zaśpiewali go podczas Mszy św.  rezurekcyjnej.


2014 – 06 – 22 - w niedzielę, w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Abp Stanisław Wielgus odbyły się uroczystości intronizacji relikwii św. Jana Pawła II i  poświęcenia obrazu Jana Pawła II.  Główny celebrant udzielił także młodzieży sakramentu bierzmowania. W czasie głoszonej homilii ks. Arcybiskup  przybliżył wiernym swój związek z Janem Pawłem II. Jako jego student, później jako wieloletni rektor KUL-u spotykał się z papieżem bardzo często. „Lechici” obsłużyli muzycznie niedzielne uroczystości odpowiednio dobierając repertuar liturgiczny.

2014 – 07 – 06 - odbyła  się w Lubaczowie XIV  edycja Polskiego Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej "Bogu i  Ojczyźnie" im. ks. Kardynała Władysława Rubina. Na zaproszenie głównego organizatora tego przedsięwzięcia ks. Andrzeja Stopyry, dziekana dekanatu Lubaczów,  „Lechici” pojechali tam z koncertem patriotyczno – religijnym, który odbył się  na Rynku Miejskim.
Koncert zespołu prowadził ks. Andrzej Puzon. Znalazły się w nim m.in. takie utwory jak: „Zostań z nami”, „O, mój Jezu”, „Życie jesteś chwilą” a także piosenki patriotyczne: „Piechota”, „Raduje się serce” i wiele innych. Publiczność bardzo ciepło przyjęła „Lechitów” gromkimi brawami

2014 – 08 – 17 - ks. Wiesław Polewany - były kapłan parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie obchodził 25.jubileusz swojej pracy kapłańskiej. Z tej okazji została odprawiona  uroczysta Msza Święta  w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Harasiukach, którą celebrował sam jubilat i jednocześnie proboszcz tejże parafii.
Nie zabrakło na niej ks. prałata Andrzeja Puzona i „Lechitów”,  ludzi, z którymi ks. Wiesław wiele lat współpracował w Hrubieszowie. Na stronie internetowej Gminy Harasiuki tak napisano o tym fakcie: ”We Mszy Świętej uczestniczył ks. prałat Andrzej Puzon, który głosił Słowo Boże, liturgii przewodniczył sam jubilat  ks. Wiesław Polewany. Gościem specjalnym uroczystej Mszy był zespół wokalno-instrumentalny „Lechici” z Hrubieszowa , który na swym koncie ma wiele znakomitych występów - warto tu wspomnieć m.in. o koncercie na Zamku Królewskim w Warszawie czy koncercie w Galerii Porczyńskich z udziałem kard. Józefa Glempa. Zespół „Lechici” przygotował  oprawę muzyczną Mszy Świętej podczas niedzielnego jubileuszu. Kierownikiem artystycznym i założycielem zespołu „Lechici” jest Leszek Opała.”

2014 – 10 – 12 – w niedzielę w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbył się program artystyczny z okazji Dnia Papieskiego. Już od wielu lat Lechici przygotowują go wspólnie z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie . Tegoroczny XIV Dzień Papieski odbył się pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”.

2014 – 10 – 19 – z okazji inauguracji XXVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie zespół miał zaszczyt wystąpić z pt. "Święty, święty, święty".
W hołdzie  Janowi Pawłowi II temu, świętemu XXI wieku „Lechici” wykonali kilkanaście utworów, głównie kompozycji Zbigniewa Małkowicza, m.in.: ”Okaż mi Boże”, „Hymn dla NMP”, „Grajcie Panu”, „Ach, pociesz mnie”. W programie znalazły się też  „Jesus Christe...”, „Totus Tuus”, „Hallelujah”. Nie zabrakło też wszystkim dobrze znanej pieśni „Pokolenie JPII”. Publiczność lubaczowska bardzo ciepło nas przyjęła, każdy utwór był oklaskiwany. Zespół dwukrotnie bisował. Na twarzach słuchaczy widać było radość, uśmiech, a czasem zadumę. Niektórzy z nich śpiewali z nami. Na zakończenie wspólnie z publicznością zaśpiewaliśmy ulubioną przez Jana Pawła II „Barkę”. Koncert prowadziła Marta Słupna.
Uroczystość  nagrywała TV Lubaczów i radio Zamość.

2014 – 10 – 25 - w Hrubieszowskim Domu Kultury po raz dziewiętnasty zabrzmiał w wykonaniu „Lechitów” i  aranżacji Leszka Opały Hymn „Młodością Kolumbów”,  który rozpoczął trzydniowy Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego.
Podczas koncertu inauguracyjnego zaprezentowali się:  nasz zespół Lechici oraz  członkini zespołu mezzosopranistka Aleksandra Opała – Wójcik, która zaprezentowała się w  mini recitalu „Spacerkiem po operze”.
W tym roku Festiwal odbywał się pod hasłem: „Budujmy cywilizację miłości i pokoju”. Do muzycznych „szranków” przystąpiło 47 wykonawców (34 w kategorii solistów i 13 zespołów, w tym 2 chóry), którzy zaprezentowali swój wysoki poziom artystyczny, różnorodność form muzycznych, ciekawe aranżacje, oryginalne instrumentarium.
Koncert Galowy, jak zwykle, prowadziła Anna Dąbrowska - redaktor TVP w Lublinie, rodem z Hrubieszowa.
Podczas Festiwalu wystąpiły zespoły „Bracia” i "Brathanki".

2014 – 11 – 02 – w niedzielę o godz. 18.00 mieszkańcy Hrubieszowa mieli zaszczyt wysłuchać przepięknego koncertu pod nazwą „Opera pod Bolkiem”. Na scenie widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury wystąpiła Aleksandra Opała – Wójcik, hrubieszowianka, nadal członkini zespołu „Lechici”, jeszcze niedawno studentka, a dziś solistka filharmonii w Krakowie. Akompaniował jej muzyk zamojski, pianista - Piotr Stopa.

2014 – 11 – 09 - w niedzielne popołudnie w  kościele  pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odbyła się uroczysta Msza św.  z okazji Święta Niepodległości, w intencji wszystkich Polaków, którzy dzielnie walczyli o naszą przyszłość.
 Mszę św. celebrował i okolicznościowe kazanie wygłosił JE ks. bp dr Marian Rojek. Gospodarzem uroczystości był proboszcz parafii  ks. prałat ppłk Andrzej Puzon, który wygłosił słowo wstępne, przywitał gości i poprosił księdza biskupa o poprowadzenie modlitwy za Ojczyznę.
 Uroczystość rozpoczęła się  hymnem narodowym a potem zespół „Lechici” wykonał, a’ cappella, XIII wieczną pieśń "Gaude Mater Polonia". 
Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały i Nieetatowa Orkiestra Wojska Polskiego z Zamościa pod dyrekcją Arkadiusza Grosmana. Obok części stałych Mszy św. zespół wykonał m.in. Psalm 86 do muzyki Zbigniewa Małkowicza. Na przygotowanie darów Aleksandra Opała - Wójcik  zaśpiewała przepiękne „Ave Maria” Pietro Mascagniego.
Liturgię transmitowała na żywo  TVP Polonia pod redakcją jej dyrektora Leszka Platty i  ks. dr. Andrzeja Banaszka. Całość trwała 80 minut.

2014 – przez cały rok w zespole śpiewali i grali: Leszek Opała – kierownik muzyczny;
sopran: Kalina Chropot, Beata Krawczuk (Polak), Kinga Marczuk, Aleksandra Opała – Wójcik,  Natalia Tymecka, Weronika Patyjewicz, Ilona Sokołowska, Dominika Radzis, Julia Gorajek, Kamila Hawryluk, od września: Justyna Żołnierczuk i Anna Kostkiewicz; alt: Justyna Kaczkowska, Ewa Kokoć ( Kaczkowska),  Ewelina Tymecka ( do kwietnia), Marta Słupna; Kinga Wlizło, Karolina Grzeszczuk; tenor :  Tomasz Dąbrowski,  Łukasz Małyska; od września: Piotr Capiuk, Błażej Pawluk;
 bas : Grzegorz Czarnecki, Paweł Kasztelański, Leszek Skowroński; zespół instrumentalny: Jarosław Jonak – gitara basowa, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Leszek Opała – instrumenty klawiszowe.


  2015. 02.01. - w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odbyło się pożegnanie relikwii ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystą Mszę św. odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Lechici”, który rozpoczął Mszę św. od hymnów: narodowego i  „Solidarności”.

2015. 03. 29. - Niedziela Palmowa - Opis Męki Pańskiej - zespół „Lechici”  wykonał Pasję wg św. Mateusza w czasie pięciu niedzielnych Mszy św. Partie solowe wykonali: ks. prałat Andrzej Puzon, Leszek Opała i Sławomir Lebiedowicz. Wykonało ją 41 osób składających się z obecnych i dawnych członków "Lechitów" oraz grupy dziecięcej "Lechitek". Zapraszamy na stronę „Lechitów” ( zakładka – aktualności) do wysłuchania Pasji w wykonaniu zespołu w trzech częściach. Jest to fragment 274 audycji rtm Staszic. Można też tam obejrzeć film wideo nagrany przez Firmę FotoVideo Marchlewscy.


2015.05.17 - 8. rocznica śmierci prof. Wiktora Zina - tego dnia, w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie o 9.30 została odprawiona Msza św. za spokój Jego duszy. Nasz zespół również wziął udział w tej uroczystej Mszy św. i obsłużył ją muzycznie. Dla mieszkańców naszych terenów, zwłaszcza Hrubieszowa, profesor na zawsze pozostanie w pamięci jako „człowiek stąd”. Dzięki  audycji telewizyjnej „Piórkiem i węglem”, prowadzonej przez Profesora Zina, Hrubieszów jest znany dużej grupie społeczeństwa polskiego.
2015.07.18-19. - I Święto Strzelca Konnego w Hrubieszowie. Największe wydarzenie kawaleryjskie na Lubelszczyźnie zorganizowane  z inicjatywy Szwadronu Ziemi Hrubieszowskiej. Uroczystości rozpoczęła Msza św., w sobotę ,  w kościele garnizonowym w Hrubieszowie . Liturgię, o godz. 19:00, odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon.  Msza św. odbyła się  w oprawie kawaleryjskiej  i  zespołu „Lechici”. Patronat medialny nad imprezą objęły TVP Lublin i Radio Lublin. Wydarzenie to jest niezwykle atrakcyjną formą budowania pamięci historycznej.


2015.09.26. - IX Pielgrzymka i Kongres Kresowian w Chełmie Lubelskim. O 11.30 w Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetii odbył się koncert patriotyczno – religijny pod hasłem „ Od Krzemieńca do Rymacz – muzyka i pieśni ocalone”.  Gościnnie wystąpił w nim zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały. W czasie koncertu zespół wykonał m. in. pieśń poświęconą Matce Bożej - Patronce Ziemi Lubomelskiej na Wołyniu pt.” Lubomelska Panienko”, której autorem jest poeta Krzysztof Kołtun, a muzykę do tekstu napisał Leszek Opała. Uroczystość odbywała się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego.


2015.10.11. – Jak co roku, zespół „Lechici” i  Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie, wspólnie zorganizowali  wydarzenia upamiętniające wybór św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Koncert odbył się na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury , w niedzielę , 11 października 2015 r. o godzinie 15.00. Prowadził go ks. prałat Andrzej Puzon. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: ks. biskup Marian Rojek , władze miasta a także licznie zgromadzona społeczność  Hrubieszowa.

2015.10.14. - benefis Krzysztofa  Kołtuna  znanego poety z Chełma poruszającego tematykę kresową. To niecodzienne spotkanie miało miejsce  w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti i rozpoczęło się o  godzinie 17.00. W bogatym programie znalazły się między innymi: koncert jubileuszowy w wykonaniu artystów, muzyków i przyjaciół, wystawa jubileuszowa oraz wystawa sztuki rzemiosła Nadbuża. Z koncertem jubileuszowym wystąpili również „Lechici”, podczas którego zaśpiewali „Lubomelską Panienkę” – pieśń do tekstu jubilata i muzyki Leszka Opały – kierownika artystycznego zespołu.
Uroczystości patronowali: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – o/ Kraków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Senator RP prof. Józef Zając i Towarzystwo Rodzin Kresowych.

2015.11.8 – 9. - XX Jubileuszowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego - Hrubieszów 2015.  „Lechici” po raz dwudziesty w tym roku zainaugurowali ten Festiwal i po raz dwudziesty odśpiewali  hymn „Młodością Kolumbów” w aranżacji Leszka Opały, a potem zaprezentowali  się w przygotowanym pod okiem swego szefa recitalu.
W repertuarze znalazły się: „Swing low sweet chariot”, ”Sen o wolności” i „Marsz wojskowy” utwór a’cappella. Podczas uroczystości rozpoczynającej Festiwal wręczono także statuetki zasłużonym dla organizacji poprzednich edycji festiwali. Taką statuetkę otrzymał również zespół „Lechici”, którą odebrał kierownik artystyczny Leszek Opała. W certyfikacie napisano: „Statuetka dla zespołu „Lechici” za wspieranie festiwalowej idei patriotycznego i artystycznego kształtowania kolejnych pokoleń Polaków w duchu historii oręża polskiego”.
W dniu inauguracji Festiwalu wystąpiła gwiazda wieczoru - zespół WIEKO w składzie: Robert Chojnacki, Mietek Jurecki, Jacek Królik, Grzegorz Kupczyk, Ryszard Sygitowicz, Tomasz Zeliszewski. Muzycy zagrali największe przeboje zespołów Budka Suflera, Perfect, Turbo, De Mono, Chłopcy z Placu Broni, a także repertuar własny.
Wieczorem  po koncercie galowym - koncert zespołu „GOLEC uORKIESTRA”.

2015.11.11 - tegoroczne Święto Niepodległości zespół „Lechici” obchodził w Rzeplinie w gminie Ulhówek. Skorzystał z  zaproszenia wójta Gminy i pojechał tam z koncertem pieśni patriotycznej i religijnej. Wykonał m. in. „Raduje się serce”, „Halleluja”, „Bartoszu”, Maryjo, śliczna Pani”. Przyjęto go bardzo ciepło, każdy utwór był oklaskiwany gromkimi brawami.  
2015. 12.08. - z okazji inauguracji Roku Miłosierdzia, w parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie zespół „Lechici” wystąpił we wspólnym koncercie z zespołem „LUMEN” z pop oratorium „Miłosierdzie Boże” Zbigniewa Małkowicza. Honorowy Patronat uroczystości objął  Arcybiskup Metropolita Lubelski.


2015.12.27. - w niedzielę o 15.00  przy hrubieszowskiej Szopce odbyło się dla mieszkańców Hrubieszowa bożonarodzeniowe śpiewanie. Wzięły w nim udział:  władze miasta, dzieci, młodzież, hrubieszowskie zespoły wokalne i soliści. Wśród nich był również zespół „Lechici”, który rozpoczął plenerowe kolędowanie. Koncert zespołu prowadził ks. A. Puzon, który w swojej wypowiedzi nawiązał do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Zespół wykonał: „Przy Onej górze”, „Pastorałkę – pieśń o pokoju”, „Kolędę dla nieobecnych”, „Cichą noc”, „Gwałtu, gwałtu” i „Przybieżeli do Betlejem”. Na Rynku zgromadziło się bardzo wielu hrubieszowian, którzy przyszli, by posłuchać i wspólnie pośpiewać kolędy. Sprzyjała temu również wymarzona pogoda, która potęgowała iście świąteczny nastrój. Organizatorem imprezy był Burmistrz Miasta Tomasz Zając.
                                                                                                                 
2015 - SKŁAD ZESPOŁU: sopran:  Kamila Hawryluk, Beata Krawczuk (Polak), Anna Kostkiewicz ( do października), Kinga Marczuk ( do VI 2016), Aleksandra Opała – Wójcik, Weronika Patyjewicz, Dominika Radzis,Justyna Żołnierczuk;
 alt: Julia Gorajek,  Karolina Grzeszczuk ( do kwietnia), Justyna Kaczkowska, Ewa Kokoć ( Kaczkowska), Ilona Sokołowska,  Marta Słupna, Kinga Wlizło; tenor: Tomasz Dąbrowski,  Łukasz Małyska, Błażej Pawluk, Piotr Capiuk, Mateusz Gołębiowski ( od października ); bas: Grzegorz Czarnecki, Leszek Skowroński ;
zespół instrumentalny: Jarosław Jonak – gitara basowa,
Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna
Edmund Brzycki ( od stycznia ) perkusja, Leszek Opała - instrumenty klawiszowe


 2016.03.20 - w Niedzielę Palmową  na wszystkich Mszach św. „Lechici” wykonali Pasję wg św. Mateusza. W tym roku śpiewało ją 32 osoby. W roli Chrystusa wystąpił ks. A. Puzon (opiekun duchowy zespołu), narrator – Leszek Opała i Aleksandra Opała - Wójcik, osoby inne: Sławomir Lebiedowicz (tenor), pozostała część wyśpiewała partie chóru.

Ten rok jest dla „Lechitów” szczególny, to rok jubileuszowy dla wykonania tego trudnego utworu polifonicznego.  Po raz pierwszy zespół w czternastoosobowym składzie wykonał Pasję dn. 23.03.1986 r. (30 lat temu).  W roli Chrystusa wystąpił  wówczas ks. A. Puzon, partię narratora wyśpiewał  Leszek Opała, osoby inne: Reginald Kawalec (tenor), Dorota Szymańska, Barbara Słupna, Krystyna Szewczyk (sopran), Jolanta Gęsior, Jolanta Czujkowska,  Marta Słupna (alt), Lech Serafin, Wojciech Sołtysiak, Janusz Zielonka ( tenor), Edmund Brzycki i Antoni Migas (bas).

2016.05.7-8 - w   tym roku  mija 200. rocznica utworzenia przez ks. Stanisława Staszica Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego (1816 – 2016). W  dniach 7 - 8.05.2016 r. w Hrubieszowie  i Dziekanowie uroczyście obchodziliśmy  ten jubileusz. W niedzielę uroczystości przeniosły się do Dziekanowa, gdzie mieściła się siedziba Towarzystwa. Tam zespół uczestniczył we Mszy św. w intencji Stanisława Staszica i Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Celebrował ją i jubileuszowe kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie. „Lechici” zajęli się stroną muzyczną liturgii, którą rozpoczęli hymnem „Hrubieszowska, Ty Ziemico”.
Hrubieszowskie uroczystości honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. „Panorama Lubelska” była jednym z patronów medialnych wydarzenia.

2016.06.12 - w  niedzielę  zespół „Lechici”  obsłużył muzycznie Mszę św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Michał Maciołek.
Tuż po niej wystąpił z koncertem „W hołdzie Janowi Pawłowi II. To dla „Lechitów” szczególne miejsce. Tutaj 17 lat temu ( 12.06.1999 r.) zespół uczestniczył i obsługiwał muzycznie Liturgię sprawowaną przez wielkiego Polaka, patriotę  i  wychowawcę narodów Papieża Jana Pawła II. Ożyły wspomnienia: prób wokalnych, wyjazdów i samej tak bardzo oczekiwanej wizyty, dzisiaj, świętego Jana Pawła II. Występ został przyjęty bardzo ciepło i serdecznie.

 

2016.07.21 - w czwartek,  zespół wziął udział we wspólnym koncercie ze Zbigniewem Małkowiczem, który odbył się w Tomaszowie Lubelskim z racji tegorocznych  Światowych Dni Młodzieży.

Wraz z zespołem instrumentalnym „Lumen” i solistami: Marzeną Małkowicz, Aleksandrą Małkowicz – Figaj i Jackiem Kotlarskim wykonaliśmy 16 bardzo różnych gospelowych utworów z pop – oratorium „Miłosierdzie Boże” kompozycji Zbigniewa Małkowicza. Występ rozpoczął hymn Światowych Dni Młodzieży – „Błogosławieni miłosierni”.

2016.07.31 - w niedzielę „Lechici” obsłużyli muzycznie Mszę św. odpustową. I nic      w tym nadzwyczajnego, gdyby nie to, że podczas Mszy św.  Lenka , córka Oli Opały Wójcik zaśpiewała po polsku „Hallelujah” Cohen’a . Mała, siedmioletnia  solistka bardzo odważnie i pięknie wykonała ten utwór  razem z mamą, „Lechitami” i dumnym dziadkiem Leszkiem – szefem zespołu.

2016.09.10 - w sobotę na hrubieszowskim deptaku  odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 100. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. O  14.00 odbyła się uroczysta msza święta, którą celebrował  i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon. Muzycznie Mszę św. obsłużył zespół „Lechici” z parafii Matki Bożej Nieustającej pomocy w Hrubieszowie.

2016.10.16 - w niedzielne popołudnie zespół „Lechici” pod kierunkiem  Leszka Opały wziął udział w niecodziennej uroczystości. Tego dnia na terenie Nadleśnictwa Strzelce, Leśnictwa Gołębowiec odbyła się uroczystość poświęcenia trzech krzyży, upamiętniająca poległych i walczących o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej.

2016.10.23 -"Bądźcie świadkami miłosierdzia” - Dzień Papieski w Hrubieszowie

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę      wyboru  kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W tym czasie w wielu miastach w   Polsce, a także poza jej granicami organizowane są koncerty, wydarzenia kulturalne i naukowe, poświęcone pontyfikatowi Papieża Polaka.

Nasze miasto również pamięta o tej inicjatywie i od 2003 r. Zespół Lechici z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Gimnazjum nr 3 noszące imię Jana Pawła II  wspólnie przygotowują koncert nawiązujący do tematyki Dnia Papieskiego.

2016.11.4 - 6 - w Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej  Wojska Polskiego.

W sobotę 5 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbył się koncert inauguracyjny w wykonaniu zespołu Lechici i laureatów poprzednich edycji.

2016.11.11 - w piątek „Lechici” wzięli udział w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w  Żernikach w gminie Ulhówek. Uroczystość odbyła się w małym drewnianym kościółku.

Przybyłych na nią mieszkańców, zaproszonych gości i poczty sztandarowe  przywitał wójt Gminy pan Łukasz Kłębek.
Po części oficjalnej została odprawiona uroczysta Msza św., której oprawę muzyczną zapewnił zespół „Lechici”. Po niej „Lechici” wystąpili z recitalem niepodległościowym.

2016.11.13 - w niedzielę 13.00 Lechici uczestniczyli i zapewnili oprawę muzyczną podczas  Mszy św. z okazji Święta Niepodległości. Celebrował ją ks. bp Vitalis Skomorowski z Łucka, a kazanie okolicznościowe wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon. Mszę transmitowała  na żywo TVP Polonia. 

2016.11.16 - "Gdzie śpiew tam dobre serca mają"  pod takim tytułem , 16.11.2016 r. o godz. 13.50 w TVP3 Lublin  mogliśmy oglądać reportaż Anny Dąbrowskiej a w nim rozmowy z  ks. prałatem  Andrzejem Puzonem i Leszkiem Opałą założycielem zespołu "Lechici" z Hrubieszowa. Poprzez telewizję lubelską program ten  mogli oglądać widzowie w całej Polsce. 

2016 - SKŁAD ZESPOŁU: sopran:  Kamila Hawryluk ( do VI 2016), Beata Krawczuk (Polak), Kinga Marczuk, Aleksandra Opała, Weronika Patyjewicz, Dominika Radzis,Justyna Żołnierczuk, Julia Bogucka ( od IX 2016);
 alt: Julia Gorajek,  Justyna Kaczkowska, Ewa Kokoć, Ilona Sokołowska,  Marta Słupna, Kinga Wlizło; tenor: Tomasz Dąbrowski,  Błażej Pawluk ( do VI 2016), Piotr Capiuk ( do VI 2016), Mateusz Gołębiowski ( od września), Dawid Kucharski( od IX 2016);; bas: Grzegorz Czarnecki ( do III 2016), Leszek Skowroński ( do III 2016);
zespół instrumentalny: Leszek Opała - instrumenty klawiszowe, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Łukasz Mieliczek ( od IX 2016) - gitara basowa, Edmund Brzycki - perkusja,


2017-04.09. - Lechici” wykonali   Pasję wg św. Mateusza, utwór  polifoniczny na głosy i partie solowe. Rolę narratora wyśpiewał Leszek Opała , Jezusa Chrystusa - ks. Andrzej Puzon, a Piłata – Reginald Kawalec. 

2017- 06.18 – Wojsławice -  zespół, jako gość, wystąpił  w koncercie podczas XVI Przeglądu Pieśni Religijnej „ Na zawsze chcę grać i śpiewać Tobie, Panie” w Wojsławicach. Gospodarzem Przeglądu była Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach.

2017- 08.11 - Msza z racji XXVI rocznicy powstania grupy AA "Granica" w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie

2017-09.18 - „Lechici” wzięli udział ( już po raz drugi) we Mszy św. w  Łagiewnikach. Mszę św. celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, a zespół wokalny pod kier. Leszka Opały muzycznie obsłużył Liturgię;soliści - mezzosopran - Aleksandra Opała, baryton - Jacek Wróbel. Mszę św. na żywo transmitowała TVP 1.

2017-10.15. - już 17.raz „Lechici” pamiętając o wielkim Polaku Janie Pawle II wzięli udział w Dniu Papieskim, który odbył się 15 października br. na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury. Tradycyjnie zespół wystąpił wspólnie z uczniami Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie. 
Koncert prowadził ks. prałat Andrzej Puzon. Zakończyła go wspólnie odśpiewana, ulubiona przez Jana Pawła II  pieśń „Barka”.

2017- 11.16-19XXII Ogólnopolski  Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego rozpoczął hymn „Młodością Kolumbów” w wykonaniu zespołu „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały. „ Lechici” wraz z zespołem instrumentalnym i gościnnie występującym  z nimi  pianistą Piotrem Matusikiem rozpoczęli swój koncert podczas inauguracji  Festiwalu.Gwiazdami imprezy były zespoły "Banda i Wanda" oraz "Bednarek Band". 

2017- 12.10. - mieszkańcy Mienian i zaproszeni goście łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Były delegacje okolicznych sołectw, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, starostwa powiatowego oraz gminy Hrubieszów i jej jednostek organizacyjnych.  Podczas dzielenia się opłatkiem śpiewał zespół „Lechici”. 

2017 - SKŁAD ZESPOŁU: sopran:   Beata Krawczuk (Polak),  Aleksandra Opała, Weronika Patyjewicz, Dominika Radzis,Justyna Żołnierczuk, ; alt:  Justyna Kaczkowska, Ewa Kokoć, Ilona Sokołowska,  Marta Słupna, Kinga Wlizło; tenor: Tomasz Dąbrowski, Mateusz Gołębiowski, Dawid Kucharski, Reginald Kawalec; bas: Leszek Skowroński ( do III 2016); 
zespół instrumentalny: Leszek Opała - instrumenty klawiszowe, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Łukasz Mieliczek  - gitara basowa, Edmund Brzycki - instrumenty perkusyjne, Marcin Wojtiuk - perkusja

 


 

2018 - 03.25 - Niedziela Palmowa  -  ” Lechici” wykonali   Pasję wg św. Mateusza, utwór  polifoniczny na głosy i partie solowe. Rolę narratora wyśpiewał Leszek Opała , Jezusa Chrystusa - ks. Andrzej Puzon, a Piłata – Reginald Kawalec.  W tym roku w Pasji wzięło udział 33 „Lechitów”-  byłych i obecnych członków zespołu.  

2018-10.14. - XVIII Dzień Papieski -  w naszym mieście odbył się w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury w niedzielę  o godz. 15.00. Jak co roku, ten ważny dla Polaków dzień, „Lechici” przygotowali razem z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie ( dotychczas Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II wchodzący w skład Zespołu Szkół Miejskich nr 3). Zespół wykonał utwory: „Matko Boża Kalwaryjska”, „JP II”, „Totus Tuus”, „Izrael”.

 

2018-11-03 - „Boże mój” – to tytuł pieśni, którego autorką tekstu jest Marta Słupna. Utwór powstał 03.11.2018 r. i ma charakter apostroficzny. Wyraża prośbę do Boga o miłość, wybaczenie i opiekę. Pomysł zaczerpnięty z repertuaru Elvisa Presleya z piosenki „ Can’t help falling in love with you” do muzyki G. Weissa, H. Perettiego i L. Creatore’a. Utwór ten często wykonują "Lechici" wraz z solistą Reginaldem Kawalcem.

 

2018 - 11.11. - 100.lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.  Na zaproszenie organizatorów: Wójta Gminy Dołhobyczów, Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie, ks. dziekana Krzysztofa Soliło oraz Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie zespół wziął udział w gminnych uroczystościach.

 Rozpoczęto je  od Mszy Świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w miejscowym kościele przez ks. dziekana Krzysztofa Soliło oraz ks. prałata płk Andrzeja Puzona w asyście pocztów sztandarowych i ostatniego żołnierza z Kompanii Szturmowej AK na tym terenie Bronisława Wróblewskiego.”

Oprawę muzyczną liturgii zapewnił zespół „Lechici” , który rozpoczął Mszę św. od zaśpiewania czterozwrotkowego hymnu narodowego, do odśpiewania którego dołączyli wszyscy uczestnicy liturgii. 
Po Mszy św. w hołdzie pamięci bohaterów za wolną i niepodległą Polskę, zespół wystąpił z koncertem pieśni patriotyczne

2018 -11. 15-18 - XXIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2018. Na konkursowe zmagania, które odbyły się na scenie Hrubieszowskiego Domu Kultury w dniach 15-18 listopada 2018 r., przybyło aż 51 podmiotów z całej Polski.

Prezentacje muzyczne oceniała Rada Artystyczna Festiwalu w składzie: Alicja Saturska z Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, Wanda Kwietniewska z zespołu "Wanda i Banda", były członek m.in. Budki Suflera Mieczysław Jurecki, były dyrektor Wojskowego Zespołu Reprezentacyjnego, związany z hrubieszowskim festiwalem od początku - pułkownik rezerwy Bogusław Hilla, jeden z pomysłodawców imprezy ksiądz prałat podpułkownik Andrzej Puzon, Jolanta Wojtaś-Zapora z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

W sobotę, 17 listopada o godz. 17.00, hymnem "Młodością Kolumbów", w wykonaniu „Lechitów”, rozpoczął się Koncert Inauguracyjny Festiwalu. Konferansjer Paweł Kowalczyk z radia "Złote Przeboje" przedstawił skład Rady Artystycznej festiwalu, odczytał listę organizatorów i sponsorów festiwalu a następnie zapowiedział występ "Lechitów".

Zespół wystąpił także z recitalem patriotycznym z okazji 100. lecia Odzyskania Niepodległości oraz swoim jubileuszem 35. lecia pracy. Podczas swojej prezentacji Lechici wykonali: „Piechotę”, „Raduje się serce”, „Rozkwitały pąki białych róż” w wykonaniu najmłodszej solistki - Lenki, przy fortepianie Piotr Matusik, „Sen o wolności” i „Marsza wojskowego” a ‘ cappella.

 2018 -12-18 - V płyta CD pt. "Kim ja jestem...?" Nagranie: Skład Opałowy w Hrubieszowie. Studio Lechitów. Aranżacja: Leszek Opała; realizacja dźwięku: Krzysztof Załuski; tekst na okładce Marta Słupna. Płytę wykonało  Wydawnictwo "Arka" w Cieszynie.

2018 SKŁAD ZESPOŁU: sopran:   Beata Krawczuk, Aleksandra Opała, Weronika Patyjewicz, Dominika Radzis, Justyna Żołnierczuk, Dorota Winnicka ( od września 2018), Joanna Gumiela ( od września 2018) ; alt:  Justyna Kaczkowska, Ewa Kokoć, Ilona Sokołowska,  Marta Słupna, Kinga Wlizło; tenor: Tomasz Dąbrowski, Mateusz Gołębiowski, Dawid Kucharski, Reginald Kawalec; bas: Paweł Kasztelański
zespół instrumentalny: Leszek Opała - instrumenty klawiszowe, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Łukasz Mieliczek  - gitara basowa, Edmund Brzycki - instrumenty perkusyjne, Marcin Wojtiuk - perkusja

 


 

2019 - 04 - 19 - Niedziela Męki Pańskiej - przez cały dzień w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy zespół wykonywał Pasję wg św. Mateusza.

2019- 07 - 19 W tym roku Policja obchodzi swój wyjątkowy jubileusz, jest nim 100. rocznica powołania Policji Państwowej.Gospodarzem obchodów wojewódzkich święta był w tym roku Chełm.

W piątek o godz. 12:00 Mszą św. w Bazylice Narodzenia NMP w Chełmie rozpoczęły się wojewódzkie uroczystości święta policji, na które przybyli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, zastępca komendanta głównego Policji, mł. insp. Tomasz Szymański, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowcy z województwa lubelskiego, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu policji, wojewódzcy komendanci formacji mundurowych województwa lubelskiego, duchowni oraz mieszkańcy Chełma. Asystę przygotowali funkcjonariusze.

Oprawę muzyczną zapewnił nasz zespół „Lechici” oraz Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

 

2019 - 05 - 25 - "Piosenka u Ciebie..." - Leszek Opała w TVP3 Lublin - to dokumentalny cykl programu w ogólnopolskim paśmie TVP 3 Lublin. To także program, który składa się z kilku felietonów zawierających historie bohaterów w oparciu o konkretny rodzaj piosenki. Tym razem, w lipcu, telewizja dotarła do domu Leszka Opały założyciela i kierownika artystycznego zespołu wokalno – instrumentalnego „Lechici”. Gość telewizji miał okazję podzielić się wspomnieniami i przygodą z piosenką wojskową oraz powstałym w naszym mieście festiwalu o tematyce żołnierskiej, patriotycznej i religijnej.

2019 - 09 - 1375. Jubileusz Lubelskiej Dyrekcji Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Strzelce. Zespół obsłużył muzycznie Mszę św. celebrowaną przez JE Księdza Biskupa dr. Mariana Rojka.

2019 - 09 - 17 - w 80. rocznicę agresji Armii Czerwonej na Polskę, „Lechici”, jak co roku, obsłużyli muzycznie Mszę św. za Ojczyznę, której przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon.

2019 -09 - 22 -  Łaszczów - recital zespołu "W hołdzie obrońcom Łaszczowa"

2019 - 10 - 27"Wstańcie. Chodźmy!"- 19.DZIEŃ PAPIESKI w HDK. Zespół wokalny „Lechici”, ks. prałat A. Puzon wraz ze Szkołą Podstawową nr 3 w Hrubieszowie zorganizowali koncert z tej okazji, by przypomnieć społeczeństwu osobę i dzieło Papieża Polaka, a zarazem budować Żywy Pomnik Jana Pawła II.

Koncert miał także charakter charytatywny. Społeczeństwo mogło wesprzeć akcję „Dla Wiesława”. Zebrane środki przeznaczone są na rehabilitację rannego w wypadku hrubieszowianina Wiesława Czopa.

2019 - 11- 14 - 17XXIV Ogólnopolski Fetiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Hrubieszowie  - W sobotę 16 listopada odbył się koncert inauguracyjny. Jak zwykle zespół „Lechici” rozpoczął go hymnem festiwalu „Młodością Kolumbów”. W recitalu wystąpił również długoletni członek zespołu Jacek Wróbel, a od tego sezonu artystycznego rozpoczął współpracę z Teatrem Muzycznym Arte Creatura, gdzie zadebiutował rolą Moralesa w operze Carmen G. Bizeta

Wyśpiewany przez Jacka repertuar przeniósł widzów w przepiękny świat muzyki operowej i operetkowej. Lechici wykonali wspólnie z nim „Funiculi funicula” włoskiego kompozytora i śpiewaka Luigi Denzy.


Festiwal zakończył się wspólnie wykonaną „Barką”, w której zagrał również Mieczysław Jurecki, gitarzysta i juror oraz Alicja Saturska - przewodnicząca Rady Artystycznej Festiwalu.

2019 - 12 - 30 "Lechici" wzięli udział w opłatkowej sesji Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Grupie instrumentalnej towarzyszył, gość zespołu, Piotr Matusik - młody, utalentowany pianista jazzowy z Bielska - Białej.

To był szczególny dzień dla "Lechitów", nie tylko dlatego, że po raz pierwszy kolędował w Starostwie, ale również dlatego, że nasz kierownik Leszek Opała został nagrodzony.
Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Powiatu przyznała tytuł "Zasłużony dla Powiatu Hrubieszowskiego" :

Leszkowi Opale - inicjatorowi, założycielowi oraz kierownikowi muzycznemu zespołu wokalno - instrumentalnego Lechici, laureatowi wielu festiwali piosenki religijnej, wojskowej i patriotycznej, kompozytorowi, autorowi tekstów, społecznikowi."

2019 - SKŁAD ZESPOŁU: sopran: Beata Krawczuk, Aleksandra Opała, Weronika Patyjewicz, Dominika Radzis, Justyna Żołnierczuk, Dorota Winnicka ( od września 2018), Joanna Gumiela ( od września 2018) ; alt: Justyna Kaczkowska, Ewa Kokoć, Ilona Sokołowska, Marta Słupna, Kinga Wlizło; tenor: Tomasz Dąbrowski, Mateusz Gołębiowski, Dawid Kucharski, Reginald Kawalec; bas: Paweł Kasztelański

zespół instrumentalny: Leszek Opała - instrumenty klawiszowe, Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Łukasz Mieliczek - gitara basowa, Edmund Brzycki - instrumenty perkusyjne, Marcin Wojtiuk - perkusja


 2020-01-20W piątek, 10.01.2020 r. Lechici wzięli udział w charytatywnym koncercie kolęd po hasłem "Zbuduj z nami most do nieba", który odbył się w TVP 3 Lublin. Obok Lechitów wystąpił również Chłopięco-Męski Chór Archidiecezji Lubelskiej Pueri Cantores Lublinenses, zespoły DrewutniaTo wyjątkowy koncert, ponieważ jego dochód został przekazany na budowę pierwszego na Litwie Hospicjum dla Dzieci w Wilnie. Koncertowi towarzyszyła również aukcja. Do wylicytowania były m.in. cenne obrazy czy naszyjnik przekazany przez pierwszą Damę Agatę Kornhauser Dudę. Organizatorami koncertu jest Fundacja "Anioły Miłosierdzia" w Wilnie i TVP3 w Lublinie. Program prygotowała Anna Dąbrowska.

2020-04-05 - Pasja wg św. Mateusza rozbrzmiewała w naszym kościele przez 33 lata. Niestety ze względu na epidemię koronawirusa COVID – 19, w tym roku „Lechici” nie stanęli u stóp ołtarza i nie zaśpiewali jej. Dzięki róznym mediom społecznosciowym, w inny sposób wzięli udział w tym misterium. Przygotowano prezentację Męki Chrystusa z 2019 roku w wykonaniu zespołu wokalnego „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały i umieszczono na fecebooku.

 2020-04-21 - Epidemia koronawirusa zmieniła nasze życie. To ona sprawiła, że zostaliśmy zmuszeni, oczywiście dla naszego bezpieczeństwa, do pozostania w domach i organizowania swojego życia. W najnowszym numerze Kroniki Tygodnia ( nr 16 ( 1478) z dn. 21.04. 2020 r.  możemy przeczytać o hrubieszowiance, wieloletniej członkini zespołu wokalnego "Lechici" Aleksandrze Opale na stałe mieszkającej we Wrocławiu.

2020 - 05-24  - Lechici przyjęli wyzwanie #hot16 challenge2. Na naszej nstronie mozna wysłuchac przygotowanego przez zespół utworu.

Wspomagajmy polskie szpitale w walce z koronawirusem: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

kierownik muzyczny – Leszek Opała
tekst – Marta Słupna
realizacja dźwięku – Krzysztof Załuski
realizacja filmu – Sławomir Kędziera
podkład muzyczny – zespół instrumentalny „Lechici”

2020 - 08 -16 - 16 sierpnia w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odbyły się pierwsze w tym roku dożynki w powiecie hrubieszowskim. Miały charakter parafialno – gminny i odbyły się w szczególnym dla Polaków czasie – czasie już kilka miesięcy trwającej pandemii koronawirusa.
Uroczystą Mszę św. w intencji rolników odprawił i kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon.

 2020 - 11 -11 - Z  okazji 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Nieustającej pomocy w Hrubieszowie odbyła się Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił  ks. prałat płk Andrzej Puzon. Oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalny "Lechici" pod kierunkiem Leszka Opały.

 2020 - 11 - Zwykle w listopadzie odbywał się Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie. W tym roku, ze względu na pandemię, niestety nie mógł się odbyć.

2020 - skład zespołu: Leszek Opała - kierownik muzyczny;

soprany - Joanna Gumiela Dyjak, Oliwia Dziewiczkiewicz, Honorata Gieleta, Dominika Kicia,
Beata Krawczuk, Aleksandra Opała , Emilia Pasieka, Weronika Patyjewicz, Gabriela Szymańska, Dorota Winnicka; alty - Justyna Kaczkowska, Ewa Kokoć ( Kaczkowska),
Martyna Nosko, Iga Patyjewicz, Marta Słupna; tenory - Tomasz Dąbrowski, Mateusz Gołębiowski, Dawid Kucharski, Reginald Kawalec; bas - Jacek Wróbel ; zespół instrumentalny: Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Jarosław Sokołowski - gitara basowa,Leszek Opała - instrumenty klawiszowe
Edmund Brzycki- instrumenty perkusyjne, Marcin Wojtiuk - perkusja


 2021 - 03 -28 - Przez 33 lata, w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie rozbrzmiewała Pasja wg św. Mateusza w wykonaniu zespołu wokalnego „Lechici”. Niestety epidemia koronawirusa kolejny raz nie pozwoliła „Lechitom” stanąć przy ołtarzu i wykonać tego pięknego wielogłosowego utworu polifonicznego.
Mogliśmy jednak w inny sposób wziąć udział w tym misterium, słuchając Męki Chrystusa z 2014 roku w wykonaniu zespołu wokalnego „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały na stronie internetowej zespołu i facebooku.

2021 - 04 - 24 - W sobotni wieczór, w  parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie wielu parafian i mieszkańców naszego miasta wzięło udział  w "Wieczorze uwielbienia", przepięknej duchowej modlitwie, którą prowadził ks. Paweł Głowik przy współudziale zespołu "Lechici". 

2021 - 05 -03 - 230.rocznica Konstytucji 3 Maja . Medal dla szefa. 

Po liturgii odbyła się  ważna uroczystość wręczenia medali. Odznaczeń dokonał  prezes  Stowarzyszenia „Pamięć Jana Pawła II”  Ryszard Zawadowski. Kapituła Medalu Św. Jana Pawła II w dowód uznania za szczególne zasługi w upamiętnianiu pontyfikatu Św. Jana Pawła II nadała Medale z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły podpisane przez kanclerza Ryszarda Zawadowskiego. Medalowi  w eleganckim etui towarzyszy imienna legitymacja. Taki medal otrzymał również Leszek Opała – kierownik zespołu „Lechici” . Gratulacje.

 2021 - 09 - 19 - Hejnał Hrubieszowa - Rubienalia - 19.09.2021 r.W czerwcu 2021 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa pani Marta Majewska zwróciła się z prośbą do pana Leszka Opały, muzyka hrubieszowskiego i kierownika zespołu „Lechici” o stworzenie hejnału naszego miasta.Pan Leszek podjął się tego jakże ważnego i odpowiedzialnego zadania. 

Do stworzenia hejnału Leszek wykorzystał fragment hymnu Hrubieszowa – „Hrubieszowska Ty Ziemico”, który najbardziej oddaje naszą tożsamość z tą ziemią.
Nasze miasto o bardzo bogatej historii i tradycjach, przepięknych krajobrazach i wielkich ludziach zasługuje na to, by mieć swój hejnał.

Podczas Rubienaliów mieszkańcy Hrubieszowa usłyszeli propozycję tego hejnału, który trwa 50 sekund. Po  raz pierwszy wykonał go  pan Konrad Zając z Zamościa.

 2021 - 10 - 11 - Wizyta kierownika zespołu Leszka Opały  w Katolickim Radio Zamość. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji.

 

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/17164,zespol-wokalno-instrumentalny-lechici-z-hrubieszowa?fbclid=IwAR02g9Y2Gv6nNHqfDuscrg3-MrDNmezBE1qvEVG38r9zae5PLiBO-_tAQF0

 

 2021 - 10 - 17 - XXI Dzień Papieski  - Od roku 2001 obchodzony jest również w polskim Kościele rzymskokatolickim Dzień Papieski jako wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem   Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Tradycyjnie już nasze miasto organizuje i uczestniczy w tym wydarzeniu. W ten sposób dziękujemy za wielkiego Polaka, wielkiego człowieka, za jego życie, powołanie i nauczanie, za to, że był i nadal jest z nami.

Tradycją już jest, że dzień ten przygotowują uczniowie SP3 oraz zespół Lechici.

Zespół wystąpił w repertuarze:
1. Przy sercu…
2. Kłaniam się
3. Prymasie Tysiąclecia
4. Nie lękajcie się
5. Życie jesteś chwilą

2021 - 11 - 18 - 21 - XXV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego - Tegoroczny Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP w Hrubieszowie odbył się w dniach 18-21.11.2021. Miał szczególny i wyjątkowy charakter, ponieważ nieprzerwanie od ponad ćwierć wieku odbywa się w naszym mieście. Festiwal, który ze względu na rygory związane z pandemią koronawirusa nie mógł się odbyć w 2020 roku.

Dla zespołu „Lechici” ten czas był również wyjątkowy. Od początku związany jest z festiwalem, tworzył jego historię. Co roku otwiera to wydarzenie koncertem inauguracyjnym i kończy koncertem galowym. I w tym roku też tak było. Lechici zainaugurowali festiwal hymnem „Młodością Kolumbów”. Koncert rozpoczął się nietypowo, bo od hejnału Hrubieszowa, którego autorem jest kierownik i założyciel zespołu Leszek Opała. „Lechici” zaśpiewali: „Róża i bez”, „Gdy ranne słońce”, ”Przy sercu Twoim” oraz „Marsz wojskowy” a” cappella. Ola i Jacek wykonali arie operowe i znane wszystkim wesołe utwory z operetek, m.in "Usta milczą i "W rytm walczyka".

Podczas wieczoru zostały również wręczone podziękowania dla klubów, wojskowych i cywilnych instytucji kultury  za działalność w ciągu 25 lat festiwalu. Taką nagrodę indywidualnie i  dla zespołu przyjął również Leszek - kierownik artystyczny „Lechitów”.

 2021 - 12 - 21 - Mamy hejnał naszego miasta - na sesji w dniu 22.12.2021 r. przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia hejnału Hrubieszowa. Będziemy mogli go słuchać od stycznia 2022 r. Leszek Opała, wśród wielu zasług,   zapisał się także i w ten sposób na kartach historii naszego miasta Hrubieszowa. Gratulacje.

Zapraszamy na stronę portalu lubiehrubie. Tam znajdziecie dokładne informacje.

https://lubiehrubie.pl/wiadomosci/hrubieszowski-hejnal-bedzie-grany-codziennie-w-poludnie/

2021 - skład zespołu: 

Leszek Opała - kierownik muzyczny;

soprany - Joanna Gumiela Dyjak, Oliwia Dziewiczkiewicz, Honorata Gieleta, Dominika Kicia,
Beata Krawczuk, Aleksandra Opała , Emilia Pasieka, Weronika Patyjewicz, Gabriela Szymańska, Dorota Winnicka; alty - Justyna Kaczkowska, Ewa Kokoć ( Kaczkowska),
Martyna Nosko, Iga Patyjewicz, Marta Słupna; tenory - Tomasz Dąbrowski, Mateusz Gołębiowski, Dawid Kucharski, Reginald Kawalec; bas - Jacek Wróbel ; zespół instrumentalny: Mateusz Sołtysiak – gitara elektryczna, Wojciech Sołtysiak – gitara akustyczna, Jarosław Sokołowski - gitara basowa,Leszek Opała - instrumenty klawiszowe
Edmund Brzycki- instrumenty perkusyjne, Marcin Wojtiuk - perkusja